LIBISCHE LENTE, TOTALE WAANZIN!   62 comments

Laat ik eerst even melden dat de lente in Nederland goed is ingezet en dat we kunnen genieten van droge dagen met een ietwat koude wind maar wel met veel zon, het is een heerlijk gezicht om de Forsythia’s te zien bloeien als gouden wolken en de krokussen te zien stralen in de zon, de vogels zingen het hoogste lied en zijn al nijverig aan het zoeken om een geschikte woning. De foto die ik hieronder plaats maakte ik en bij het zien er van werd ik blij, wat een weelde!

Krokusveldje, 22 maart 2011

Anders is het gesteld met de oorlog in Libië, wat begon als demonstraties tegen het bewind van Kaddafi werd al snel een echte oorlog, een echt leger tegen een rebellenleger en de doden en gewonden zijn talloos. Diverse landen steunen inmiddels het rebellenleger dat dan ook is voorzien van heel veel wapens die bereidwillig worden geleverd door andere landen. Ook zijn er inmiddels diverse landen die de rebellen steunen in hun strijd waaronder natuurlijk Nederland, zelf ben ik anti-oorlog en als Kaddafi is verdreven welke gek zal het dan overnemen? Dik 42 jaar lang is dictator Kaddafi aan het bewind geweest en ik heb nooit gehoord dat er landen waren die afstand namen van deze machtswellusteling, het tegenovergestelde was dat de ministers en leiders van andere landen deze wrede heerser bezochten en zowat plat knuffelde, niet omdat ze Kaddafi zo graag mochten maar de olie was toch wel heel erg belangrijk en dan neem je degene die daar de macht over heeft maar voor lief. Natuurlijk volg ik het een en ander want op de vreselijke toestand van de kerncentrales in Japan na is er al niet veel ander nieuws en goed nieuws zeker niet! Ik beloof hierbij dat het een volgende keer over een leuker onderwerp gaat, maar dit zit me behoorlijk hoog en wie er niet over wil lezen slaat dit blog maar gewoon over. Eerst nog even een lentefoto uit eigen land.

Gele Kornoelje - Cornus mas, begin maart 2011

De eerste bloeiende struik, de gele Kornoelje is alweer uitgebloeid.

Bron: De Pers

De opstand tegen het regime van de Libische ‘Gids van de Revolutie’ Muammar Kaddafi duurt al een maand. De bevolking, vooral in de oostelijke regio Cyrenaica, is geïnspireerd door de omwentelingen in Tunesië en Egypte. Hier volgt een korte chronologie:

11 februari
Het regime van Hosni Mubarak in Egypte valt onder druk van massale protesten na bijna dertig jaar. Op internetsites verschijnen oproepen tot protesten tegen Kaddafi.

15 februari
In de noordoostelijke stad Benghazi betogen ’s avonds honderden mensen tegen de aanhouding van een mensenrechtenactivist en advocaat, Fathi Terbil. In een paar andere plaatsen gaan ook betogers de straat op. De demonstraties worden hard neergeslagen.

17 februari
De Dag van de Woede, is een grote betoging in Benghazi. Bij botsingen tussen betogers en agenten vallen zeker veertien doden.

18 februari
Tienduizenden betogers op de been in Benghazi. Er zijn steeds meer gewelddadige botsingen. Er vallen minstens 25 doden. Militairen en scherpschutters schieten vanuit helikopters en vanaf daken op betogers. Aanhangers van Kaddafi op de been in Tripoli.

20 februari
Benghazi is niet meer in handen van het regime van Kaddafi. Tal van militairen en agenten lopen over naar de betogers en rebellen. Er zijn ook in Tripoli betogingen tegen Kaddafi.

21 februari
Betogers steken regeringsgebouwen in Tripoli in brand. Steeds meer steden vallen in handen van de oppositie. Kaddafi’s zoon Saif al-Islam wil een nationale vergadering om de grieven weg te nemen.

22 februari
Kaddafi zegt te vechten tot zijn laatste druppel bloed. De Arabische Liga schorst Libië, de Veiligheidsraad van de VN veroordeelt het geweld. De media berichten over ‘burgeroorlog’. Er zijn mogelijk al duizend doden gevallen.

27 februari
Drie Nederlandse militairen die in een marinehelikopter naar Sirte vlogen om mensen te evacueren, worden aangehouden door de autoriteiten die er Kaddafi steunen. Ze worden dankzij diplomatiek overleg vrijgelaten op 11 maart.

1 maart
Tegenoffensieven van de regeringsgetrouwe troepen blijken weinig succesvol.

8 maart
Het Internationaal Strafhof laat weten te onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Libië.

13 maart
Troepen trouw aan Kaddafi heroveren uiteindelijk de oliehaven en olie-installaties van Brega ten zuidwesten van Benghazi. Ze zetten hun opmars naar Benghazi voort dankzij betere bewapening, training en luchtsteun.

16 maart
Regeringsgetrouwe troepen naderen Benghazi.

17 maart
De VN-Veiligheidsraad geeft het groene licht voor militaire acties tegen Kaddafi

Het is nu 27 maart 2011 en de rebellen zijn aan de winnende hand, wat ook geen wonder is met hulp van het buitenland, zelf vraag ik me af of degene die nu staan te juichen wel beseffen waar ze voor vechten, is dat nog steeds waar de jongeren voor demonstreerden, welnee er zijn veel grotere belangen die de voorrang hebben boven een beter leven voor de burgers van Libië, de leiders zijn de dobbelstenen aan het schudden en wie de hoogste ogen gooit wint!

Libische lente

Deze man wil vrijheid maar ik zie dat nog niet gebeuren.

Tot mijn verbijstering las ik vandaag onderstaand bericht:

LIBISCHE REBELLEN BEGINNEN OLIE-EXPORT

Bron: Nu.nl

27 maart 2011

BENGHAZI – De Libische rebellen beginnen vanaf volgende week de export van olie. Een woordvoerder van de rebellen meldde zondag een handelsovereenkomst met Qatar te hebben gesloten. De rebellen verwachten dat ze tussen de 100.000 en 130.000 vaten per dag kunnen produceren en dit eventueel kunnen verhogen naar 300.000 vaten per dag.

Eerder op de dag werd bekend dat de Britten de controle over de oliehandel in Libië zullen overnemen.

Diplomatiek conflict

Met dit besluit creëren de Britten een diplomatiek conflict, aangezien veel Arabische landen vrezen dat het Westen alleen geïnteresseerd is in de olie van Libië. Qatar en Groot-Brittannië behoren tot de grootste medestanders van de rebellen.

De Britse minister van Defensie Liam Fox zei tegen de BBC dat hij voornamelijk de veiligheid in de haven wil garanderen. De minister stelde hiermee het evenwicht in de Libische oliehandel te herstellen.

En nu zijn we bij waar het allemaal om gaat en waarom andere landen zo nodig moeten helpen bij het verdrijven van Kaddafi, heus niet om de mensen in Libië een beter leven te laten krijgen want dat zal ieder staatshoofd een zorg zijn, als Kaddafi is verdwenen komt er een ander die geknuffeld wordt en misschien zit ik fout, maar voor mezelf heb ik het idee dat Nederland als één van de grootste wapenleveranciers hier weer prima aan gaat verdienen (De verhouding tussen geëxporteerde wapens en de totale Nederlandse wapenproductie is opvallend. Nederland vervaardigt per jaar ongeveer voor 1,4 miljard euro aan wapens en technologie daarvoor. Van deze militaire productie gaat sinds 1996 jaarlijks voor ongeveer 450 miljoen euro de grens over. Deze exporten zijn min of meer gelijk verdeeld over NAVO en niet-NAVO-lidstaten, waarbij vooral rijkere regio’s in de wereld de afnemers zijn van de kostbare Nederlandse wapensystemen. Opvallend is dat de wapenexporten in verhouding tot de totale wapenproductie bijzonder groot zijn; ruim 30% wordt geëxporteerd. Voor de meeste geïndustrialiseerde landen ligt dit tussen de 10 en 20%.) Volgens de laatste rapporten is het begrotingstekort al aardig gedaald en dat kan toch nog niet komen van wat de gemiddelde Nederlander heeft ingeleverd, de rijken hebben tot nu toe nog niets bijgedragen, maar dat is oud nieuws. Onderstaande foto is schokkend dus niet kijken als men er niet tegen kan, DIT IS DE PRIJS VAN DE OLIE! De V is het bevrijdingsteken maar kan ook gebruikt worden voor de V van Vuiligheid, alleen weten de strijders van de partijen op de leiders na m.i. niet waar ze voor vechten.

