Archief voor juli 2010

Veenklooster, het bos en Fogelsangh State   40 comments

Nu broer Edward een heel mooi weblog heeft geplaatst over Fogelsangh State – Voor degene die het niet hebben gezien hier te vinden – kan ik natuurlijk niet achterblijven om ook een logje te plaatsen over onze belevenissen van die dag. De State had ik dus al vaker gezien zodat ik zo langzamerhand aardig thuis ben in het gebouw en mezelf tot allerlei dingen bevoegd acht die voor een ander niet zijn weggelegd. Had ik de vorige keer in 2008 een log geplaatst over Fogelsangh State, toen ik het weer zag moest ik heel erg lachen, alle foto’s waren scheef maar inmiddels heb ik wat bijgeleerd.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, Banketzaal

De huidige eigenaren weten ons op waarde te schatten want in de banketzaal hangt zelfs een schilderij met Edward en Ann erop, het wachten is nu nog op een uitnodiging om aan het banket deel te nemen, maar dat zal nog wel even duren.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-02-2010, glas in lood wapen voor oud raam

Voor de ramen op de eerste verdieping hangen twee mooie glas in lood wapens, waarvan hier eentje. Van welke familie dit is weet ik niet meer het glas van de ramen is heel oud dus de achtergrond is niet scherp, maar ze hadden en hebben in ieder geval een heel mooi uitzicht.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, Zilveren jubileumgeschenk

Naast vele andere prachtige oude voorwerpen vind ik dit zilveren jubileumstuk toch ook wel erg mooi, aan de datum te zien was het een 25-jarig jubileum, aan de beheerder hoefde ik het niet te vragen die wist niets van het reilen en zeilen in de State, wèl van snoekvissen en dat kan hij ook beter doen dan op de State passen ;-)))

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-02-2010, Antieke haard

Deze fraaie heel oude haard is ook een pronkstuk, dat de dames en heren of misschien moet ik wel zeggen zijne en hare hoogheden het niet koud hadden bewijst onderstaande foto.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, eerste centr.verw.in Nederland

Dit is de eerste of een van de eerste radiatoren van Nederland met een aparte kast om de borden en schalen warm te houden, ook toen was geld toch wel erg makkelijk want in die tijd moesten de mensen nog hout sprokkelen om wat warmte te krijgen, verschil was en zal er altijd blijven.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, bruggetje over naar het bos

Over dit bruggetje zijn we naar het Veenkloosterbos gelopen en al was het dan wel heel erg warm het was weer genieten, jammer genoeg verdwaalde ik en hebben we de theekoepel gemist, maar dat komt vast nog wel een keer.

Bron: Fogelsangh State – ontwikkeld door Creative-Work, een stukje geschiedenis over het Veenkloosterbos:

Zoals het Veenkloosterbos er nu uitziet, werd het omstreeks 1840 aangelegd door tuinarchitect L.D. Roodbard,  maar sommige lanen en de zogenaamde Modderberg zijn van voor 1800 en maakten toen deel uit van een Franse tuin.

Roodbaard vernieuwde het park met kronkelpaden, grillige vijverpartijen, een hertenkamp, een hermitage en een theehuis, kenmerken van de Engelse landschapsstijl.

Het Veenkloosterbos is in trek bij zeer veel vogelsoorten. In de hoge eiken en beuken bevindt zich één van de grootste reigerkolonies van het noorden. De ijsvogel broedt regelmatig in het bos, evenals de havik. Ieder voorjaar roept de wielewaal en is de koekoek te horen. De oude bomen worden bewoond door vele spechtensoorten. Op de drie vijvers verblijven vele eendensoorten. Jaarlijks is het Veenkloosterbos een rustplaats voor naar het zuiden trekkende houtsnippen. De oplettende bezoeker ontdekt reeën, hazen en konijnen, maar ook roofdieren zoals de vos, de steenmarter, de bunzing, de hermelijn en de wezel. Daarnaast leeft er sinds 1850 een familie damherten in het hertenkamp. Regelmatig wordt een nieuwe damhertbok van elders gehaald om inteelt te voorkomen. De huidige geiten zijn directe afstammelingen van de eerste familie damherten uit de 19e eeuw. In het hertenkamp is de bodem bedekt met honderden kleine heuveltjes, dit zijn mierenhopen en wel van de gele weidemier, een mierensoort die de urine van de damherten nodig heeft om te kunnen leven.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, Bosmeer in de zon

