Archive for the ‘Oorlogsmonument’ Tag

BUITENPOST Friesland, “De âlde wite”, het oude kerkhof en daar achter…. 15 dec. 2012   24 comments

Buitenpost, Mariakerk (De âlde wite)  november 2012

In november maakte ik een wandeling door het dorp en overal waar je dan bent zie je de Mariakerk oftewel “De âlde Wite (de oude witte)” zoals iedereen in Buitenpost dit kerkje noemt, een foto nemen van de kerk is een totaal ander verhaal, door alles wat eromheen is gebouwd lukt het niet om de kerk aan de zijkant op de foto te zetten zonder borden, auto’s en huizen dus dan maar van verschillende kanten proberen Knipogende emoticon Het was een Hervormde kerk en pas per 1 januari 2008 is de PKN-gemeente (Protestantse kerk in Nederland) gevormd en is het de Mariakerk geworden. Het is een laatgotische kerk en de toren en de fundamenten dateren van omstreeks 1200, het is een kerk met een behoorlijke geschiedenis want door onvoorzichtigheid van ingekwartierde Spaanse soldaten tijdens de 80-jarige oorlog brandde het schip in april 1594 totaal af en de toren werd beschadigd, in 1613 werd de kerk weer herbouwd.

Buitenpost, Mariakerk (De âlde wite) november 2012 

Toch maar een foto genomen met borden en de zon die net wat veel licht gaf bij de toren maar er staan in ieder geval geen huizen op.

In 1956 was er brand in de toren door een blikseminslag en in het jaar daarop was het torendak wel vernieuwd maar had een iets andere vorm gekregen als op oude tekeningen.

Buitenpost, Mariakerk (De âlde wite) achterkant,  nov. 2012

De achterkant liet zich gelukkig nog een beetje goed op de foto zetten.

Ooit was in dit kerkje een Huis van Bewaring gevestigd d.w.z.  eerst was het een cel onderin de kerktoren omdat het vroeger de gebruikelijke plaats was om verdachten in op te sluiten, dit soort primitieve cellen werden hûnegat (hondengat) genoemd en waren in veel kerken aanwezig, in het midden van de 19e eeuw kreeg het hûnegat de status van Huis van Bewaring, een deftiger naam maar een cel blijft een cel.  Aangezien Buitenpost bijna halverwege de steden Leeuwarden en Groningen ligt was dit een ideale plaats om verdachten of veroordeelden voor een nachtje op te sluiten voor het vervoer tussen de beide grote steden want dat was in de oude tijd nog een hele reis. De oude cel is overigens nog open voor bezichtiging maar aangezien ik er altijd kom als alles gesloten is moet ik dat voor later bewaren evenals het interieur dat zeker de moeite waard is. Wel is de oude begraafplaats altijd te bezoeken en daar mag ik dan wel graag eens even gaan kijken. Het oudste graf van het kerkhof dateert uit de 17e eeuw en ook veel andere graven zijn ook heel oud.

De ingang van zowel de kerk als het kerkhof, toch blijft het een wonderbaarlijk iets dat een zo oude kerk alles doorstaat en nog steeds volop in gebruik is, als de kerk kon praten zouden we heel wat mooie en akelige verhalen horen.

Oude graven, Mariakerk, Buitenpost (De âlde wite) (2)

Een gedeelte van het kerkhof achter de kerk.

Gedeelte oud kerkhof, Mariakerk, Buitenpost (De âlde wite)  2

Na het wandelen om de kerk heen en langs de oude graven richting oorlogsmonument gegaan wat heel dicht bij de kerk is, het oude en het nieuwe bij elkaar, Zelf vind ik het oorlogsmonument mooi en als de zon schijnt erop schijnt is het net alsof de bol op het monument licht geeft en licht is hoop!

Buitenpost, oorlogsmonument,  nov. 2012

Hier waren de struiken en planten nog groen terwijl de bomen bij de kerk al nagenoeg kaal waren. Nog meer Buitenpost? Ga dan mee naar de markt die op donderdag altijd wordt gehouden, niet dat je euro daar anderhalve euro waard is en ook niet om te zeggen “goh gezellig even naar de markt” maar het geeft wel een beeld van Buitenpost als het al wat later in de middag wordt en het is nevelig!

Buitenpost, donderdagmarkt en het was weer druk... 2012

Één ding is zeker, na een wandeling kan je hier wel een heerlijk gebakken visje halen en als je dan thuis bent gekomen heb je Buitenpost wel weer even gezien Knipogende emoticon