Libische rebellen

Geplaatst27 maart 2011 doorAnn McDunn inNieuws en politiek

62 Reacties op “LIBISCHE LENTE, TOTALE WAANZIN!

Schrijf je in op reacties met RSS.

 1. Politieke islam en kafirs doctrine.

  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir” . Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. Ze noemen de Nederlanders hun directe vijanden, Moslims discrimineren openlijk. islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als een soort godsdienstuiting verklaard. van CDA, PVDA, D66 en GL mogen ze voor altijd discrimineren! “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten is gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als gematigd manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten. Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.

  Politiek Islam is dankzij NAVO sukkels sterker geworden. Jihadisten van Libië zijn nu aan de macht, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes in een andere vorm terug. Kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.

  De vrijheid als kern van de Europese verlichting bestaat niet in de islam. Europa heeft in een moeizame strijd afscheid genomen van het idee van de almachtigheid van een religie. De niet-moslim is volgens de islam een onvolmaakt mens, kritiek op moslims is verboden en het verlaten van de islam wordt met de dood bestraft. En deze religie hebben we de kans gegeven zich binnen 30 jaar definitief in Europa te vestigen…De strijd tussen het Westen en de Islam is namelijk al heel oud en laait met tussenpozen telkens weer op. Deze strijd vergt bovendien echte offers en leidt tot veel leed, zeker ook aan Westerse kant.
  Wanneer er meer moslims zijn, dan niet moslims transformeert een democratie in een theocratie. Islam is de grootste bedreiging voor vrije landen…Deze bezadigde, oude heren vergeten, dat deze Moslims die ze nog steeds binnenhalen een nucleaire wapens worden, ook onder hun voeten. De eeuwenoude indoctrinatie van mensen in de islam zit in hun DNA. Generatie op generatie is geleerd dat islam hun identiteit is. Hun binding met familie, stam en hun verleden. Dat is nog eens iets anders dan fascisme en communisme. Oude garde die zich elite noemt maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten.
  Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld en met name de Turks Islamitische AKP en Arabische Broederschap die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Turkije, Pakistan, Marokko en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen?
  Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap en AKP componenten Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteerden daarvan. De directe inmenging van Turkije en Marokko in de lotgevallen van de moslims echter is voor de toekomst nog veel gevaarlijker.
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen.

  • Kafir is al een oud woord en het jodendom heeft in het Hebreeuws het woord Kofer wat nagenoeg hezelgfde betekent als kafir. In het Nederlands is het woord verbasterd tot kaffer, en wordt dan wel bedoeld als een scheldwoord maar er zijn meer talen waar het woord kafir ain enige mate wordt verbasterd. Beste Diar ik ben een rasechte kafir en wil dat nu maar zo houden ook. Bedankt voor je heldere reactie, maar ik denk dat iedereen ook de politici allang weten wat er aan de hand is, maar zolang olie hoog in het vaandel staat slikken ze alles. Er komen al meer streng islamitsche landen bij en te keren is het niet meer. Ik zelf zal er geen last meer van hebben, maar ik beklaag de jeugd van nu want alles loopt behoorlijk uit de hand. Het vreemde is dat er al heel veel rasechte Nederlanders over zijn gegaan naar de islam en dat is iets waar ik niet bij kan.

 2. Allah Akbar terroristen komen steeds dichterbij.

  “Islam is de oplossing” werd er massaal gescandeerd in Libië: ze hebben op dit moment veel steden in handen…Van jihadisten tot stammenstructuur en familieverbanden, vooral in het Westen van Libië door de Al Qaida georganiseerde parasitaire Berbers zijn de feitelijke machthebbers geworden. De rol van de gevreesde groepen wordt steeds groter. Jihadisten krijgen moderne wapens, bezetten belangrijke olievelden in Libië en op termijn stichten ze hun dictatoriale regimes weer. Allah Akbar terroristen komen steeds dichterbij, momenteel niet zo ver van de Italische kust.

  Deze gewelddadige sektes die ook binnen Europa hun wortels hebben, zullen straks diverse grote Nederlandse steden in hun greep houden. Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim: non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Pakistan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem. Sinds jaren 70 konden ze hun bevolkingsoverschot continue zonder problemen naar Europa verplaatsen. Maar op termijn is deze niet meer makkelijker geworden: crisis, verdedigings maatregelen, immigratie beperkingen van Europese landen hebben grote problemen veroorzaakt en Moslims begonnen tegen elkaar te vechten. Dit is een natuurwet. Oorzaak van Tunesische opstand bewijst dat de overbevolking de echte oorzaak is: Op 17 december 2010 in Sidi Bouzid steekt Muhammad Al Bouazizi, 26 jaar oud, zich in brand nadat zijn fruit en groente in beslag worden genomen door de politie omdat hij geen vergunning heeft voor het verkopen ervan. Opstand is hierna begonnen… Maar voorheen konden deze jonge mensen, in plaats van opstand, gewoon Europa binnenlopen…
  Moslim Broederschap, Hezbollah, Taliban, Hamas en Al-Qade leden schreuwen Allah Akbar en komen steeds dichterbij. Hoe is het mogelijk dat de westerse landen al weer in een val terecht komen en hen juist bewapenen in Libië. Afghaanse jihadisten stammenoorlog gaat nog steeds door met de enorme kosten: Uruzgan kostte Nederland miljarden Euro en ook mensen, Kunduz avontuur is net gestart. Nu moet belastingbetaler voor een andere burgeroorlog, voor de Libische Jihadisten betalen; terwijl met die wapens wordt Karzai clan tegen een andere sekte verdedigd. Onder Karzai of Taliban “Afghaanse eenheid” bestaat gewoon niet. Dit zijn allemaal de varianten van hetzelfde ideologie. Onder Karzai is geweld en onderdrukking niet afgenomen maar juist toegenomen. Westerse beleidmakkers maken en grote denkfout. Irak, Libie en Afghanistan kunnen nooit één land worden: daar wonnen heel veel verschillende volkeren die nooit met geweld een “eenheid “kunnen vormen. De kosten van vier jaar militaire inzet in Afghanistan bedragen zoals bekend 1,4 miljard euro. Dat komt uit de HGIS, een potje op het ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan meerdere ministeries bijdragen. Met dit geld is het militaire verblijf en de operaties betaald. In totaal is er dus 2,1 miljard euro Nederlands geld opgegaan aan Afghanistan, als resultaat een grote niks! De oplossing is dat Irak, Libië en Afghanistan gewoon opgedeeld worden tussen tegengestelde volkeren. “irakse eenheid”, “Libische eenheid”, “Turkse eenheid”, “Afghaanse eenheid”: het is nu bewezen dat dit soort landen niet meer met de oorlog of andere soort geweld praktijken één kunnen worden. In plaats van burgeroorlogen betalen, moesten ze gewoon opgedeeld worden tussen de verschillende volkeren die daar leven en EU moet onmiddellijk stoppen met het huidige beleid.
  Dat geld wat er naar toe gaat verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders en er worden nog wat moskeeën gebouwd. Eerst de bezuinigingen in het o zo rijke Nederland(met een schuld van 130 miljard Euro) maar eens van tafel.
   

  Er zijn geen hervormingen waargenomen in Moslimlanden, in tegendeel zijn er nog meer fundi’s bijgekomen. Moslims willen nog steeds geen hervormingen doorvoeren. De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis, islamitische fundament niet hervormd wordt! Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering. Dit al vaak voorgespeeld is gevolg van de al zeker 40 jaar durende kruistocht van de elite tegen vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele Westerse samenleving.