Van alle diersoorten die hierboven worden beschreven hebben we weinig gezien, een paar hazen die ons te snel af waren, een klein konijntje dat het hazenpad koos, ontzettend veel mini-kikkertjes van een centimeter groot die naar het later bleek jonge padjes waren en natuurlijk de jonge reiger (zie link naar Edward), ook zag ik een ijsvogel vliegen en dat had ik nog nooit gezien, het was hierboven bij het meertje dus wel een foto maar geen ijsvogel. Het was waarschijnlijk te warm voor de andere dieren en zelfs de vogels zongen niet optimaal.

De flora van het Veenkloosterbos is zeer divers. Het bos wordt doorsneden door een tiental eikenlanen; enkele eiken zijn meer dan 200 jaar oud. Nog ouder zijn de vijf kolossale beuken in het Westerse bos. Hiervan werden de takken tot honderd jaar geleden regelmatig afgekapt. Op deze wijze zijn de enorme kronen ontstaan die ze nu hebben. In de kruidlaag van het bos bevinden zich schaduwminnende planten zoals varens en klimop. In de tijd van Roodbaard werden andere boomsoorten geplant, zoals essen, paardenkastanjes, acacia’s en lindes. Om ook in de winter een aantrekkelijk park te hebben werden er groenblijvende bomen zoals hulst en thuja’s geplant, maar ook struiken als rododendrons. Elzen, berken en lijsterbessen groeien er vanzelf net als de vlier, de vuilboom en andere struiken. Nabij de voorzijde van de state komen enkele soorten stinzenplanten voor, waaronder het dubbele sneeuwklokje. In de steile taluds van de sloten en grachten groeien verschillende soorten mossen, korstmossen en varens. Langs het Westerse bos en achter de Modderberg ziet de wandelaar een oud stroompje, de Swadde geheten. Dit riviertje is historisch van groot belang geweest; tot in de 16e eeuw was het de grens tussen het Bisdom van Münster en het Bisdom van Utrecht. Tegenwoordig is de Swadde de grens tussen de Gemeente Achtkarspelen en de Gemeente Kollumerland c.a.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, Damhertje kopje

In de hertenkamp waren de damherten ook in de schaduw gaan liggen en staan, maar dit diertje kwam toch even groeten en bleef even rustig staan kijken naar twee verdwaalde reizigers.

Na een urenlange tocht wilde ik toch even achter de State een foto maken, helaas er hing een bord aan een ketting waarop stond VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN, nu vond ik mezelf toch wel bevoegd om alleen maar een foto te maken voor 6 euro entree dus het bord genegeerd en over de ketting gestapt waarna Edward volgde met zijn camera in de aanslag, we zagen mooie waterbloemen in de vijver en gingen dan ook gezamelijk gehurkt aan de rand van de vijver zitten, ik hoorde iets over m’n linkerschouder en keek net op tijd om, een razende zwaan begon te sissen en te blazen en zou ons een mep met zijn vleugels verkopen, kijk toen vond ik het toch tijd om haastig te vertrekken, ook Edward kon heel hard lopen ;-))) Toch tijdens de vlucht mezelf nog even omgedraaid om de zwaan die alweer wat rustiger werd nog even op de foto te zetten, het had heel weinig gescheeld of de McDunn’s hadden voorover in de vijver gelegen met camera en al.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, Zwaan in de aanval

De foto is natuurlijk niet zo mooi geworden, even geen tijd voor instellen of wat dan ook, maar ik weet nu tenminste waarom dat bord er hing. Ook de enorm grote paddestoel is niet geworden wat ik er van had verwacht, op het schermpje lijken de foto’s altijd veel mooier, maar bij Edward is die te zien. Hij was echt verrukt over dit enorme geval maar toen hij overeind zou komen uit een zeer moeilijke houding greep hij voor steun een pol brandnetels vast, hij heeft woorden gebezigd die ik hier niet zal herhalen en al vond ik het best wel sneu ik moest toch ook wel heel erg lachen, het zal je zus maar zijn.

