Archief voor 20 november 2009

Rekeningrijden met een staartje!   35 comments

Deze week was er flink wat nieuws, en het leuke nieuws was dat Sinterklaas weer is aangekomen in Schiedam en dat was voor ontzettend veel kinderen weer een feest! Inmiddels zijn de Sint en zijn Pieten overal wel gearriveerd, maar ook deze gladjanussen laten de vaders en moeders de schoenen vullen en de cadeautjes kopen, het lijkt wel of overal de hand van het kabinet voelbaar is, zelfs bij de kindervriend en zijn knechten, maar het wordt wel gebracht met veel vriendelijkheid en een gulle lach. De echte ministers geven ook wat weg en ook dan moeten de burgers het ophoesten, tegen Sinterklaas kunnen we nog zeggen dat we er niet aan doen, maar de regering duwt de z.g. cadeautjes door onze strot en dat is minder plezierig. Na regen komt…. juist regen!
 
 
Was er nieuws omtrent onze Sinterklaas jazeker, de brave Sint mag als het aan sommige bewindslieden ligt geen kruis meer op zijn mijter dragen, en ook de Zwarte Pieten zijn nog steeds een doorn in het oog van vele ministers, het is immers een herinnering aan de slavernij? Nu heb ik nog nooit een Zwarte Piet gezien die zich als slaaf gedroeg maar ja, hij is wel zwart natuurlijk en daar wordt aanstoot aan genomen. Hoe dom kunnen mensen zijn, héél dom, een kind ziet er totaal geen kwaad in en het gaat nog steeds om de kinderen die uit volle borst Sinterklaasliedjes zingen en het maakt totaal niet uit of het autochtone of allochtone kinderen zijn, voor de Sint zijn ze allemaal gelijk en ook allemaal even lief en daar gaat het om, het is ons cultuurbezit en daar moeten ze toch echt niet aan gaan tornen.
 
 
Foto van internet, de intocht in Schiedam 2009
 
Maar er was nog meer nieuws, we gaan rekeningrijden!
 

Akkoord over prijs rekeningrijden; 3 cent per kilometer

vrijdag 13 november 2009 18:16

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over de prijs van de kilometerheffing voor automobilsten. Het gemiddelde tarief voor een personenauto wordt in 2012 drie cent per kilometer. Dat loopt op tot 6,7 cent in 2018. De prijs hangt af van de CO2-uitstoot van de auto. De wegenbelasting en de aanschafbelasting bpm gaat verdwijnen bij de invoering van de kilometerheffing. Volgens minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) gaat in principe 59 procent van de automobilisten minder betalen, voor 25 procent blijven de kosten gelijk en 16 procent gaat meer betalen.Na jaren van uitstel is Eurlings deze zomer begonnen met het testen van de kilometerheffing. Het CDA heeft als harde voorwaarde voor de invoering gesteld dat een automobilist niet duurder uit mag zijn. Ook moet er een verband zijn tussen de kilometerprijs en de kosten van het onderhoud en de aanleg van wegen. Daarnaast wil het kabinet een systeem waarbij automobilisten die het milieu meer belasten meer moeten betalen. Weg met de oude auto’s iedereen kan wel een nieuwe kopen (?) Camiel Eurlings schotelt ons prachtige cijfers voor, maar in de werkelijkheid is het helemaal niet zo dat 59 procent van de automobilisten minder gaan betalen en dat voor 25 procent de kosten gelijk blijven, de 16 procent die meer gaan betalen zullen wel heel wat procenten meer worden. Niet voor Eurlings zelf natuurlijk die zit wel goed met de auto en ook de andere ministers worden er echt niet minder op. Ministers Cramer en Eurlings schaffen 415 elektrische auto’s aan. Zij willen hiermee bijdragen aan de productie en verkoop ervan en wie gaat dat allemaal betalen? Niet de ministers zelf neem ik aan.
 
 
Foto van internet, auto van de belastingbetalers.
 
Wie de dupe worden zijn weer de mensen die ver van hun woonplaats werken, vertegenwoordigers die hun kosten zelf moeten betalen, kleine ondernemingen kunnen wel de wegenbelasting betalen maar niet meer, dus er zullen weer ontslagen komen, wat ook zo is met vervoersbedrijven die op het buitenland rijden, maar ook heel Nederland iedere dag door moeten, kortom iedereen die veel kilometers maakt zal er minder op worden. Maar daar zijn we er nog niet mee, want de provincies klagen steen en been, zij gaan de opcenten van de motorrijtuigenbelasting missen die jaarlijks miljarden opleveren, kijk daar heeft het kabinet dan snel wat op gevonden en wel de KOPPENTAKS.
 
 
Foto van internet, ieder hoofd van de bevolking is met elkaar een vermogen waard, maar niet voor de bevolking zelf!
 
Bij invoering van de kilometer-heffing in de periode 2012-2018 vervallen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigen-belasting (MRB). Provincies lopen daarom circa 1,4 miljard euro aan inkomsten mis. Er is nu afgesproken dat de Provincies ter compensatie hiervan een nieuwe belasting mogen invoeren. Elke inwoner van de provincie, dus iedere Nederlander, moet nu een zogeheten koppentaks gaan betalen. Wie schreeuwden er ook al weer zo hard dat Geert Wilders de kopvoddentaks wilden invoeren? De vodden zijn uit het woord gehaald, maar nu moet iedere Nederlander bloeden, ik was het niet eens met de kopvoddentaks maar ook niet met de koppentaks. Overigens vind ik het nog een discriminerend woord ook, mensen hebben hoofden, paarden ook en voor de rest zijn het koppen, maar wèl bij dieren, of worden wij nu al gerangschikt onder het hoofd “onnozele dieren”, jazeker worden we dat en het wordt steeds erger, we zijn al nummers maar de kloof tussen arm en rijk wordt al breder, ze willen de burgers uit de auto hebben en dat zou voor een deel heel goed kunnen door het openbaar vervoer een heel stuk goedkoper te maken, maar dat zal niet gebeuren. Ze zullen wel denken "het is lopend niet verder dan met de auto, alleen het duurt wat langer". Ga alvast maar uitrekenen wat het kost om een keer met vakantie te gaan over een aantal jaren is het 5 cent de kilometer extra plus de belasting per hoofd van de bevolking, Ik vraag me nu wel af, of met iedere inwoner de hoofdkostwinner wordt bedoeld of dat ze vader, moeder en de kinderen gaan belasten, toch maar gewoon wegenbelasting blijven betalen? M.i. is dat nog steeds het goedkoopst.
 
 
Foto van internet, deze ministers gaan in 2012 op een paard naar het binnenhof.
 
 
Advertentie

Geplaatst20 november 2009 doorAnn McDunn inNieuws en politiek