  De islamitische invloed in Europa neemt snel toe. Politieke islam heeft sterke posities binnen de moslimwereld, denk maar aan landen als Iran, Egypte, Turkije, Pakistan, Soedan, Irak, Afghanistan, Libië en Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd “emigreren” er veel moslims naar Europa. De moslims zijn het snelst groeiende deel van de Europese bevolking. Deze immigranten. Tegenover Westerse journalisten beweren leden van de Moslim Broederschap, Milli Gorus, Fetullah, Hezbollah en AKP leiders van Turkije voortdurend dat ze geen islamitische staat nastreven. Tegenover de eigen aanhang roepen ze echter precies het tegendeel. Tijdens een eveneens in juli in Egypte georganiseerde verzetsconferentie van de Moslim Broederschap, Hezbollah en de Palestijnse terreurgroeperingen, waar delegaties uit Saudi Arabië, Tunesië, Turkije, Iran, Indonesië, Marokko, Soedan en Jordanië aan deelnamen, werd een begin gemaakt met het op één lijn brengen van alle islamitische landen, groeperingen en bewegingen, met als uiteindelijk doel gezamenlijk ten strijde te strekken tegen de westen.

  Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim en hierdoor is hun groei exponentieel geworden. Overbevolking is al voelbaar in de Nederlandse steden waar moslims sterk georganiseerd zijn..Op termijn zijn de toestanden van noord- Afrika en middenoosten hier ook onvermijdelijk. Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering.
  De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis van hele verhaal intact blijft: islam wordt nooit hervormd! Het geweld komt niet alleen voort uit Islamitisch extremisme, maar uit de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke Islam. De oorlog is al begonnen in de 7e eeuw n. Chr. en als we in de 21ste eeuw weigeren die werkelijkheid onder ogen te zien, dan is er misschien geen hoop meer voor beschaving. Uit misleiding kan niets goeds komen.

  Veel Nederlandse ambtenaren en politicus die islamitische verbreding steunen, brengen ecosysteem in gevaar! Ze beginnen nu met het vernietiging van Europese natuurgebied. Gebieden zoals noord-afrika en middenoosten, waar alleen Moslims wonnen, zijn al step of woestijn geworden en duizenden dierensoorten die daar leefden bestaan niet meer. Neem niet alleen Egypte of Libië, maar ook veel dieren van klein Azië, Middenoosten, zuid kaukasus, Pakistan, Algerije, Tunesië, Marokko en Iran bestaan niet meer. Islamitische cultuur is compleet natuur, dier en milieu vijandelijk. Europese autoriteiten wisten dat de moslims geen grenzen kennen met hun explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor de uitstoot van dictatoriale Moslimlanden. Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. Moslims zeggen dat ze meer huizen nodig hebben. Beschaving wordt omgezet in een middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner. Moslims willen alles omzetten in beton en binnen de betoncomplexen, mohammed, mehmet, ali of ahmet hetende strijders zien als de enige levende wezens. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren die hun neuk business “de enige ware godsdienst” noemen en zich vijandig stellen tegen de normen en waarden van de naïevelingen. Moslimmannen beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Islamitische loverboys versnellen op deze manier hele invasie: in de grootsteden circa 63% van de geborenen kennen geen vaders: een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen…Mohammed’s worden één voor één crimineel, achterlijke moslims weten niet wat voor schade ze hebben opgericht!. Ze zeggen elke keer dat hun herkomstlanden verdragen hebben getekend met Nederland en dus stomme kafirs al deze mohammed’s moeten voor altijd onderhouden.

  – Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan alle vormen van de Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin. Een begin van de oplossing is een volledige stop van import. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

  – Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop kinderbijslag, stop islamitische naamgeving in Nederland.

  – Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit. Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

  – Stop “positieve discriminatie”:de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

  – Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse “contactgroepen” worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

  – veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.
  – geen verdragen meer met de moslimlanden over de volksverplaatsing van hun ongewenste bevolking.

  – kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal anti~Nederlandse allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent samenvoeging van het oneindig groeiende uitstoot van Moslimlanden is een bron van burgeroorlog.

  Vriendelijke Groeten
  R. Blicker
  Wijkcomité Directe Democratie

  • Beste R.,
   de reactie of liever gezegd klein boekwerkje met interesse gelezen, aan de ene kant moet ik je gelijk geven maar het moet natuurlijk niet al te zwart afgeschilderd worden, er zijn ook heel veel goede moslims die niets van het extremisme moeten hebben en leven in het land waar ze zijn geboren. Wat overbevolking betreft en zolangzamerhand de overname van allochtonen in Nederland van de grote steden is een feit daar kan niemand omheen en dat zou niet zo mogen zijn, maar dat is helaas niet meer terug te dringen daarvoor zijn de regeringen veel te laat. Ik weet niet wat voor partij de Directe Democratie is, maar ik neem aan (na even te hebben gespiekt) dat het de CDDP is. Alle punten waar je STOP bij hebt gezet zijn ook niet meer haalbaar al zou het natuurlijk het beste zijn de verkeerde elementen in onze samenleving meteen op een vliegtuig richting thuisland te zetten. Ik zelf denk dat de huidige regering bang is om grote stappen te nemen en waar de angst regeert gaat het helemaal fout, de infiltranten zijn inmiddels Nederlanders geworden en gaan niet terug ze moeten immers hier hun aanhang vast zien te houden en zullen dat met alle middelen die hun hier worden gegeven ook doen. Over het geld dat in zinloze oorlogen wordt gestoken heb ik al meerdere malen wat gezegd, dit soort landen zal nooit veranderen aangezien de mannen daar de baas zijn en de vrouwen het toe blijven staan om onderdrukt te worden. Dat regeringen dat niet inzien is voor mij ook onbegrijpelijk, de 2.1 miljard euro is weggegooid geld wat heel wat beter besteed had kunnen worden aan de eigen economie, als ik lees dat er in Nederland nu al 300.000 betalingsregelingen zijn met het College voor Zorgverzekeringen die overigens pas na 6 maanden achterstallige betaling van de premies hun werk mogen doen die dan zorgen dat de premies wel worden betaald maar dan met 30% extra aan het afdragen dan gaat het totaal fout met Nederland, kortom we waren het land van melk en honing maar dat is verleden tijd! Zelf zal ik de laatste jaren nog wel doorkomen maar ik vrees voor de jeugd die in Nederland moeten blijven en dit land zien afglijden naar een afgrond waar we nu nog geen weet van hebben.

   Vriendelijke groet, Ann.

 3. Hoi Ann . Ik was ook al benieuwd en ook ik miste je al. Met meer van ons zoals ik lees. En deze tijd is een beetje stille tijd. (Vakantietijd.) Ook ik ben regelmatig de hort op. En geen internet bij de hand. Toch hoop ik dat je wwer eens de draad op kan pakken om een blogje te schrijven. Ik lees of bekijk ze altijd waar ik een link van heb.
  ik wens je een fijne week hoewel het weer niet erg meewerkt. Onze kleinzoon wilde met ons varen, maar ik ben bang dat het door het slechte weer niet doorgaat.( We hebben net 3 dagen in de storm en regen vast gelegen in Hoorn.)Maar dat verzinnen we wel wat anders.Lieve groetjes Anna

  • Hallo Anna, pffff word ik toch nog gemist maar ik zal m’n leven beteren hoor 😉 Altijd fijn om te lezen dat er nog mensen hier komen dat geeft de burger moed! Het weer is knudde ook vandaag het leek eerst best een mooie dag te worden maar helaas een paar enorme plensbuien en ik hoefde niet meer in de tuin aan de gang. Gelukkig dat jullie in Hoorn vastlagen met de boot Anna, Alkmaar is dan niet ver en Hoorn zal inmiddels ook wel behoorlijk gegroeid zijn. Zelf ben ik geboren en heb m’n jeugd doorgebracht in Alkmaar en ik heb er nog altijd een zwak voor. Jammer dat jullie het zo slecht hebben getroffen, maar een kleinzoon daar weten jullie wel raad mee denk ik, die zal zich evengoed wel vermaken, toch hoop ik dat het nu eindelijk eens zomer wordt, nog een fijne avond en een heel goede week gewenst, lieve groet Ann.