Fogelsanghstate en Veenkloosterbos, 14-07-2010, Oude Tonderzwammen

Deze oude Tonderzwammen heb ik dan weer wel op de foto gezet en ze zijn ook mooi, in het midden van de vorige eeuw waren ze nog zeldzaam en nu groeien ze overal. Dat het weer een prachtige dag was hoef ik niet meer te zeggen.

Advertentie

Geplaatst29 juli 2010 doorAnn McDunn inNatuur

Staatsbosbeheer het is schandalig en dat is zwak uitgedrukt!   41 comments

Bron: DePers.nl – foto’s van internet.

00 Heckrund met kalfjes

Driekwart runderen Oostvaardersplassen dood.

Driekwart van de Heckrunderen in natuurgebied Oostvaardersplassen (OVP) in Flevoland is afgelopen winter omgekomen door honger, kou of afschot. Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de OVP, meldde kortgeleden nog aan demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw dat slechts een kwart van de runderen de strenge winter niet had overleefd.

00 Heckrunderen

Driekwart van de Heckrunderen in natuurgebied Oostvaardersplassen (OVP) in Flevoland is afgelopen winter omgekomen door honger, kou of afschot. Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de OVP, meldde kortgeleden nog aan demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw dat slechts een kwart van de runderen de strenge winter niet had overleefd.

De stichting baseert zich op eigen tellingen, zowel op de grond als vanuit de lucht. Volgens hen zijn er 312 dieren gestorven in plaats van de 140 die Verburg aan de Kamer heeft gemeld. Ook zijn er 297 paarden en 672 edelherten omgekomen, maar die cijfers komen vrijwel overeen met de tellingen van Staatsbosbeheer.

De Tweede Kamer dwong Staatsbosbeheer in maart om de dieren in de Oostvaardersplassen bij te gaan voeren. Volgens de beheerder bleek toen dat de beesten geen honger hadden en nauwelijks gebruikmaakten van het extra voer, zo heeft Verburg de Kamer laten weten. Maar de stichting zegt dat er maar eenmaal op negen plekken in het gebied balen kuilvoer zijn neergelegd. ,,Een speld in een hooiberg”, aldus de stichting. Ook zijn de balen niet losgemaakt. ,,Dat is te vergelijken met iemand een bevroren biefstuk zonder bestek geven.”

Dat schrijft de stichting Welzijn Grote Grazers in een boze brief aan de minister. De stichting, die vindt dat er in Nederland geen plek is voor het ongemoeid laten zwerven van hoefdieren, beschuldigt Staatsbosbeheer van wrede dierenmishandeling in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad.

00 Heckrunderen in de winter

De stichting stelt verder dat de hele biotoop in de Oostvaardersplassen ten onder dreigt te gaan aan overpopulatie en overbegrazing. Zo zouden de uitwerpselen van de duizenden vogels het water zodanig hebben vervuild dat de hoefdieren er niet meer van willen drinken. Ongeveer driekwart van de bomen is dood en er groeien veel te veel brandnetels en distels. ,,Het hele project is meedogenloos en onacceptabel. De Kamer moet het experiment definitief afkeuren.” Verburg heeft deze maand besloten een commissie onderzoek te laten doen naar het beheersexperiment in Flevoland. De commissie moet voor 1 november advies uitbrengen. Tot zover DePers.

En waar was de Dierenbescherming, waar waren de dierenliefhebbers? Het is een groot schandaal dat er in Nederland waar zoveel geld over de balk wordt gesmeten zoiets kan gebeuren. Als Staatsbosbeheer grootgrazers in het land laat lopen is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de dieren en het mag niet zo zijn dat het moet komen tot het ingrijpen van de Kamer, ik was over dit bericht behoorlijk nijdig en in de afgelopen winter waren er al berichten dat Staatsbosbeheer nalatig was met het bijvoeren van de dieren, ze kunnen dan ook niet komen met de smoes dat ze het niet wisten! Ook de dierenvriendenclub “Het Edelhert”uit Twente heeft een brief gestuurd aan minister Verburg van Landbouw, in de afgelopen winter was er geen sprake van dat er een natuurlijk overwicht was aan het aantal dieren in de natuurlijke omgeving, in eerste instantie vond het kabinet het dan ook niet nodig de dieren bij te voeren. Als je niet voor dieren kunt zorgen moet je ze niet aanschaffen het overbegrazen kan voorkomen worden door de dieren elders te plaatsen, Staatsbosbeheer heeft grond genoeg! Onderstaand filmpje zegt genoeg zal Staatsbosbeheer hier lering uit trekken, ik vrees van niet!