 4. Hoi Ann

  Tot mijn verbazing stond jou reactie ter moderatie. Heb het even gecorrigeerd.
  IK heb nog even iets duidelijker getracht uit te leggen wat ik bedoel met de manier waarop ik de foto heb gemaakt.

  Lang geleden dat je iets hebt geplaatst Ann, ben je het plezier in het bloggen kwijtgeraakt ?
  Toch vindt ik het erg leuk dat je nog wel steeds reageert.
  thnx

  • Henk ik weet het en telkens neem ik me voor weer een blog te plaatsen, maar is er eigenlijk wel animo voor? Uit de reacties blijkt heel vaak dat er helemaal niets gelezen is van wat ik heb neergezet, de oudspacers laten het massaal afweten, niet erg hoor want die lazen ook vaak niet wat er geschreven was, bezoekers genoeg en het wordt tijd dat ik weer eens wat van stal haal, alhoewel ik had beloofd om iets vrolijks neer te zetten zal het dat niet worden, niet omdat ik niet van lachen hou maar de wereld is nu eenmaal niet leuk en eigenlijk het leven ook niet, adem blijven halen en doen wat er nog te doen valt en daar is het wel mee gezegd. Weet je Henk, als je alleen bent en ouder wordt dan is er tijd genoeg, maar dan is het meer DE TIJD DODEN, lezen, film kijken, spelletje spelen (ik heb overigens Café World van Zynga de hand gegeven, ik ging relativeren en vond mezelf dom aan het klikken 😉 ) huishoudelijk werk doen en af en toe eens weg uit de dagelijkse sleur, maar ook dan ben ik de meeste tijd alleen en de een kan daar beter mee omgaan dan de ander, ik ben de ander! Gelukkig heb ik een heel leuke en lieve buurvrouw die welliswaar een stuk jonger is maar dat heb ik liever dan de echt bejaarden met de verhalen over hun kwalen, kinderen, kleinkinderen en de geranium die weer zo mooi in bloei staat ;-( Ook heb ik er totaal geen zin in om naar een bejaardenclubje te gaan, beweging genoeg en ik MOET NIETS, dus voor mij geen bal gooien en verplicht om een uur of 9 koffie drinken met leeftijdgenoten. Ik ga nu even kijken bij jou en dat ik reageer is omdat ik nog steeds geniet van de prachtige foto’s al gaat het technische gedeelte mij dan een stapje te ver, dat laat ik over aan jou en Edward.
   Liefs, Ann.

   • Oudspacers 🙂 was bijna vergeten wat ”space” eigenlijk was Ann. Veel van je items heb ik toch met belangstelling gelezen, en dat deden er volgens mij meerdere, gezien de levendige discussies die er soms losbarsten onder je stukjes 🙂 Ik denk dat veel van je bezoekers leerlingen/studenten zijn, op zoek naar een onderwerp dat jij behandelt hebt. Bijna 40.000 is immers niet niks.

    Wat sleur betreft denk ik dat we bijna allemaal te maken hebben met dagelijkse routine, We laten ons leven altijd leuker doen lijken dan het is. Wel eens iemand gesproken die een rotvakantie heeft gehad ? Ik kan je verzekeren dat bloeddruk en stress tijdens de vakantie bij velen op topniveau zit 🙂 Toch is wel belangrijk om dingen/bezigheden te hebben waar je naar uitkijkt, Het zijn vaak de simpele dingen die het leven een beetje kleur geven.

    Ik ga de boel eerst maar eens even afsluiten. Was vanmorgen al voor zonsopgang op fotosafari en dat begint zich nu een beetje te wreken.
    Welterusten Ann

    • Inmiddels slaap je wel Henk, maar wat vakanties betreft heb je helemaal gelijk alhoewel de verhalen soms doen vermoeden dat het toch niet zo leuk was 😉 Vorig jaar een aantal mensen getroffen die zo nodig naar Turkije moesten en daar was het overdag echt afzien, veel te heet om wat te doen. Kijk dan vraag ik me toch af wat er zo leuk is aan 42 graden hitte zodat je de hele dag of in het water moet doorbrengen of op de hotelkamer, ook zijn er van de week al diverse mensen gevlucht van campings en als ze dan zeggen dat het een leuke vakantie was ahem………. wij zeggen niets! Ook heb je wel gelijk dat er best wel aardige discussies over bepaalde onderwerpen zijn geweest en dat jij ze leest weet ik. Volgende week maar weer eens wat plaatsen eens kijken of er ook mensen zijn die hun leven niet zo leuk laten lijken dan het in werkelijkheid is 😉 Ik weet wel dat we niet met het leed van de hele wereld op ons nek kunnen lopen maar je wordt er toch niet vrolijk van, tenminste als je nu weer weet dat het in de hoorn van Afrika zo vreselijk gesteld is met de droogte dat er miljoenen mensen (vooral weer vrouwen en kinderen, hoe krijgen die mannen dat toch voor elkaar?) zullen sterven. Het geeft totaal niet om er wat miljoenen tegen aan te gooien, als er geen regen komt is dit met geld niet te betalen.

     Ik ga hier niet klagen dat doe ik haast nooit en over mezelf praten daar zit niemand op te wachten, dus ik zal je raad opvolgen en uitzien naar iets simpels zodat het wat minder grauw wordt. Aha, er is wel iets waar ik me op verheug, het weer zal morgen iets beter zijn, fijn voor ons allemaal, zie je wel ik kan het wel 😉 Droom maar fijn van een geslaagde fotosafari Henk, er blijven onderwerpen genoeg!

 5. Die lentefoto’s zijn erg fleurig, maar die laatste foto is toch wel aangrijpend. Die jongens geven hun leven, maar waarvoor ? Voor een nieuwe corrupte leider die hun leven gebruikt om de macht te grijpen ?
  Ik wil je trouwens nog bedanken voor je positieve reactie op mijn mailtje !
  John

  • Dank je wel voor je reactie John, leuk je hier te zien, zoals je al aangeeft alle omgekomen mensen zijn voor helemaal niets gegarandeerd dat er meteen weer een wrede heerszuchtige leider klaar staat om de boel over te nemen. Niemand wordt er beter van alleen de wapenindustrie, vandaag stond er in de krant dat het Amerikaanse leger troepen gaat terug trekken uit Afghanistan omdat ze de Al Qaida drastisch hebben ingekort, kunnen ze in Amerika geen betere smoezen bedenken? Iedere dag sneuvelen daar nog steeds soldaten en burgers en dat blijft daar ook zo, geef dan maar eerlijk toe dat je het niet kunt winnen in dit soort landen, als iedereen is vertrokken staan de krijgsheren klaar om het uit te vechten ook dat ten koste van heel veel burgers maar daar liggen ze in Amerika dan niet meer wakker van.

 6. hoi ann kom je even bedanken voor je leuke bericht bij mijn
  ja ann het is ook heerlijk om zo veel moois te zien ben er ook dank baar voor albesef je het niet elke dag
  weet niet of jij dit bericht door krijg hier blijft alles wil als ik wat schrijf
  veel liefs van els

 7. gewoon even gedag zeggen en zie dat je jarig was van harte gefeliciteerd
  zo te lezen mooie dag gehad

  weet niet waar ik moet zoeken hoe ik alles weer goed krijg dus zelf ga ik ook weer beeje meer fotos er op zetten zo dat ik zelf toch nog fotos er op heb staan veel leifs van els

  • Leuk Els dat je even langs komt wippen en bedankt voor je felicitatie. Het is soms ook wel ingewikkeld hoor om alles voor elkaar te krijgen maar met Windows Livewriter werkt het allemaal prima, ik zal je foto’s gaan opzoeken!
   Veel liefs terug, Ann.

 8. oo lieven an ik ben je geheel vergeten met je verjaar dag en dat vind ik erg vervelend ook ben ik het vergeten je te bellen ook dat doet me zeer veel verdriet ik beloofje dat we het in de vakancie in juni goed maken dan zijn we een weekje vlak bij je dan kom ik zeker weer even aan wippen diken kus van mij en nog maals sorrie dat ik het vergeten ben 10 dikken kussen van mij en john

  • Lieve René, niet over in zitten hoor het was een drukke en erg fijne verjaardag en ik ben gister naar Drenthe geweest, vandaag met enorme tussenpozen nog visite en nog met zwager Harm weggeweest. Iedereen vergeet weleens wat maar daarom blijven we toch wel echte vrienden!
   Dikke kussen van mij en likjes van Mandy voor jullie beiden.

 9. Allemaal hartelijk dank voor de felicitaties, ik heb voorlopig bijgetekend voor 2 jaar en daarna zie ik wel weer, Niek ik ben totaal ontroerd door je prachtige lied, San een berenhug is altijd fijn, Henk nogmaals dank voor je prachtige foto, Bea jouw knuffel daar ben ik ook blij mee en heel erg blij met een lik van Diesel. Vandaag dus 70 jaar geworden en heel vreemd maar het klinkt ineens toch een stuk ouder dan 69, overigens voel ik me soms 18, soms 48 en een enkele keer 100, ergens daar tussenin zit mijn echte leeftijd en het is maar een getal, de grijze massa werkt nog goed en de rest huppelt aardig mee, kwaaltjes tel ik niet ook dat went 😉 Vandaag was het een heerlijke dag, ik heb mijn verjaardag gevierd in Orvelte het museumdorp in Drenthe en de zon scheen uitbundig dus dat was extra fijn. Er was een countryfair dus ontzettend gezellig, ik ben verwend door Geert, Iris, Cecil, Wim en Sanny en ik wil ze daarvoor nogmaals bedanken, Mandy is thuis als een blok in slaap gevallen want voor haar hoefde het allemaal niet, die kleine pitbull is de hele dag buiten geweest en jatte ook nog even een stuk Italiaanse worst, nu kan je van Yorkies zeggen wat je wil maar doorzettertjes zijn het want ik kon het niet meer uit haar bekje krijgen afijn ze had haar traktatie gehad en heeft daarna dan ook niet veel meer gekregen. Al met al heb ik een echt fijne verjaardag gehad en tsja dat wil ik toch nog overdoen dus jullie zijn me voorlopig nog niet kwijt. Ik weet dat ik de laatste tijd geen blogjes meer heb geplaatst maar beloof beterschap en zal jullie snel weer eens gaan vervelen met een ellenlang verhaal. Nogmaals dank en liefs van mij voor iedereen die deze verjaardag tot een bijzonder fijne dag hebben gemaakt.

 10. Hoi Ann

  Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
  Fijne dag

 11. Lieve Ann,

  Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
  Knuffel van mij en een lik van Diesel.

 12. Er is er een . . . .
  Dat kan je wel zien . . . .
  Dat vinden wij allemaal prettig ja ja
  En daarom zingen we blij … … … ze leve lang

  . . . . O . . O . . . . OO . . . . OOOO . .OOO . . . . . . . .O . . . .
  . . . . O . . O . . . O . O . . . O . . . . .O . . O . . . . . .O O . . .
  . . . . OOOO . . . O . O . . . OOO . . .OOO . . . . . .O . . O . .
  . . . . O . . O . . . O . O . . . O . . . . .O .O . . . . . .OOOOO. .
  . . . . O . . O . . . . OO . . . . OOOO . .O . . O . . . O . . . . . O.

  (bis) (bis)
  . . . .

  LANG ZAL ZE LEVEN, LANG ZAL ZE LEVEN

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G L O R I A !

 13. Ann, ben morgen ook niet thuis en red het vanavond niet om tot 0:00 op te blijven dus ik feliciteer je nu alvast.
  Komtie….
  ANN, VAN HARTE GEFELICISLAGROOMTAART ♥♥♥♥♥
  Geniet van je dag!
  Een berehug van mijnes X

 14. Yep, Livewriter en WP gaan erruggg prima samen. Op WP zelf een log in elkaar zetten is lastiger hoor.

 15. P.S. Als je je afvraagt waarom ik nu pas reageer dan komt dat omdat ik (kennelijk) geen updates meer van je krijg. Ik dacht dat je even geen zin had of zo. Aangezien ik op mijn eigen site geen kopje met ‘vrienden’ kan maken, zie ik ook geen bewegingen van vrienden. Via email krijg ik wel enkele updates, maar jij zat daar niet meer bij. Snappen doe ik het niet, ik snap sowieso weinig van WP en vind het een k-weblog maar ik doe het er maar mee. Hoe krijg ik jou nou weer in mijn vriendenbestand of in elk geval jouw updates te lezen?

  • Boven aan je site staat Account laiverd en daar staat o.a. bij Manage my subscriptions, je zet daar mijn adres in het vakje Enter a blog URL, daarna klik je op abonneren en ik sta weer bij je en zo kan je het met iedereen doen die je wilt houden. Mij bevalt WP nog steeds prima maar blogjes doe ik nog steeds met Windows Live Writer ook foto’s komen dan veel mooier uit.

 16. Eigenlijk zou ik met één zin klaar zijn als reactie op je item en dat is: ‘what else is new’? Op FV wordt een kannetje olie al aangeduid als vloeibaar goud en dat zegt eigenlijk alles. Toen Khadaffi aan de macht kwam, was hij nog even de enerverende jonge kolonel die het zooitje ongeregeld want dat waren al die tribes daar, onder de duim zou kunnen houden. Allengs bleek dat Khadaffi toch wel een erg harde hand had en nog later bleek dat hij geschift was. Jaren geleden al stond er in alle kranten te lezen dat hij in ver gevorderde staat van syfilis verkeerde en dat daardoor zijn hersenen waren aangetast. Dat zullen ongetwijfeld verhalen uit de duim zijn geweest zoals al er vele waren maar dat hij knettergek is, staat als en paal boven water. De pedante ouwe gek met zijn geverfde haar en maffe outfits, ziet eruit als een ouwe toverkol. Nu heb ik helemaal niets met dictators, despoten en oligarchen maar zie wat er van komt als een ochlocratie het voor het zeggen krijgt. Het gepeupel maakt er net zo’n zooi van als de heersers die verdreven zijn. Koud is Saddam verdwenen of de pleuris in Irak breekt uit en er vallen per dag meer doden dan ooit bij Saddam het geval was. In Libië is het al niet veel anders. We zijn ook Nicaragua nog niet vergeten, daar was het bar en boos toen de Sandinisten, de vrijheidstrijders, het overnamen. Ivoorkust is ook een fraai voorbeeld. Iran: toen de sjah en zijn Savak was verdreven kwam Khomeini, nou daar zijn de gematigde Iraniers en de rest van de wereld echt op vooruit gegaan..pfffff. En wat gebeurt er als die imbeciel in Zimbabwe het loodje legt? Ik wil er niet eens aan denken! En nog zijn er mensen die zeggen dat de wereld mooi is. Klopt, maar de mens had niet geschapen cq geëvolueerd moeten worden. En dan zijn er ook nog die zeggen dat het allemaal in de bijbel staat beschreven wat nu gebeurt in de wereld. Goddank, zou ik zeggen, kan ik tenminste nog ergens om lachen in deze hele misère.
  Liefs, I ♥

  • Voor iedere hufter komt gewoon een andere hufter in de plaats en dat zal wel zo blijven ook, dat Khadaffi getikt is weet zowat iedereen wel en volgens mij had Osama Bin Laden hier TBS gekregen maar de kringen er omheen doen het werk en dat zijn toch eigenlijk de echte moordenaars, als ze tegen mij zeggen je moet die of die doodschieten en ik doe het niet en iedereen zou zo zijn dan kunnen al die heersers plannen maken maar er komt dan gewoon niets van. Intussen was Bin Laden een oude sukkel maar denk er maar om dat er al heel wat nieuwe leiders staan te trappelen van ongeduld om wraak te nemen en die zal heus niet zo zuinig zijn. De bijbel kan me nog meer vertellen, ik vind sprookjes leuk maar er echt in geloven is heel wat anders, overigens kan je het heilige boek net zo uitleggen als je zelf wilt of zoals ook alweer de leiders willen en het volk luistert en gelooft het wel weer, nu neem ik aan dat als god de mens heeft geschapen hij er de hersens toch heeft bijgedaan maar heel vaak worden die niet goed gebruikt of zelfs nauwelijks. Ik hou het maar bij de evolutietheorie en laat iedereen in zijn/haar waarde maar om de mens in het algemeen kan ik allang niet meer lachen Loontje, het mensdom valt zwaar tegen op natuurlijk uitzonderingen na maar die moet je dan ook koesteren 😉
   Liefs, Ann ♥