 

Geplaatst27 juli 2010 doorAnn McDunn inDieren

Middeleeuws Ridderspektakel, Stadspark Groningen, 10 juli 2010   28 comments

Na een hartroerend afscheid van de Razende Reporter is Edward weer vertrokken naar Maassluis, het is even wennen om weer alleen te zijn, maar gelukkig is Mandy er die de nodige aandacht vraagt en natuurlijk ook krijgt.

00 AAAA

De meesten van jullie zullen al wel de mooie foto’s van het Ridderspektakel van Edward hebben gezien, ook ik ben aan het foto maken geweest en sommige ridders hadden toch m’n voorkeur zoals de Graaf van Egmond een stoere man met een groot hart, hij houdt van paarden en dat is toch een pré. Het is me toch opgevallen dat alle ridders liefde voor hun paard hebben dus kunnen het nooit erg slechte mannen zijn, misschien dat vrouwlief ‘s avonds minder blij is met zijn thuiskomst maar alle mensen hebben hun fouten en dat is in het heden ook zo. In de moderne tijd zijn we met de auto naar het station gereden en zijn met de trein naar Groningen gereden, aangezien we geen van beiden erg bereisd zijn hebben we een taxi genomen naar het Stadspark/Drafbaan en waren al snel aan het lopen om alles te bekijken, dat het zo bloody hot zou worden wisten we uiteraard niet maar de McDunn’s hebben wel voor hetere vuren gestaan dus gewoon doorgaan al is het zweten.

10 juli 2010, 33 graden in de schaduw en toch vuur

Hier en daar was een vuurtje aangestoken want ook in de middeleeuwen moest er gegeten worden.

In de middeleeuwen werden er veel roofvogels gebruikt voor de jacht en het was een mooi gezicht om die dieren van dichtbij te zien. De valkenier was nogal een zeikerd maar ook hij moest even doen wat de kippen niet doen, dat was dus een kans om heel dichtbij de vogels te komen, ze waren best wel kwaad op Mandy die met alle geweld zo’n pingvogel wilde hebben, dus dat werd heel kort houden zodat de vogels wel alert waren maar niet bij de pitbull konden komen.

10 juli 2010, Uil, niet wijs maar kwaad

Mijnheer de Uil was nijdig en zijn veertjes stonden dan ook rechtop.

10 juli 2010, Uil, rothondje

Nadat ik de uil had horen zeggen “rothondje” ben ik maar even naar de gier en de valk gegaan en daarna zijn we verder getrokken de middeleeuwen in. Na een broodnodige verfrissing (voor eten was het te warm) hebben we gelachen om de capriolen van de hofnar, gekeken naar de kinderen die tot ridder werden geslagen en daar bijzonder trots op waren en ik wilde ook wel zien hoe ridders eigenlijk sliepen, je kunt er maar beter op voorbereid zijn als edele dame zijnde, ik moet zeggen dat het er prima uitzag al was er in dit geval geen sprake van vrouwelijke inbreng.

10 juli 2010, Slaapvertrek van een toernooi ridder

Ook de tafels waren keurig gedekt en als we trek hadden gehad misschien hadden we dan wel een vorkje mee mogen prikken d.w.z. als er al vorken waren.

10 juli 2010, Middeleeuwse eettafel en eten

10 juli 2010, Veel te warm dus een appel en stil zitten

Deze dame had het te warm en is gaan zitten om een appeltje voor de dorst te eten en gelijk had ze.

Het was eigenlijk te warm voor iedereen en de ridders hebben dan ook niet in harnas gereden, de stumpers waren dan waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk in het harnas gestorven. Zelfs Mandy werd het oplaatst te erg al werd ze regelmatig gekoeld met water en zei “moeder maak er maar een eind aan, dit is geen feest meer voor hondjes”.

10 juli 2010, Mandy, moeder verlos me uit mijn lijden

Mandy had zelf gekozen voor een middeleeuwse methode dat dan wel weer! Om alle twijfel uit te sluiten dat Edward McDunn aanwezig was hieronder een foto, het is mij maar twee keer gelukt de brave borst zonder camera te betrappen en dat was dan ook puur toeval ;-)))

10 juli 2010, Edward als razende reporter

Eerlijkheidshalve wil ik nog wel even vertellen dat het een toer was om naar huis te gaan, waren we heel vlot met de taxi in de middeleeuwen aangekomen er vandaan gaan had heel wat meer voeten in de aarde. Het kaartje van de taxichauffeur bleek nep te zijn, dus maar een ander taxibedrijf gebeld. Na een uur wachten, inmiddels bijgestaan door een aantal zeer vriendelijke heren die het terrein bewaakten, hebben we het nog een keer geprobeerd en eindelijk na nog een half uur kwam er de felbegeerde auto met chauffeur die ons terug heeft gebracht naar het station. Dat de fam. McDunn heel erg warm en moe was na deze dag hoef ik niet meer te vertellen maar toch denk ik nu nog met weemoed terug aan de Graaf van Egmond, de beschuitjes heb ik zelf maar de koene ridder is niet mee naar Bûtenpost gegaan.

10 juli 2010, Ridders, vooraan de graaf van Egmond

Vooraan de Graaf van Egmond op zijn edele rijdier.

Dat er in de middeleeuwen veel werd gedronken weet haast iedereen, dat ze dat deden uit hoorns is ook wel algemeen bekend maar ik vond het toch wel een mooi gezicht een schildknaap te zien genieten van een hoorn gerstenat.

10 juli 2010, Een schildknaap met dorst

Vaarwel middeleeuwen, misschien tot volgend jaar.

Geplaatst23 juli 2010 doorAnn McDunn inFestiviteiten

Keltisch Midzomer Festival 3 en 4 juli 2010, Bad Nieuweschans   31 comments

J.l. zondag was een voorproefje van de vakantie en wat een geweldige happening is het toch altijd, geen dronken lui, geen geharrewar of vechten, alleen maar een heerlijke ontspannen sfeer, een hapje en een drankje en luisteren, dansen en meezingen met Rapalje, e.a. bands, zwerven over de velden waar het festival wordt gehouden en gewoon genieten! Bedankt Iris, Geert, Job, Cecil en Wim voor de gezelligheid!

00 AAIII

Zondag 4 juli met de kleine pitbull op de trein in Buitenpost gestapt waar ik werd afgehaald door schoondochter Iris om samen naar Bad Nieuweschans te gaan voor mij de tweede keer dat ik het Keltisch Midzomer Festival ging meevieren. Na daar eerst een heerlijk pannekoekje met verse aardbeien, kwark en poedersuiker te hebben genuttigd (Iris ging voor de pizzapunten) zijn we gaan wandelen en alle leuke kramen gaan bekijken.

4 juli 2010, Een bootje als kraam

Aangezien de Kelten dronken uit hoorns waren die dan ook te kust en te keur te koop. Het veld met de kramen was rustig, het was warm maar er stond een heerlijk briesje en dan is het heerlijk buiten.

4 juli 2010, er moet af en toe gegeten worden 

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

4 juli 2010, Stoere oude Schot 

Waarschijnlijk een veteraan uit het Schotse leger die er genoeg van had om altijd op de grond te zitten. Op het tweede veld waar de enorme barbeque al was voorbereid voor het leger dat er kwam om een hapje te eten was het aanzienlijk drukker, daar waren de hele dag de bands muziek aan het spelen en uiteraard Irish!

4 juli 2010, Programma Keltisch Midzomer Festival

Naast natuurlijk Rapalje die de festivals altijd organiseren waren er o.a. Noel Shannon, de Cobblestones en de Myles Brothers, heerlijke muziek om mee te zingen of op te dansen wat er dan ook druk werd gedaan, ehhh ja ik heb ook gedanst, maar daarna was het wel heel moeilijk om op te staan als ik op de grond had gezeten het was overigens heerlijk om even lekker uit m’n dak te gaan. De foto’s daarvan zal ik jullie besparen ;-)))

4 juli 2010, Tovenaar en leerling of gewoon mesjokke

Natuurlijk was er een tovenaar op het veld met zijn jonge leerling, die zo te zien nog nooit een fototoestel van dichtbij had gezien, weer een ervaring rijker. Het was echt moeilijk om dichtbij de bands te komen om een foto te maken, want overal was ik net een beetje te kort om over de hoofden heen foto’s te nemen.