 17. hoi ann
  jouw ook weer gevonden dacht even iedereen kwijt te zijn
  wat een ellende is het daar toch
  en waarom in hemelsnaam
  macht daar kikken sommigen gewoon op
  ann wens je vanaf hier nog een goede avond toe hier schijnt de zon maar wel heel erg koud wat een verschil met gisteren gr v els

  • Hé Els wat leuk wat van je te lezen, het is overal ellende wat de klok slaat meis en bij heel veel mensen heeft het niet eens ergens mee te maken. Jij ook nog een heel goede avond gewenst, hier is het ook behoorlijk koud en het scheelt een jas bij gister.
   Lieve groet, Ann.

 18. Begon me al af te vragen of ik de updates bij jou miste Ann, maar dat blijkt nog steeds te werken 🙂 Ook WP werkt dus niet foutloos hoewel bij mij momenteel alles vlotjes gaat.

  Is natuurlijk ook geen ramp om wat te missen hoor, Ook leuk als je af en toe via de voordeur komt 🙂

  Groetjes
  Henk

  • Het euvel ontdekt Henk, ik kreeg absoluut geen updates te zien maar nu blijkt het dat je helemaal naar rechts moet scrollen en dan zie je ze wel, foutloos niet nee en door de voordeur kan ook we blijven elkaar wel volgen 😉
   Groetjes en tot ziens dan maar!

 19. Lieve Ann,
  Ik heb me suf gezocht naar je gastenboek, maar heb het niet kunnen vinden. Ik ben weliswaar 3 dagen te laat, maar Diesel en ik willen jou en Mandy alsnog feliciteren met haar verjaardag. Van harte gelukgewenst dus met je lieve kleine pittbul.
  Knuffels voor jullie alletwee en buikkriebeltjes voor de kleine meid.
  XXBea en Diesel.

  • Dank je wel Bea, een gastenboek heb ik niet maar leuk dat jij aan Mandy’s verjaardag hebt gedacht, alweer 2 jaar wat gaat het snel en een dameshondje is Mandy helemaal niet, ik heb net weer een lading modder uit haar vachtje gekamd, ze blijft jagen op mollen e.d. aaarrrggghh met dat lange haar is dat een ellende maar misschien kan jij haar wel wat leren 😉 Een dikke knuffel voor jou en Diesel want onze honden zijn ook onze kinderen. ♥

 20. je hebt weer heel wat geschreven,kan er uren over schrijven maar ook heel kort,de rijken worden rijker en de armen armer,dat is altijd al zo geweest,het verschil lijkt me de internet verbindingen (de snelle nieusmeldingen over de gehele wereld gaat sneller en makkelijker)we horen en zien ook veel meer wereldwijd maar heersers en geldrovers zijn er altijd al geweest,eigen belang eerst dat zie je overal,de wereld verhard en als je niet meedoet heb je straks niets. ik heb ook al aardig wat meegemaakt en heb heel wat van de wereld gezien maar het is overal het zelfde.
  nu je mooie foto de lente in volle glorie Heel mooi.
  wens je dus een prettige lente en een pootje aan mandy.

  • Er is altijd oorlog geweest en dat zal ook zo blijven Lukas, ook komen en verdwijnen dictators en machthebbers om opgevolgd te worden door andere die het ook niet zo op hebben met de burgers van een land als ze eenmaal aan de macht zijn, maar in Libië is het allemaal erg dubbel, 42 jaar lang hebben ze Kaddafi z’n gang laten gaan en nu moet hij ineens verdwijnen, als ik dan lees dat het rebellenleger de olie gaat verkopen en zelfs contracten kunnen tekenen dan is er iets heel erg mis met de regeringen die de rebellen helpen, het gaat m.i. allang niet meer om Kaddafi net zoals het allang niet meer ging om Saddam Hoessein. Natuurlijk zijn we door internet en het mobiele telefoonverkeer sneller op de hoogte maar dat neemt niet weg dat het een vies zooitje is, jij hebt aardig wat van de wereld gezien en dus ook het onrecht tegenover de mensen van bepaalde landen, maar je weet ook dat er volken zijn die een heel strakke hand nodig hebben om ze in toom te houden, zoals b.v. in Afghanistan waar de warlords ook heel wat ellende veroorzaken, wij hebben hier het land van melk en honing ook allang niet meer, maar ik zou toch echt niet willen ruilen met een land waar de man alleenheerser is en de vrouw een voetveeg. Jij ook een heel mooie lente gewenst met veel succes, pootje terug van Mandy en liefs van mij.

 21. nou ja je hebt weer wat stof doen op waaien haha maar het is ent wat henk zegt het zwarten goud daar drraaid het om als er geen goud zou zijn dan waren er ook geen troepen aan wezig en ja we kijken er na maar hoe vaaker je het ziet hoe meer je er aan went doden mensen kogel gaten in lichaamen wie doet het nog wat ieder denkt geloof ik dat het maar een film is die ze tonen en an jij en ik weten meer dan we zulllen zegen ik zeg maar 1 ding geniet van het leven want het duurt maar even en wens jou en mady een helen fijnen week toe en ja het jammer het weer dat wordt minder maar onse vriend schap die word allen maar sterker diken kus van mij voor jou

  • Lieve René je staat hier ineens als anoniem en aangezien er verder op Edward na niemand is die dikke kussen geeft moet jij het wel zijn 😉 Bij mij went het lijden van mensen nooit René, ik vind het nog steeds een gruwelijk gezicht en dan wil de VVD ook nog aanvallen op het land uit gaan voeren met de F-16, stelletje onbenullen ik maak me daar echt kwaad over want dan raken ze ook onschuldige mensen, hoezo Voor Vrijheid en Democratie, een democratie hebben wij allang niet meer, we moeten alles en mogen niets en vrije meningsuiting gaat ook maar zover de heren het toestaan, behalve als ze zelf wat zeggen natuurlijk. Ik zal proberen nog wat van het leven te genieten laiverd, maar het is hier maar stil de laatste tijd, afijn gelukkig heb ik de kleine pitbull nog die heeft drukte voor twee. Jij ook nog een heel goede week gewenst en vrienden blijven we! Een dikke kus terug, Ann.

 22. Ja Ann de Lente is er en de mensen genieten .Je hebt veel tijd besteed aan je blog ,maar sorry ik zie al die shit dagelijks op het nieuws en ga er hier dus verder niet op in .
  Liefs Elisabeth

  • Elisabeth, je hoeft je niet verplicht te voelen om te reageren op een blogje van mij en met deze reactie kan ik helemaal niets, als je er niets van wilt weten zet dan ook de TV maar uit ’s avonds en ga naar een leuke film kijken.

   • Je weet dat ik altijd graag bij je kom lezen en me zeker niet tot iets verplicht voel .Het is onzin om te zeggen dat ik er niets van wil weten ,Ik zeg toch dat ik er elke dag naar kijk en ook hier thuis praten we er veel over en dat vind ik genoeg .Als mijn reactie je niet bevalt ben je vrij om die te verwijderen .Jouw hatelijke tegenreactie stel ik dus echt niet op prijs ,het valt me tegen van je .Ben ik dan alleen maar goed genoeg om een lange discussie aan te gaan hier?? daar heb je duidelijk andere ”vrienden ” voor.Ik ben nu eenmaal niet iemand die van heel lange discussies in blogs houd .Maar behandel me niet als een kind door me te gaan vertellen dat ik maar naar een leuke film moet gaan kijken ,ik kijk nl verder geen tv ,en zeker geen ”leuke” films.Bah wat baal ik nu van jouw arrogante gedrag Ann McDunn

    • Ach Elisabeth

     we kunnen elkaar toch wel eens een minder dagje gunnen?