4 juli 2010, Eva, William en Noel Shannon, Ierse ballade

William van Rapalje, Eva en in het midden Noel Shannon een mooie Ierse ballade werd ten gehore gebracht. Terug naar het eerste veld, er moest geschoten worden met pijl en boog en ook Geert, Iris, Wim en Job zouden hun schietvaardigheid laten zien.

4 juli 2010, Wim schiet een kalkoen

Resultaat, Wim schoot een kalkoen, voor de dierenliefhebbers het dier was van plastic!

4 juli 2010, Geert aan het boogschieten, Job kijkt toe

Ook zoon Geert schoot maar géén kalkoen! Het schijnt nog niet mee te vallen om met pijl en boog te schieten, en er was dan ook een instructeur bij die aan één stuk door stond te praten, hier heb ik het laten zitten.

4 juli 2010, Ann v.d. McDunn clan was er met haar jachthond

Hier niet natuurlijk, Iris heeft toch maar een stel foto’s gemaakt omdat ik terug was in de tijd en moest bijpraten met een middeleeuwse familie, Mandy had het behoorlijk warm maar werd goed verzorgd, af en toe nat gemaakt en drinken genoeg, toen ze op een gegeven moment een speklap had gejat heb ik haar die toch maar afhandig gemaakt.

4 juli 2010, Iris met Mandy, een lief plaatje

Bij Iris is Mandy in goede handen, ze was overigens de enige van ons die verkleed was, het Schotse strikje werd alom bewonderd.

4 juli 2010, Geert, Iris en Job, There's whisky in the

Geert, Iris en Job aan het dansen, de rest van de foto’s van het festival zet ik eerdaags in een album. Iedereen kan in ieder geval zien dat het een bijzonder leuk en sfeervol festival is, als het bij jullie in de buurt gehouden wordt zou ik zeggen DOEN! Hieronder nog het slotlied van Rapalje, niet van deze keer maar dat is overal en iedere keer zo en er wordt dan ook altijd door iedereen meegezongen. ALLEMAAL EEN HEEL FIJN WEEKEND AND KEEP IT COOL!

Nog een laatste foto van een festivalganger die het wel had gehad, maandagmorgen was de aftersunbalsem niet aan te slepen!

4 juli 2010, Zonnebrandolie was wel nodig geweest

Geplaatst9 juli 2010 doorAnn McDunn inFeest

Buitenpost, Groningen, Veenklooster, Lauwersoog en Drenthe, dicht bij huis maar een ideale vakantie!   42 comments

De vakantie van Edward en Ann McDunn is niet ver, nou ja Edward moet natuurlijk wel van Maassluis komen, maar eenmaal hier heb ik zoveel in de vakantie gestopt dat het een uitputtingsslag wordt, na de vakantie hebben we dan ook minstens een maand nodig om bij te komen.

00 Engelse roos na plensbui

Allereerst wil ik allen die op het log van vorige week hebben gereageerd nog van harte bedanken, de zon, de tuin, het huiswerk en het boodschappen slepen hebben hun tol geëist van een ouder wordende dame van stand ;-))) Maar de vakantie nadert met rasse schreden. Wie nog niets op het programma heeft vindt het misschien wel leuk dat ik hier een aantal evenementen plaats, zodat iedereen die het niet wist er gebruik van kan maken. 9 Juli in de avond komt Edward aan en de volgende dag gaan we meteen naar Groningen, het is echt treffen maar daar is in het Stadspark iets waar alle fotograferende lieden van smullen een Middeleeuws Ridderspektakel, met o.a. steekspelen waar ook de Razende Reporter aan zal meewerken.

14 Juni was dit spektakel in de Hollandse Biesbosch, hier een filmpje gemaakt op die dag, uiteraard verschijn ik in lang gewaad en getooid met bloemen in het haar (of natuurlijk in spijkerbroek).

  

Ook even een link naar de site van dit evenement waar ook veel is te doen voor kinderen, zelf ga ik voor de roofvogels en natuurlijk voor de ridder op het witte paard! Edward zal wel meedoen aan een toernooi en zoekt zijn dame zelf wel uit, dus dames in het Stadspark let op je tellen en gooi bloemen naar deze held.

http://www.ridderspektakel.nl/index.php

Er wordt nog een dag Groningen besteed en dat is een drukke dag, daar zorgt neefje McDunn wel voor ;-))) Met de trein gaan we er dan heen en moeten over de brug bij het Groninger Museum, maar daar heb ik al een foto van gemaakt!

Groningen, Museum en omgeving, 27 juni 2010

Als we bij de Grote Markt zijn is het nog een minuut of 10 lopen en dan hebben we voor een dag een vakantiebaantje;-)))

Groningen, Grote Markt, zondag en WK voetbal, 27 juni 2010

Zo had ik de Vismarkt (bedankt lieve Jildou) nog nooit gezien, het was voetballen op TV en buiten mij om was er niemand op de duiven na.

Natuurlijk mag een bezoek aan De Kruidhof niet ontbreken, evenmin als een bezoek aan Fogelsangh State in Veenklooster en het Veenkloosterbos.

Fogelsangh State in het Friese dorp Veenklooster is een stins uit 1646.

De State is gebouwd nabij de plaats van een Premonstratenzer klooster, de Olijfberg. In de 18e en 19e eeuw is de State herhaaldelijk verbouwd en is een park aangelegd in Engelse landschapsstijl, ontworpen door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Zowel de State met haar originele inboedel als het bijbehorende koetshuis met koetsen en het park is opengesteld voor bezoekers. Wie mijn blogs heeft gevolgd heeft uiteraard wel foto’s gezien van Fogelsangh State, maar de Coolpix kan natuurlijk niet op tegen de spiegelreflex van Edward, dus daar kan ook weer heel wat op de foto worden genomen.

De achterkant van Fogelsangh State, 21 okt. 2008

Dit is de achterkant van de State, maar deze keer zal een foto van de voorkant me dan eindelijk ook wel lukken.

17 juli is er weer een groot evenement, ditmaal in Lauwersoog:

CAM Race 2010. Het idee om deze race te organiseren ontstond in het jaar 1980. In 1982 werd de race voor het eerst georganiseerd. Er verschenen toen 7 schepen aan de start en uiteindelijk haalde slechts 1 de finish. In het jaar 2008 kwamen er 120 schepen aan de start en 112 schepen haalden reglementair de finish. De C.A.M.R. wordt om de twee jaar gezeild. De startplaats is Lauwersoog en de finish nabij het Noorse Larvik. De afstand is ongeveer 365 zeemijl. In tijd doet men er in het algemeen 3 tot 5 dagen over om de afstand te overbruggen. Dit afhankelijk van het weer en het schip waarop men vaart. De klassen waarin wordt gezeild zijn: ORC, Multihulls en de vrije klassen, met een minimum romplengte van 7.50 meter in te delen per groep oplopend met 1 meter.

00 Cam race Lauwersoog

Foto van internet.

Ik heb zo het gevoel dat er ook veel foto’s komen van Edward en wat van mij. We moeten overigens ook nog een dag naar het Lauwersmeergebied want ook daar is het prachtig en met wat geluk zijn er heel veel wilde planten, vogels, Schotse Hooglanders en Koninkpaarden te zien. Ook worden we nog een dag opgehaald om mee te gaan naar Exloo of Dwingeloo, het wordt een heftige vakantie! Voor wie ook op stap gaan heel veel plezier en we zullen het zeker zien hier op space! Edward en ik hoeven ons niet te vervelen, maar af en toe even een dag rustig aan lijkt mij wel lekker ;-))) Dat rozen van droogte houden weet ik, maar de Graham Darby een geurende Engelse roos doet het bijzonder goed. Nederland in de halve finale, volgende week iets koeler dus het wordt genieten, liefs, Ann.

2 juli 2010, Graham Darby, Engelse roos, 3 bloemen aan een steeltje

Wat Mandy betreft, die gaat overal mee naar toe ze is nu al aan het rusten, of zou het toch van de warmte komen?

Geplaatst2 juli 2010 doorAnn McDunn inAllerlei wetenswaardigheden