     Voor opmerkende mensen, jij, ik, wij allemaal toch wel, ligt de gevaarlijke oproerige situatie zwaar op onze magen. De een kan daar beter tegen, de ander ietsje minder. En dan nog een boel mensen tot op 0,1 op een schaal tot 100. Ik ben er zeker van – kijk en luister rondom mij – dat er practisch niemand ongevoelig voor is. Voorzichtig met eigen gezondheid laten velen niet meer dan een piepje horen. Een baldadige anarchist-wereldburger als ik piept minder. Wat kunnen we méér doen?

     Helaas gaan we niet meer het Museumplein – Amsterdam vullen uit protest. Ik ga er niet in mijn eentje staan met een papiertje op mijn pet.

     Proef de woede rondom, laten we elkaar niet afvallen – warme groet – Niek

     • Dank je wel Niek voor jouw reactie ,liever had ik hem op mijn eigen blog gehad .Ik gun ieder een ”mindere” dag en tolereer veel van mensen .Ann heb ik altid heel erg gewaardeerd als internet vriendin .Maar er zijn nu eenmaal grenzen in wat ik accepteer.Ik wil er hier niet verder meer op in gaan omdat het niet mijn blog is !
      Hartelijke groet Elisabeth

      • Uiteraard laat ik de reacties staan Elisabeth, ieder heeft hier recht op zijn/haar eigen mening, hatelijk was mijn reactie niet bedoeld maar als je het zo wilt opvatten dan is dat jouw zaak. Er zijn heel veel mensen die al die ellende maar “shit” vinden en er geen belang bij hebben er meer over te lezen, laat staan erop in te gaan. Als een kind behandelen heb ik je nooit gedaan maar ook daar wil ik liever maar niet op ingaan, we hebben ieder een totaal andere manier van bloggen dus valt er verder weinig met elkaar te discusseren, arrogant zijn is me vreemd, ik ben een gewoon mens met een eigen mening and that’s all. Jammer dat het na een aantal jaren toch nog weer mis gaat al is het alleen maar met woorden. Ik wens je het allerbeste en hoop dat je ondanks alle narigheid toch een heel goed leven zult hebben, liefs, Ann.
       @ Niek, gegarandeerd dat je alleen staat op het Museumplein, Nederlanders mopperen wel maar doen niets, ooit is dat anders geweest maar we leven nu in een IK tijdperk, als Amsterdam voor mij wat dichterbij was wilde ik je graag gezelschap houden, desnoods met een spanbord er zullen maar weinig mensen zijn die ons zien staan, maar dan gaven we wel aan dat ook ouderen nog steeds meeleven en heel best verwoorden kunnen wat er mis is. Warme groet, Ann.

       • Weet je Ann,voor mij was dit nog steeds niet het einde.Voor jou blijkbaar wel,gek he maar ik heb eigenlijk gewacht en zelfs wel een beetje gehoopt dat je mij persoonlijk zou schrijven en we er toch uit zouden kunnen komen .Ja tenslotte heb ik je altijd heel erg gewaardeerd als blogvriendin en mocht je van mij zeker je eigen mening hebben ,tenslotte hebben we die allemaal ,de een verkondigd hem nu eenmaal luider als de ander .Ik noem deze ellende Shit omdat het Shit is !! en niet zou moeten gebeuren .Zoals ik al schreef ben ik heel erg goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurd in de wereld en reken maar dat het me bezig houd .Hetzelfde geld voor de politiek ,ook daar weet ik genoeg van .Maar ik ga niet constant discussies aan en mijn mening verkondigen ,ben ik daarom minder ??Dat vind ik nu zo verschrikkelijk jammer in ons geval ,we zijn erg verschillend hierin en ik voldoe blijkbaar niet aan jou verwachtingen .Dat je mij denegrerend behandeld daar wals je heel eenvoudig overheen .Maar Ann ,dat is toch niet erg leuk zo’n opmerking dat ik maar een leuke film moet gaan kijken ,dat zeg je idd tegen een vervelend kind,sorry hoor maar ik zou zoiets nooit tegen iemand durven zeggen .Nogmaals ,ik vind het erg jammer dat je dit op deze manier zomaar afdoet ,ik had anders gehoopt Ik verwacht geen excuses dat zeker niet ,maar wel een beetje gevoel van jouw kant .Vaak word/werd er geschreven hoe eenvoudig mensen elkaar laten vallen en je als mens weinig voorstelt .Ik hen mijn best gedaan denk ik om je het nogmaals uit te leggen ,meer kan ik niet doenOok ik wens jou het beste.Ik heb deze reactie geschreven en vraag me eigenlijk af hoeveel zin dit heeft ,maar goed ik zal hen toch maar weer plaatsen
        Elisabeth

        • Ha Elisabeth, ha Ann

         @ Elisabeth: Het heeft zin – warme groet – Niek

         @ Ann. (N. wrijft zich de handen, verkneukelt zich, kijkt guitig, vraagt) Wat zullen we op ’t spandoek zetten?

         warm gegroet – Niek

        • Zoals je het nu uitlegt komt het ook heel anders over hoor Elisabeth, en geloof me als ik eens totaal geen zin heb om alle ellende te zien en aan te horen dan kijk ik wèl een leuke of goede film en vergeet even alles, dus het was totaal niet denegrerend bedoeld en je bent er echt niet minder om als je je mening niet geeft. Laten we er maar over ophouden want dit heeft totaal geen zin, voor mij is niemand minder dan dat ikzelf ben en vaak zelfs nog beter. Excuses maak ik niet omdat het eigenlijk dus een misverstand tussen ons beiden is, er is al genoeg ellende op de wereld en ruzie wil ik absoluut niet met je hebben, ik respecteer je zoals je bent dus voel je niet beledigd want dat was niet mijn bedoeling, overigens zou ik best een klein kind willen zijn en het kind in mij leeft nog en daar ben ik blij om, ik kom af en toe wel even bij je kijken hoor en daar is dit voor mij mee afgedaan.
         Lieve groet, Ann.
         @ Niek, bedenk maar wat leuks en laten we ons samen dan maar verkneukelen bij het binnenhof of zo, ik loop nog niet met een rollator dus we kunnen later wel ergens koffie drinken en samen eens fijn praten. Overigens kunnen we wel op het spandoek zetten “wanneer krijgen wij onze bonus???” Liefs, Ann.

 23. Lieve Ann Ik volg alles op de voet en ik kijk er met grote angst na. Zowel naar het midden- oosten als naar Japan.En ik hoop dat de wijze heren en dames de juiste beslissingen nemen. Wij staan er bij en kijken er naar. Liever kijk ik naar je prachtige foto’s van de krokussen en de Kornoelje. En dat is misschien je kop in het zand steken. Maar dat is dan vooe even. Ik wil toch wel weten wat er in de wereld gebeurd.
  Fijne dag en lieve groetjes Anna

  • Lieve Anna,
   of de heren en dames die aan de macht zijn wel zo wijs zijn is de vraag en ik denk dat ze dat nu juist niet zijn, soms is het wel prettig om je kop in het zand te steken maar we worden wel iedere dag met alle ellende geconfronteerd en mij laat het in ieder geval niet koud, ik zie ook liever krokusjes en het mooie van de wereld maar net als jij bekruipt me vaak toch een angstig gevoel en hou alles toch maar zoveel mogelijk bij, jij ook een fijne dag gewenst meis leef vandaag, morgen zien we wel weer.
   Liefs, Ann.

 24. Lieve Ann, ik kijk veel liever naar jouw prachtige krokusfoto dan naar al die ellende waar je over schrijft. Ik kan er soms helemaal moedeloos van worden. Zolang er mensen zijn zullen er oorlogen zijn. Keer op keer worden we daar weer met de neus op gedrukt.
  Ik wacht met smart op je beloofde blogje over een leuker onderwerp.

  • Komt hoor Bea, maar ik ben nog steeds benieuwd oftewel nieuws-gierig naar alles wat er in de wereld aan de hand is en kan er niet zomaar aan voorbij gaan dan voel ik me een struisvogel, niet moedeloos worden meis er zijn ook nog heel veel mooie dingen, waren we maar zoals Diesel en Mandy geen gedoe over oorlogen maar lekker eten, ravotten en lief zijn is genoeg voor ze, daar kan de mensch heel wat van leren.

 25. Lieve Edward het werk gaat tussen het koken door 😉 het zijn horrorscenario’s aan het worden daar in die landen, Libië is nu het ergst maar welk land zal er volgen? De VS doet voorzichtig aan, maar bepaald wel mede welke landen mee mogen doen aan het grote oorlogsspel en geeft zelf het voorbeeld, de islam rukt op en niet zo langzaam ook. Of het onze tijd uit zal dienen weet ik ook niet maar voor onze kinderen en kleinkinderen moet het ook een leefbare wereld blijven, toeval bestaat niet wordt er altijd gezegd en daar ben ik het in ieder geval niet mee eens, maar dit escaleert wel heel erg snel en vergeet niet dat er al duizenden vluchtelingen de grenzen oversteken naar veilige gebieden ook dat kan niet voortduren als er meer landen in deze situatie terecht komen, we houden het angstvallig in de gaten broertje, echte dictators moeten weg maar met zachte hand regeren in dit soort landen is ook niet mogelijk bij deze volken, kijk maar naar Afghanistan het is daar nooit wat geweest en het zal daar nooit wat worden ook, Rusland nog Amerika en de VN redden het op om in dat land vrede te verkrijgen.
  Een dikke kus terug.

 26. Hi Ann – fijn dat je dit hebt gepubliceerd.

  Bij de twee reacties sluit ik me aan. En m.a.w. ik ben het er mee eens.

  Met een kleine variatie op “Het is wat het is” kan ik dan zeggen ‘Het loopt zoals het loopt’. We zullen zien.

  Het gaat me ruim boven de pet.

  Ondertussen bereid ik al een paar dagen een experiment voor om foto’s van Japanse Kers en Forsythia in mijn blog te krijgen. En ik heb ook nog een verhaal met foto’s over de Val van Icarus op de plank liggen. Optimist, foto’s moet ik nog uitkiezen, de tekst moet ik nog bij elkaar schrapen. Die plank is er dus nog niet, alleen de brokstukken liggen klaar om geëpibreerd te worden. (Lach).

  Ontzag voor je werkstuk – warme groet – Niek

  • Hallo Niek,
   fijn dat je weer een reactie hebt geplaatst, we moeten het inderdaad allemaal maar afwachten maar het is een angstige wereld aan het worden, we mogen dan een leeftijd hebben waarop we kunnen zeggen, het grootste deel zit erop maar dat wil nog niet zeggen dat het ons koud laat wat er allemaal staat te gebeuren, het zit allemaal in een stroomversnelling en die gaat mij te snel en zeker wat de invloed van de islam hier voor rol speelt, afijn ik schaf alvast maar een bidkleedje aan jammer dat ik geen richtingsgevoel heb 😉 Een boerka zal er wel niet van komen en dat zou ik dan ook echt vertikken al zijn er veel westerse vrouwen die die ondingen zijn gaan dragen terwijl het eigenlijk gevangenissen voor vrouwen zijn. Mooi optimistisch blijven over een paar nieuwe blogs Niek, naar een blog over de val van Icarus daar ben ik echt benieuwd naar, vroeger heel veel Griekse mythologie gelezen en er zijn schitterende schilderijen van gemaakt, ik hou je in de gaten, warme groet terug,
   Ann.

   • Een tikkeltje rechts van de richting waar het zonnetje opkomt Ann

    Nog maar 70 jaar geleden praatte ik door een gietijzeren rooster met een Clarissen-kloosterlinge (Lange Nieuwstraat Tilburg. Ze kon maar nauwelijks kijken door een witte koker van ruwweg 8 cm doorsnee. Die nonnekes waren wel het strengst, zei men toen.

    Warm gegroet – Niek

    • Dat wordt vaak vergeten Niek, maar de nonnen zoals ze vroeger waren gekleed hadden in principe ook boerka’s aan, misschien waren ze wel niet eens zo streng maar gewoon wereldvreemd, zelfkastijding was ze ook niet vreemd en dat noemden ze dan het Rijke Roomse Leven 😉 Overigens worden alle oorlogen gevoerd uit naam van God/Allah en wie de wapens opneemt wordt gezegend brrrr.
     Liefs, Ann.

     • Zelfkastijding was hen niet vreemd, en een mens mag zich van mij net zo hard kastijden als hij nodig vindt maar wat ik de hele roomse zooi kwalijk neem is dat ze jonge ongehuwde moeders en weeskinderen zo hard hebben gekastijd dat hun levens er totaal door zijn verwoest. Het enige ‘voordeel’ dat eruit voortgekomen is, is dat door de Ierse moedertjes van toen uiteindelijk de deksel van de beerput is getrokken en de clerus staat nu mondiaal in zijn bezoelde kazuifel! En nog probeert die idioot in Rome de boel te sussen en af te kopen. Hij zou voor het internationaal gerecht gedaagd moeten worden; hij en die hele kliek daar!

 27. Ik heb nooit beter geweten dan dat Libie wat olieproductie betreft niet zoveel voorstelt maar blijkbaar zijn de belangen errug groot omdat veel westerse landen zich staan te verdringen om in te grijpen….onder het mom van het beschermen van de burgers. De bescherming is natuurlijk zeer belangrijk in een land waar veel zwart goud in de grond zit. Zo jammer dat een land als Somalie (waar al tig jaar een burgeroorlog gaande is) die grondstoffen niet heeft.

  Verder ben ik eigenlijk meer geinteresserd in het japanse drama van de kerncentrale die nog steeds op springen staat. Ik vraag me echt af hoe dat af gaat lopen.

  • Henk dat beschermen van de burgers kennen we zo langzamerhand wel en je hebt gelijk als er niets te halen is grijpen westerse landen helemaal niet in, en hier had dat ook niet nodig geweest maar het zwarte goud is belangrijker dan wat dan ook, olie is geld en geld is macht. Zelf hou ik de karige berichtgeving over de kerncentrales ook in de gaten, alleen al dat er zoveel mensen werken die dan plotseling weer allemaal weg moeten is erg duister, de ene keer is de straling bijzonder hoog en een uur later wordt het weer tegen gesproken. Die Japanners laten beslist niet weten hoe het precies in elkaar steekt maar angstig is het, de mensen die in een gebied wonen waar Nederland niet meer te vinden is als je het erin gooit zijn in ieder geval of besmet of lopen nu bijzonder veel gevaar, hier alstjeblieft geen 2e Borssele dit is heel wat erger dan wat luchtvervuiling.

 28. Zó Ann hier heb je een hoop werk van gemaakt hoor, mijn kompliment. Eerst even over je mooie foto van de krokussen, daar wordt je inderdaad blij van. Tja…en dan het midden-oosten, eerlijk gezegt houd ik mijn hart vast, volgens mij komt dat daar niet goed. het éne na het andere land of staatje wil nu ineens van hun leider, dictator of regering af, dat kan toch geen toeval zijn? Naar mijn bescheiden mening, spelen hier invloeden van buitenaf een grote rol. Met name doel ik hierbij op Islamitsch gezinde groeperingen. Jij geeft het al aan, wie gaat in al die gebieden de macht overnemen, en voor hoelang? Staatgrepen zijn in de toekomst niet ondenkbaar. En wat de interventie aangaat, in hoeveel landen zal dit dan volgens de westerse wereld nog nodig zijn? De ontwikkelingen gaan momenteel zo snel, dat zelfs wij op onze leeftijd niet kunnen zeggen…..het zal mijn tijd wel uitdienen.
  Een dikke kus van je broertje.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: