Geloven zonder vragen is makkelijk.   58 comments

Laat ik voorop stellen dat ik iedereen respecteer als ze geloven in god, jezus en de bijbel, zelf geloof ik niet omdat het nooit de bedoeling kan zijn geweest dat men zijn hersens niet gebruikt, doe je dat wel dan zijn er legio ontdekkingen te doen en dan blijft er weinig over om in te geloven. Het is dan ook het beste voor alle gelovigen om zonder vragen te geloven in wat er wordt geschreven en wat er wordt vertelt door dominees, pastoors, voorgangers etc. Zoals mij vroeger al werd verteld op de zondagscholen waar ik altijd teveel vroeg, "je mag niet vragen je moet geloven", maar als er nu bewijzen zijn dat het heel anders is gegaan als er wordt aangenomen is het dan nog zo makkelijk te blijven geloven in wat mensen je vertellen? Het is makkelijk en het kan een hulpmiddel zijn, ik laat het graag aan iedereen zelf over om er van te maken wat jullie willen. Allereerst de wekelijkse wens…….
 
 

‘Eerste zin Bijbel fout vertaald’

NIJMEGEN –  De eerste zin van de Bijbel klopt niet. God was niet de schepper van de aarde, stelt hoogleraar Ellen van Wolde van de Radboud Universiteit donderdag. „God schiep wel de mens en de dieren, maar niet de aarde zelf”, aldus Van Wolde die vrijdag haar oratie over dit onderwerp uitspreekt. De wetenschapster nam de Hebreeuwse bijbeltekst nog eens nauwkeurig onder de loep. Het werkwoord ‘bara’ wordt al eeuwenlang vertaald met scheppen. Ten onrechte, vindt Van Wolde. Volgens haar is de vertaling ‘scheiden’ veel beter op haar plaats.
Volgens de christelijke traditie schiep God de aarde uit het niets. Maar volgens Van Wolde is het begin van de Bijbel niet het absolute begin in de tijd, maar het begin van een handeling. In het begin was er volgens haar een enorme watermassa waarin monsters leefden, gehuld in duisternis. God kwam later en maakte de aarde leefbaar; Hij scheidde het land van het water en bracht het licht in de duisternis. Hoe kan het dat Van Wolde als eerste deze vertaling ziet, terwijl ”Bara” eeuwenlang en in honderden talen vertaald is in scheppen? ”Dat is inderdaad verbazingwekkend”, vindt ze. De wetenschapster stelt dat zij geheel neutraal naar de tekst heeft gekeken en zich niet heeft laten beïnvloeden door eerdere vertalingen. Aan haar eigen geloof verandert het nieuwe inzicht niets. De hoogleraar heeft de Bijbel nooit letterlijk als Gods woord gelezen. Zij ziet de tekst als een literaire bron, die niet concurreert met de evolutieleer van Darwin.
 
Dagblad Trouw schrijft: Volgens de Radboud Universiteit is de nieuwe interpretatie ’niets minder dan een ontwrichting van het scheppingsverhaal zoals we dat kennen’. De hoogleraar realiseert zich dat haar bevindingen, die binnenkort in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd, voor traditionele gelovigen hard aan kunnen komen.
 

Van wat we hebben geleerd is er al heel veel veranderd, we vieren de geboorte van jezus in december maar hij is in juni of begin augustus geboren en we vieren dus eigenlijk een gekerstend heidens feest met de kerstdagen, en toch blijven de gelovigen zich verheugen op de eerste Kerstdag als de geboortedag van het kindeke jezus, ieders goed recht maar het wordt een farce als we er over na gaan denken. Judas was geen verrader maar heeft jezus op diens verzoek uitgeleverd en Maria Magdalena was geen bekeerd hoertje, maar een afstammeling uit een oud en voornaam geslacht. Jezus was een gezonde jonge man en na heel veel lezen kom je er achter dat hij getrouwd was met Maria Magdalena en dat het echtpaar twee kinderen had. De katholieke kerk heeft dit angstvallig verzwegen omdat er anders van het verhaal op zich totaal niets zou overblijven, er zouden dan n.l. nog steeds heel veel mensen met de genen van jezus op aarde zijn en dat zou het eind van het geloof voor velen zijn. De kerken lopen leeg en dat kan mede komen omdat de mensen niet meer dom gehouden worden en zelf gaan nadenken, of het verstandig is om er zo diep op in te gaan weet ik eigenlijk niet het wordt er beslist niet eenvoudiger op.

Nogmaals het is absoluut niet mijn bedoeling om te provoceren, maar met de vragen over het geloof heb ik lang geworsteld om tot de conclusie te komen dat ik niet kan en wil geloven in wat mensen hebben verteld en dat nog doen m.b.t. de bijbel, voor mij is het een sprookjesboek met misschien een rode draad, maar waar de een het heeft over een goede god, heeft de ander het over een wrede god en altijd is hij rechtvaardig, ieder geloof en de sektes hebben zowat een eigen hemel en waar de een gelooft in een hel verwerpt de ander dat. Mijn theorie is dat hemel en de hel hier op aarde zijn en dat we daar allemaal mee te maken krijgen. Waarvoor we dan moeten boeten is een tweede en voor mij nog een onopgelost raadsel, ook hier is een antwoord op bedacht, wij boeten voor de zonden van onze voorouders en dat gaat er bij mij al helemaal niet in. Het is en blijft een moeilijk thema en over het geloof zullen mensen het nooit eens worden, oorlogen werden en worden gevoerd uit naam van god en met gods zegen en ook dat gaat er bij mij niet in. Jezus was een mensenkind die de liefde predikte, maar ook hij was soms kwaad en dat is menselijk en te begrijpen, hij is het slachtoffer geworden van machtige lieden die hem gevaarlijk vonden, zijn dood en opstanding zijn al vele malen vóór hem door anderen beleefd al hadden ze andere namen, wat ik wel geloof is dat jezus nog iedere dag wordt gekruisigd en dan niet om de mensheid te redden.

– Adonis werd in 2000 v. Chr. geboren uit de maagd Astarte. Hij werd in de mythe God de Vader en de Zoon genoemd, en in die mythe werd hij gekruisigd om de mensheid te redden en stond hij drie dagen erna op uit zijn graf.

– Horus werd in 1550 v. Chr. geboren uit de maagd Isis (Egyptische belichaming van Astarte), ontving geschenken van drie koningen en werd gekruisigd. Er zijn nog vele parallellen met het kerstverhaal uit de bijbel.

– Krishna werd in 1200 v. Chr. geboren uit de maagd Devake in een grot. Zijn geboorte werd door engelen aangekondigd, net zoals de aankondiging van Jezus’ geboorte door Gabriël. Ook de vroegste Christelijke verhalen hebben het over een grot. Krishna’s geboorte werd ingeluid door een zeer heldere ster, terwijl zijn pleegvader belasting betaalde in de stad. De duistere koning Kansa gaf het bevel dat alle jongens die toen werden geboren, gedood moesten worden om te voorkomen dat er een Verlosser op zou staan… Ook Krishna werd gekruisigd en stond na drie dagen zo fris als een hoentje weer op uit de dood.

– Indra werd in 725 v. Chr. maagdelijk ontvangen, wandelde ook over water, leerde zijn discipelen dat wat Jezus later ook verkondigde, en werd eveneens gekruisigd.

Er zijn meerdere namen uit meerdere tijden, maar de overeenkomsten zijn groot. Wie echt gelooft zal daar niet wakker van liggen en geloven zonder vragen blijft het makkelijkst.

Bronnen o.a.  Elsevier, foto van de bijbel van internet en wat simpele natuur foto´s van mij, omdat ik wel in de natuur geloof die wreed maar rechtvaardig is en geen rekening houdt met geld en macht.

Geplaatst9 oktober 2009 doorAnn McDunn inSagen, Mythen en Legenden

58 Reacties op “Geloven zonder vragen is makkelijk.

Schrijf je in op reacties met RSS.

 1. Dank je wel voor de tip Nicky, dat zal ik volgend jaar ook eens doen, jij ook een heel fijn weekend meisz en ik hoop dat het weer wordt voor een boswandeling!Liefs, Ann.

 2. Ik droog mijn hortensia’s gewoon door ze af te snijden als ze bij of helemaal zijn ingedroogd aan de plant in de tuin,doe ze dan in een vaas met een laag water en als dat water is opgedroogd, dan zijn de hortensia’s goed gedroogd en laat ik ze gewoon in de vaas staan. Na een tijd worden ze toch wel lelijk en gaat de kleur er af, dan gooi ik ze weg:-))Je hebt gelijk wat het bos betreft hoor Ann, ik vind het heerlijk om daar te wandelen en de vogels te horen, dat vind ik ook een spirituele ervaring. Fijn weekend!liefs, Nicky

 3. Hier staan ook diverse sprookjesboeken Murwarita, maar waar ze precies staan weet ik niet eens meer, het maakt mij niets uit of ik gelijk heb, het is gewoon mijn visie en daar mogen mensen voor of tegen zijn, vandaag ga ik naar de kerk d.w.z. naar het bos, de vogels mogen preken en daar luister ik graag naar, de natuur is goddelijk dus dan zit ik vandaag goed, bedankt meisz.

 4. Ik wel en de Joden de christenen en de moslims en nog veel meer : een pot nat. Maar Ann heeft gelijk !

 5. Wie heeft het OudeTestament in huis ? D

 6. @ Jurrie, het oude testament is grotendeels in het Hebreeuws geschreven en sommige passages in het Aramees, het nieuwe testament is in de eerste eeuw na christus en deels in de tweede eeuw na christus geschreven en in het Grieks, kan je nagaan van mens op mens, van vader op zoon, dan is er wel het een en anders veranderd in al die jaren. De bijbel is al vele malen herschreven en nog steeds komen ze fouten tegen in de schriftuur of verkeerd vertaalde passages dus ze kunnen nog wel even doorgaan. Gelukkig dat Harm het harpje heeft want ik bespeel geen instrument en ik hou ook al niet van lammetjespap, ook ik heb weleens gezegd, gelukkig dat die en die dat allemaal niet meer heeft mee moeten maken, soms kan de dood heel genadig zijn en dat is het enige dat ik zeker weet we worden geboren mogen lang of kort als mieren hier ronddarren en overlijden dan. Ik geloof niet maar vertrouwen doe ik ook al niet zo veel, ik vertrouw mezelf niet eens laat staan een ander (grapje hoor). De mensheid heeft inderdaad de god (goden) geschapen en van de een mogen er beeltenissen zijn en van de ander niet, aangezien ik wel wat zie in de Darwintheorie zullen de mensen er wel niet al te fraai hebben uitgezien en als god die heeft geschapen naar zijn evenbeeld dan weet ik het helemaal niet meer. Als god zou bestaan is iedereen voor hem/haar/het even geweldig Jurrie, dus jij ook. Ik geloof in bepaalde dingen omdat ik die heb meegemaakt en sommige dingen kan ik bewijzen, maar domweg geloven lukt me niet (meer).@ Nicky, daar is ook een film van en het boek moet ik ook nog lezen, ik hoop wel dat ik tijd genoeg heb om alles te lezen en te zien wat ik nog wil. Zo is de film "Turtles can fly" ook hartverscheurend het gaat over een groep Koerdische kinderen, maar als je het allemaal leest en ziet, waar is god dan? In de hoorn van Afrika sterven alle wilde dieren, het vee en nu ook al de mensen, en dat door droogte, daar kan een almachtige toch zeker wat aan doen.

 7. Het boek De Vliegeraar van Khaled Hosseini heb ik gelezen, prachtig boek Ann!Je krijgt echt een beeld van Afghanistan, vreselijk wat daar gebeurt.

 8. ik meen dat in het hebreeuws, de taal van de bijbel, het woord voor geloven en vertrouwen hetzelfde is. ik hou het voor mezelf op vertrouwen.maarverder is dat hele boek door mensen geschreven, belicht uit eigen karakter en verweven met eigen meningen, verdoezelingen, verduidelijkingen en wat al niet meer.je opsomming van al die mensen voor christus die ongeveer dezelfde loopbaan hadden vond ik heel bizonder.ik scheid het koren maar van het kaf en hou me bij het essentiele, een goddelijk wezen, zijn. als hij/zij/het er is zal het goed zijn en anders zakken we lekker weg in een nietzijn na onze dood en dat lijkt me ook wel wat, voordat we geboren zijn hadden we het ook al lekker vredig. ik heb me tenminste niks aangetrokken van de kruistochten, van de wereldoorlogen enzovoorts, geen verdriet gevoeld als voorouders stierven, mijn broertje dat stierf voor mijn geboorte, familiedrama’s van voor mijn tijd enz. als dat zelfde hierna komt is het goed. zo iets geweldigs ben ik toch niet hoor, dat ik tot eeuwig leven verheven zou worden op een wolkje met een luitje (harm heeft de harp al) En van muziek hou ik niet, en ook niet van lofgezangen. ik zie een enorme hoeveelheid menselijke getuigenissen die samen de bijbel, de koran enzovoorts zijn. wij schiepen god naar ons evenbeeld.ik hoop dat hij bestaat, in de één of andere vorm. en ik vertrouw erop dat hij dan veel van iedereen, wie ook, houdt, hij laat ze niet vallen dan, niet één. daar vertrouw ik op al geloof ik het niet zou je kunnen zeggen. en dat zijn dezelfde woorden in het hebreeuws.

 9. Nicky uit naam van het geloof is door alle tijden heen teveel bloed gevloeid en dat is mede de reden waarom ik me er ver van hou, je kunt best heel goed zijn voor anderen en een zuiver geweten hebben zonder geloof.

 10. Ik kan niet veel zeggen over het geloof, omdat ik dat niet heb, maar mensen moorden elkaar uit vanwege het geloof, nou als dat nou geloven is, dan hoeft het voor mij niet hoor.

 11. Het is absoluut mooi dat er mensen zijn die rust vinden in hun geloof het kan een prima handvat zijn, maar deze mensen denken er dan ook niet over na, ze nemen het zoals het wordt gesproken en geschreven in principe niets mis mee, maar mensen die echt hun hersens gebruiken beginnen toch te twijfelen zo is het al een verkeerd iets voor een gelovige om de evolutieleer te bestuderen en dan komt er nog bij dat er zoveel geloven botsen met elkaar waardoor er telkens vanuit de geloven zoveel onrecht ontstaat en dat is vanaf het begin der tijden zo geweest en zal altijd zo blijven. Als je alle geloven op een hoop gooit gelooft iedereen nagenoeg in dezelfde god, waarom moet er dan zoveel bloed om vergoten worden? Van de week de film "Earth" gezien, die speelt zich af in India waar Sikhs, Moslims, Hindoestanen en Parsee in vrede met elkaar leefden, toen de onafhankelijkheid in 1947 deelde Engeland steden in en wel in India zelf en in Pakistan, vanaf dat moment moorden de Hindoestanen de Moslims uit en omgekeerd, de Sikhs waren min of meer een wapen van de Hindoestanen en de Parsen bleven neutraal, het heeft een miljoen mensen het leven gekost en nog steeds zijn er grensconflicten, misschien is het maar het beste om ieder zijn eigen geloof te laten zodat er eindelijk rust komt. Alle Moslims zijn niet slecht en alle Christenen niet goed, maar toch blijven geloven elkaar bestrijden wat ze volgens hun leer toch helemaal niet mogen doen, iemand die blind gelooft is niet voor rede vatbaar Ingeborg en die mensen zijn gevaarlijk, laten wij onze hersenen maar blijven gebruiken en ons niets wijs laten maken door derden.

 12. Ik denk dat het hele geloof een kwestie is van je innerlijke zelf. En mensen die er rust in vinden, is toch mooi zo. En de hoop dat er iets is kan je misschien een stuk gemakkelijker door het leven helpen. Ik ken mensen die er kracht uit hebben geput, nou, bewonderenswaardig. Zeker weten zal het nooit iemand, maar ik vind wel dat men ook realistisch moet blijven en je niet alles moet laten wijsmaken en er zelf ook over nadenkt. We hebben tenslotte ook een stel hersenen die over vanalles en nog wat na kunnen denken.

 13. Nog even bijvertellen dat die geadopteerde zoon Joods was…. wel essentieel… en zo zie je maar weer….

 14. Ben momenteel klassikaal een boek aan het lezen(in het Frans) waarin de band tussen een Joodse jongen en een Islamitische kruidenier wordt beschreven. De schrijver laat zien hoe deze twee geloven harmonieus met elkaar `hand in hand` gaan. Verder laat hij zien hoe iemand met zijn geloof rust en vrede in zichzelf kon brengen, ondanks alle conflicten om hem heen. Aan het einde van het verhaal zegt de hoofdpersoon dat hij niet bang is om te sterven, omdat hij wist wat er in zijn Koran stond. En deze rust en vrede, geloof, gaf hij vervolgens door aan zijn geadopteerde zoon….. dat vind ik heel erg mooi….

 15. Lieve Pluto, kijk eens even in je gastenboek daar staat de foto van Mandy al, ik ben een heel gehoorzaam vrouwtje en doe direct wat Mandy zegt en zeker als ik jou daar ook een plezier mee kan doen. Wees maar niet bang voor bommen hoor, als er veel water is dan doven die bommen wel en ik zal eens even goed opletten of ze het niet doen, want dan moet jullie leider echt ingrijpen en de onverlaten ontvoeren en op Pluto vastzetten, dat zal ze leren! Ik geef je wel een berichtje als ze wat van plan zijn, mensen snappen wel wat er allemaal staat hoor, daar zijn het mensen voor. Mandy snapt er ook niets van en wil er helemaal niet over praten, ze gelooft in lekkere hapjes, lange wandelingen en het vertikken om in de regen te gaan zitten plassen, hondjes weten met heel lief kijken hun zin te krijgen en jij bent nu eenmaal een geleerde hond en die hebben wel wat anders om zich druk over te maken, zoals nu weer over die ellendige bommen, het zijn allemaal verbommelingen die zoiets doen. Een knuffel voor jou van mij en natuurlijk veel likjes van Mandy voor jou ♥ ♥ ♥

 16. Lieve mevrouw McDunn, ik was zo blij dat u me heeft geschreven over Mandy dat ik er van rollebollen moest. Ik zou het prachtig vinden om een foto te zien van mijn meisje waarop ze een paardestaartje heeft hihihi…. en dat haar oortjes rechtop staan is voor u leuker dan voor mij denk ik want ik vind Mandy al helemaal een perfect hondje. Ben heel erg benieuwd naar de foto.U had het al gereaden geloof ik, ik was weer even op mijn eigen planeet. De leider heeft ons teruggeroepen voor overleg. We zijn namelijk geschrokken van de bom op de maan. We denken nu dat ze dat misschien wel op alle planeten gaan doen en dan is onze mooie planeet naar de haaien. We willen die rotzooi niet. Misschien gooien ze er wel een atoombom op want dat hebben ze al eerder gedaan. Dus we zijn een beetje bang. Niet echt bang want we zijn dapper maar bommen is iets ernstigs, daarvoor zijn we bang.Als ze willen weten of er water op de maan is, moet je toch niet met bommen gooien? Als er al leven is op de maan, is dat nu dood. Verdikkeme. Nou op Pluto is water. Nu maar hopen dat die bommenjongens dit eens lezen, dan hoeven ze geen raketten op ons af te sturen.Waar dit onderwerp over gaat, snap ik niet. Maar als ik het zo lees, denk ik dat niemand het snapt. Wij hebben dat gelukkig niet op Pluto, niemand is een god of godin, we hebben wel een leider maar die is heel aardig. Iemand moet de boel een beetje leiden, nietwaar? Dus als ik met Mandy ga trouwen, doen we dat niet in de kerk hoor, weest u maar gerust! Stuurt u de foto gauw??? Ik ben zo benieuwd!!! Dag mevrouw McDunn, lieve groeten en heel veel likjes voor ♥Mandy♥. Pluto.

 17. Geloven is aannemen, en gelovigen nemen aan dat god bestaat en almachtig is, zeker weten doet niemand dat en dus weten wij dat ook niet, wij nemen aan dat er geen god bestaat daar kan over gesproken worden en al is het eigenlijk zinloos ik heb hier toch heel veel goed onderbouwde meningen gelezen. Een paar zinnetjes waarin iemand anderen gelijk geeft is dan ook geen discussie, ik weet wat je bedoelt Loontje maar de rest praat ongestoord verder dus het is prima zo, je hebt nu eenmaal sprekers en mensen die dat op de een of andere manier niet willen of kunnen. Wat ik overigens nog steeds mis is iemand die echt voor zijn/haar geloof opkomt en vertellen kan waarom ze er van overtuigd zijn dat god bestaat, Els is degene die echt heeft aangegeven waarom ze meent dat god nodig is in het leven als dat op het eind loopt en daar kan ik inkomen, zoals ik al eerder zei, de een roept om z’n moeder, de ander begint te bidden en weer een ander vloekt. Vaak heb ik horen zeggen "het is nooit te laat om te gaan geloven en dan wordt je gered", waarvan je wordt gered is mij nog steeds onduidelijk en ik vind het een drogrede om je hele leven maar te doen wat niet goed is om dan op een vergevorderde leeftijd ineens gelovig te worden omdat je maar nooit weet wat er zal gebeuren, volgens mij is dat toch wat aan de erg late kant. Misschien is het eigen geweten wel goddelijk en als je geweten zuiver is kan je rustig je ogen dicht doen voor altijd, degene met een echt slecht geweten (indien een geweten aanwezig is) zullen ondanks veel gebeden geen kalme en vreedzame dood hebben. Het is misschien wel een vreemd idee, maar ik denk dat alle mensen iets goddelijks en iets van de duivel in zich hebben en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor wat de overhand heeft. @ Broertje, gelukkig ontaard het hier niet in een felle discussie, ik heb een enorme hekel aan ruzie en dat zal ik dan ook voorkomen, er is al genoeg ellende op de wereld en hier gewoon over het thema geloof praten is alleen maar nuttig voor mensen die er over praten willen. Degene die dat niet willen hebben dat ook aangegeven en natuurlijk wordt dat gerespecteerd en die zijn mij er even lief om, dit moet gewoon kunnen er is door de eeuwen heen zo ontzettend veel gebeurd aan misstanden, vervolgingen, oorlogen, hongersnood, rampen enz. enz. enz. dat ik niet kan aannemen dat een god dat allemaal zou laten gebeuren als hij inderdaad almachtig is, maar dat is mijn opvatting en dat hoeft beslist niet de mening van anderen te zijn. Je hoeft dus niet af te haken en je kan je eigen mening rustig ventileren zonder ruzie te krijgen.Voor straks allemaal lekker slapen and have sweet dreams.

 18. Een goede discussie kunnen voeren is niet iedereen gegeven, voor mij is dat open staan voor een ander zijn mening of opvatting,en daar respect voor hebben,ook al ben ik het er niet mee eens. Een discussie is voor mij geslaagd,als de ander mij zijn/haar mening niet wil opdringen, en iedereen met de eigen mening weer huiswaarts gaat,maar wel over e.a. nadenkt. Als een discussie met stemverheffing en of agressief gedrag gevoerd gaat worden, of erger nog..men weet eigenlijk niet waar het over gaat,dan haak ik subiet af.

 19. Geloven is aannemen, niet zeker weten. Dus men gelooft dat er een god is, maar zeker weten doen ze het niet. Ik weet ook niet zeker dat hij er niet is, maar ik geloof het stellig. Van twee reacties hier denk ik het mijne. Discussiëren over standpunten die haaks op elkaar staan is interessanter dan wanneer je praat over zaken waarover je het onderling al volledig eens bent. Maar ja, het zijn ook altijd dezelfden die dom uit de hoek komen.

 20. Als we toch bezig zijn over het geloof is hier een filmtip voor vanavond! Om 9 uur op CANVAS de film EARTH uit 1998, het is bepaald niet alleen een film over het geloof maar laat wel zien dat er door omstandigheden een kloof kan komen tussen verschillende geloven, De film "Earth volgt een groep vrienden – zowel Hindoestaans als Islamitisch – in Lahore. Als Brits India in 1947 wordt opgedeeld in de islamitische staat Pakistan, en het grotendeels Hindoestaanse India, drijft dit de aanhangers van beide religies, die tot dan toe vredig door elkaar woonden, tot een diep conflict."Wie gaat kijken, wens ik een fijne filmavond toe.

 21. @ Sjerrie, bedankt ik ben niet spacemoe, maar wel computermoe dus zit er ook niet zo vaak achter, er is meer te doen al is dat niet altijd even prettig, maar iets wat schoon is geworden geeft wel voldoening!@ Joke, zuinig zijn op de natuur zal iedereen die hier heeft geschreven wel zijn meisz, en we kunnen alleen maar hopen dat anderen dat ook zijn. Leven zo goed als het kan met alle ups en downs is genoeg als we daarbij ook nog aan anderen denken, dan komen we er ook zonder dat anderen ons wat wijsmaken.@ Melda, het is ook een eindeloze discussie maar door alles wat we inmiddels aan de weet zijn gekomen wat er niet klopt kan het toch inhoud hebben, zoals jij tot je 16e tussen de nonnen hebt gezeten en daar eigenlijk niets beter van bent geworden, maar wel het geloof in de liefde hebt gehouden dat telt meer dan een miljoen woorden.@ C.e., het woord geloven wordt overal gebruikt voor totaal andere dingen als de religie, b.v. ik geloof dat het gaat regenen, dat geloof is inmiddels bij mij uitgekomen want het plenst! Maar we kunnen ook zeggen "ik denk dat het gaat regenen" geloven in is een woord dat ten pas en ten onpas wordt gebruikt. Vertrouwen is heel moeilijk en blindelings vertrouwen op iets of iemand geeft meestal verdriet, ik vertrouw mezelf niet eens altijd dus laat staan een ander (grapje hoor) maar met het vertrouwen in mensen ben ik toch wel heel erg sceptisch geworden en laat nagenoeg bij niemand het achterste van mijn tong zien, teveel mijn kop gestoten om zomaar te zeggen. Van je opvoeding hou je absoluut bepaalde dingen over en het leven zelf leert je de rest. Doe goed en kijk niet om, lijkt me beter dan wie goed doet goed ontmoet, want jammer genoeg is dat lang niet altijd zo. Wat gij niet wilt dat u geschiedt……. is beter maar ook lang niet altijd haalbaar, ieder mens heeft zijn/haar fouten en dat is heel normaal. Dat je zegt "ik weet niet of er een god bestaat, maar soms hoop ik het wel" daar kan ik helemaal inkomen en het is in ieder geval heel eerlijk. Zoals ik hieronder al eens heb gezegd als je aan het eind van je leven een goed geweten hebt heb je niets te vrezen, de kleine fouten tellen niet. Het leven is voor de meeste mensen helemaal niet makkelijk en er zijn meer dalen dan pieken, daar moeten we allemaal mee leven en dan is het inderdaad "het is maar hoe je in het leven staat". Zelf ben ik ook een flapuit, maar wie mij kent weet wel hoe ik het bedoel en ik denk dat dat bij jou ook wel zo is. Allemaal liefs.

 22. poehh wat hebben hier al veel mensen op gereageerd ! ;-).Als je alles ( vooraf ) zou weten, dan hoef je de woorden geloven en vertrouwen op iets niet meer te gebruiken ?ach kwam zo even in me op ! geloven is, vertrouwen op iets wat je niet van te voren weet en of kunt weten ? hopende dat het weer goed zal komen ? Ergens blindelings vertrouwen op ? dat vraag ik me persoonlijk wel eens af… Ik hou me eerlijk gezegd niet zo letterlijk bezig met de bijbel en zo. En van bovenstaande is heel veel nieuw voor mij ! Maar ik hou het voor mezelf altijd liever gewoon zo simpel als mogelijk. Ach, je krijgt wat van je opvoeding mee, en je doet ervaringen op. ;-)Als iemand mij zou vragen, bestaat er een God. dan zou ik eerlijkheidshalve zeggen. dat weet ik niet, maar ik hoop het soms wel eens. ik heb zo mijn eigen fantasieen en ideeen erover. en daarbij geldt vooral 1 regel… wie goed doet, goed ontmoet. zoiets… en wat gij niet wilt wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. :). ach is toch zo´n beetje het zelfde als de tien geboden maar dan in twee regels. En voor de rest gewoon eerst nadenken voordat je iets doet :). maar oke ook ik floep er wel eens iets uit,(zovaak ! hihi) en moet mijn excusses wel eens aanbieden ;). Het is maar hoe je in het leven staat. x, c.e

 23. Ik denk (weet) dat dit onderwerp eindeloos is in een discussie.Tot mijn zestien tussen de nonnen gezeten waarvan drie in een kostschool.Alles bij elkaar heeft mij niet meer doen geloven.Integendeel.In liefde ,daar geloof ik in en dat niemand zonder kan.

 24. ik geloof wat ik zelf wil. wat ik allemaal mee maak in het leven .dat is nu ook geschiedenis voor mij maar ik ga 63 jaar terug ik laat me niets meer wijs maken door een ander en dat leeft goed. ieder huisje heeft zijn kruisje zeg ik altijd . er staat zoveel in de bijbel dat het ook niet klopt. wat klopt er dan wel allemaal vroeger werd je een hoop wijs gemaakt maar daar trap ik nu niet meer in verder leven en verder leven zo goed als het kan en laten we zuinig zijn op de natuur dat zie je wel aan je mooie foto liefs joke

 25. Ben ff schaars op spaces (spacemoe), maar wens je een hele fijne zondag leave…….xsjerrie

 26. @ Ingeborg, vaak denk ik dat mensen die katholiek zijn opgevoed beter voor hun mening uit durven komen dan mensen van andere geloven, zoals jij het hebt ervaard is het mij ook gegaan, ik moest ook biechten wat op zich al eng genoeg is, en ik had echt niets verkeerds gedaan die week, de pastoor wilde het niet geloven en oplaatst heb ik maar gezegd dat ik een dubbeltje uit mij spaarpot had gehaald, ook ik moest een aantal weesgegroetjes en een onzevader bidden en was vergeven en ook ik was een jaar of 7 en begreep er totaal niets van! Wat ik verkeerd had gedaan was het liegen over het dubbeltje dat ik dus niet uit mijn spaarpot had gehaald, het was voor mij toen al totale verwarring en ook angst. Er werd kinderen van 6 jaar verteld dat als ze de heilig hostie zouden doorbijten hun monden vol bloed zouden lopen, mijn help die dingen plakten aan je gehemelte en omdat je bang was bleef je maar proberen ze door te slikken. Als kinderen zo ontzettend bang worden gemaakt is dat hersenspoelen en ik ben ontzettend blij dat we onze hersens kunnen gebruiken en onze kinderen voor al deze ellende hebben kunnen sparen, want ik ben er van overtuigd dat velen met een jeugdtrauma zitten door dit soort praktijken. Het is niet alleen jou mening, maar volgens veel boeken was jezus een man die echt de liefde predikte en verkondigde dat de mensen in eerlijkheid met elkaar om moesten gaan en elkaar moesten liefhebben, en dat heeft niet zo mogen zijn in feite heeft de toenmalige politiek hem veroordeeld tot de doodstraf, dit las ik erover en nu 2000 jaar later is er helemaal niets veranderd en daarom zeg ik ook jezus wordt iedere dag opnieuw gekruisigd. Hij veroordeelde Farizeeërs en woekeraars omwille van hun normvervaging en hij verweet de overheid gedoogbeleid. Dit druiste echter in tegen de belangen van de heersende Joodse elite en hij werd beschuldigd van politiek niet correct denken en na een schertsproces ter dood veroordeeld. De Romeinse bezetter waste de handen in onschuld. (De vrouw van Pontius Pilatus heeft haar man gesmeekt jezus niet ter dood te veroordelen, maar Pilatus kon niet anders).

 27. tot 10:00

 28. Gerd, als het niet zo droevig was moest ik echt vreselijk lachen, het is toch niet te filmen? Het gaat dus gewoon door maar nu per post en laat je niets horen dan ben je automatisch lid, bedankt voor je kostelijke bijdrage! Nog een heel fijne zondag samen en blijf maar lekker uitslapen ;-))) Dikke kus terug.

 29. Dit is een geweldig logje Ann, hier kun je over nadenken en uren vertellen. Ik ben zelf katholiek opgevoed maar men maakt mij niets wijs en gelukkig hadden mijn ouders ook hun eigen mening. Dat Jezus in juni zou zijn geboren heb ik al vaker gelezen en dat in december een heidens feest gevierd wordt is mij ook bekend. Vandaag de dag zijn de mensen niet meer dom en denken zelf na, wat ook hun goed recht is. We hebben tenslotte niet voor niets een stel hersenen gekregen. Neem nou de erfzonde, wat moet men daar in godsnaam mee, als men vroeger voor uitleg vroeg stelde men teveel vragen, laat me toch niet lachen. Weet nog van mijn ouders dat de mensen vroeger niets mochten vragen en hadden alleen maar te gehoorzamen zoals een paar gedresseerde schapen, en owee als ze niet deden wat bevolen werd.Ik heb respect voor ieder geloof, zolang het ook over nastenliefde gaat en de mens elkaar respecteerd en zonder geweld. Ik geloof dat Jezus heeft bestaan maar niet in die zin hoe ze altijd hebben verteld of beter gezegd ons hebben wijs gemaakt. Zoals jij al schrijft en man van vlees en bloed. Wat ik zo fijn vind aan de persoon Jezus (maar dat is mijn mening) is het feit dat hij liefde onder de mensen verkondigde en leven in alle eerlijkheid en zonder leugens. Geen egoisme maar met een hart voor de medemens. Verder geloof ik op mijn manier en geloof wat ik zelf wil of niet wil. En daar brengt mij geen pastoor of wie dan ook van af. Kom ook nooit in een kerk, tenminste niet voor een H Mis.Zal je nog even iets vertellen over de lagere school waar ik heb gezeten. Het was bij de nonnen. We moesten leren biechten en de nonnen gingen met ons naar de kapel die achter de school lag. In dat donker hokje van de biechtstoel moest ik vertellen wat ik allemaal verkeerd gedaan had. Het angstzweet stond in mijn handen en was me van geen misdaad bewust, ik was een jaar of zeven en zat al bijna met een trauma opgescheept toen ik uit dat hok kwam. Gelukkig heeft de lieve man wat in dat hokje zat me alles vergeven nadat ik een Onze Vader en drie Weesgegroetjes had moeten bidden, stel je toch voor !!! Als ik er nog aan denk kan ik erg kwaad worden alleen het feit dat je met zeven jaar al werd beticht van wat je allemaal verkeerd deed. Te gek voor woorden. Zelf kreeg je het idee al dat je een slecht kind was en dat je altijd braaf moest zijn om niet in de hel te belanden. Daar krijg je toch nachtmerries van? Het is maar goed dat de mensen zelf nadenken en zich niet meer gek laten maken.Liefs Ingeborg.

 30. Juist omdat ik meer wil weten lees ik heel veel Murwarita, jij weet hoe het met de Moslims is gesteld en daar weet ik dus niets van, tijd dus om me daar ook maar eens in te verdiepen, Knielen op een bed violen van Jan Siebelink stond al op mijn lijstje het lijkt mij dat hij een vreselijke jeugd heeft gehad door het calvinisme het is dan wel het verhaal van zijn opa en vader, maar hijzelf heeft goed begrepen dat deze mensen die leefde voor het geloof de liefde kwijt waren geraakt en dat kan toch al helemaal de bedoeling niet zijn van geloven. Bedoel je het boek Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini meisz? Ik maak me nergens kwaad over maar verwonder me er nog steeds over en wil gewoon meer weten, dat er talloze geloven, sekten en afscheidingen van geloven zijn is eigenlijk al te veel, dus is er weinig veranderd in die goed 2000 jaar, er zijn weer een heel regiment goden en allemaal geloven ze in die ene god, die van hun geloof. We hebben al zowat een boek geschreven Murwarita en Ilona en de Smaragd Groene Tuinen is toch een prachtige titel en er zijn vast heel veel mensen die het willen lezen net zoals wij ons verdiepen in boeken waar we wat van kunnen leren over het geloof in het algemeen. Iedereen is totaal vrij in wat hij/zij gelooft maar zolang er uit naam van god zulke vreselijke zaken als oorlogen (voor god en vaderland), totaal bekrompen toestanden die er voor zorgen dat homosexuele leraren mogen worden geweigerd omdat het tegen gods woord is, mensen zichzelf opblazen om in het paradijs te komen en nog veel meer zaken waar een god van liefde zich voor zou omdraaien heb ik er niets mee, het lijkt mij ook niet aannemelijk dat de duivel sterker is dan de almachtige. Het zijn de mensen die dit alles bedenken en bedacht hebben, we zullen er nooit antwoord op krijgen en het zijn de mensen die van een god die liefde had moeten zijn een tiran hebben gemaakt en dat vind ik dan weer heel erg!

 31. ( citaat Ann ) …dat is tegenwoordig toch niet meer zo, pastoors hoeven nu echt niet meer aan de deur te komen …( einde citaat )Lieve Ann,nee…ze komen niet meer aan de deur, maar proberen het op een andere manier…een brief in je bus..2 A4tjes..vragen en antwoorden…en mocht je niets laten horen…ben je automatisch lid van de kerk en welkom op zondag ochtend om 10:00 ( waar gebeurd te Meppel op 25 september 2009 na Jezus Christus )…en ik kon ook nog lid worden van het mannenkoor, maar zingen kan ik niet, dus mocht ik er toch een keer zijn…ben ik voor het eerste noot weg!fijn weekend lieverd,liefs, knuff,XXX…Gerd&Tine

 32. Niet gelovigen hebben meer respect voor gelovigen dan andersom. Gelovigen proberen niet gelovigen te bekeren en de niet gelovigen houden wijselijk hun mond. Nog geen 2000 jaar geleden werd de wereld geregegeerd door een heel regiment goden. Nu zijn het er wat minder maar als je ze allemaal optelt toch nog meer dan genoeg. Hoeveel verschillende soorten Christenen, Moslims en Joden zijn er niet. Ik zou het niet durven zeggen maar van de Moslims minsten 71 soorten die elkaar niet kunnen uitstaan. Pastoors komen niet meer aan de deur nee, maar toen ik de tweede keer trouwde vond de pastoor van mijn moeder het toch noodzakelijk te zeggen dat het decor van het toneel ietwat veranderd was de laatse decennia en toen mijn vader overleden was had hij meer oren naar de lokale drugsprolbematiek hier dan dat hij zich bezig hield met de voorbereiding voor een mis voor vader zaliger. Het ergste boek wat ik onlangs heb gelezen is knielen in een bed violen maar aan de zonnen van Afghanistan durf ik niet eens aan te beginnen. Hoe zeer deze boeken ook op waarheid berusten, verlagen ze mijn respect ten aanzien van welk geloof dan ook en ik wil me hier niet toe verlagen. Het wordt tijd dat we weer over gaan naar de smaragd groene tuinen.

 33. Hier kun je gewoon de was buiten hangen op zondag…. heeeeerlijk….

 34. Dat hersenspoelen is absoluut waar John, en dat is bij alle geloven ter wereld zo de sekten zijn nog een graadje erger, vroeger was het ook heel normaal dat de kinderen in hetzelfde voetspoor als dat van hun ouders terecht kwamen, maar dat is tegenwoordig toch niet meer zo, pastoors hoeven nu echt niet meer aan de deur te komen met de vraag of moeders alweer eens zwanger is, want ook dat gebeurde, zieltjes waren belangrijker dan de mensen die er voor moesten zorgen. En toch blijft het wel heel erg hangen, hier op het dorp durven echt veel mensen op zondag niets te doen omdat ze erop aan gekeken worden, ze doen maar leven en laten leven.

 35. Hersenspoelen klinkt heel eng, maar komt op het volgende neer : Eerst dreigen:, als je iets verkeerd doet, wordt je ernstig gestraft, maar dan wordt er vervolgd met : als je goed doet, wordt je beloond ! Dus: doe je het verkeerd, kom je in de hel, doe je het goed, kom je in de hemel. Dit verhaal wordt van jongs af aan onderwezen aan kinderen op Christelijke scholen. Jaar in, Jaar uit. Op een gegeven moment ga je vanzelf GELOVEN dat er inderdaad iets is. Daarom zijn gelovigen ook zo moeilijk te overtuigen van het tegendeel !

 36. Natuurlijk doe je uit bestwil wel eens dingen die verkeerd uitpakken lieve Els, daar zijn we mensen voor maar de bedoeling was in ieder geval goed! Ik begrijp je prima hoor, soms denk je wel eens ik had het toch anders moeten doen, maar je kunt het niet terughalen en dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat de meeste mensen wel bang zijn voor de dood en als je dan gelooft heb je een steun er zijn ook mensen die om hun moeder roepen, maar ik denk toch echt dat als je geweten goed is je op het eind niet bang bent, zelf ben ik niet bang voor de dood voor mij is het een natuurlijk iets, we worden geboren leven lang of kort en dan komt er een eind aan, wel ben ik soms bang voor het "hoe" dood te gaan ook dat hebben we niet voor het zeggen en dat weet jij zelf heel goed meisz. Denk er maar niet meer over na, zolang er leven is is er hoop! Ook ik vind het fijn dat je hebt meegedacht.

 37. heb nog even je antwood gelezen zo als jij het beschrijft uit angst voor de dood dat is het dan ook maar het is ook best eng toch en dan daar de rust in te vinden op het laatst kan ik best begrijpen en ja niet probeeren maar te zijn zo hoort het ook maar we zijn maar mensen met ons te kort komingen en dan gaat het niet altijd opwe maken fouten en niet altijd bewust soms denk je het goed te doen en als je dan na paar weken dagen of maanden terug kijkt hoe je het gedaan heb dan zie ik soms best in dat ik het toch anders had moeten doen daarom probeer ik het zo eerlijk mogelijk te doen hi hi begrijp je me nog ann nu ja meis vond het erg leuk om even mee te denken en te antwoorden wens jouw en nartuurlijk ook al de anderen een goede avond en goede zondag nog toe

 38. Ik zelf heb niks met de Bijbel, maar mensen die er wel in geloven repecteer ik. Ik wens je een heel fijn weekend verder nog!

 39. @ Els, geloof is heel vaak een steun en troost voor mensen die gaan overlijden, maar ook dan is het vaak uit angst, angst voor de dood en wat er eventueel na kan komen. Overigens zijn er ook mensen die hun hele leven gelovig zijn geweest die vloekend zijn overleden, een oom van Geert vloekte alles bij elkaar en was niet tot bedaren te brengen. Wie anderen zijn/haar wil op legt uit naam van…… is altijd verkeerd bezig en ook dat zien we vaak. Wat je zegt over het niet zelf naar de kerk gaan maar wel de kinderen naar de school met de bijbel, ook dat komt veel voor, maar dat komt hoofdzakelijk omdat het leerplan tijden lang hoger lag op dit soort scholen dan op openbare scholen, toch vind ik dat ook de ouders zich zeker moeten verdiepen in het geloof waarin hun kinderen op school worden opgevoed, zelf heb ik toch best wel veel rozenkransen en crucifixen, gewoon omdat ze bijzonder mooi zijn gemaakt en niet omdat ik er wat mee doe. Maar een kleuter van de buurt was eens bij me in huis en vroeg netjes, "gelooft u ook in jezus?" Ik heb natuurlijk geantwoord dat ik daarin geloofde, een klein kind daar ga je beslist niet tegenin, het kleintje knikte wijs en zei "dat dacht ik al want u heeft wel veel mooie jezussen", schattig toch! Zo eerlijk mogelijk in het leven staan en goed zijn voor anderen (niet eens proberen, maar zijn) is een heel goede levenshouding en daar hoef je beslist niet gelovig voor te zijn.

 40. Ik wordt geraakt door de woorden van Els: Eerlijk in het leven staan en goed voor je naasten proberen te zijn is een heel goed geloof Agnès

 41. Bedankt allemaal voor de reacties, aan het begin heb ik geschreven dat ik iedereen respecteer die gelovig zijn dat betekent overigens niet bewonderen, het woord respect betekent oorspronkelijk ”omzien naar” en vandaar ”rekening houden met”, dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik ook blijven doen. Ik weet dat het voor sommige mensen best een heet hangijzer is en dat zal het blijven ook zoals Henk het heeft verwoord daar sta ik volkomen achter en door de jaren heen weet ik ook wel dat het zo is, ook weet ik drommels goed dat een discussie over het geloof volkomen nutteloos is, al heb ik wel een aantal gesprekken gehad met een dominee die hier maar kort was in Buitenpost die wel geloofde in de evolutieleer, hij heeft mij echter gezegd niet naar een preek van hem te komen luisteren omdat ik dan het idee zou krijgen dat het niet dezelfde man was waar ik mee had gesproken. Voor mij was dat toen zoiets van ”wiens brood men eet…. wiens woord men spreekt”. Als theologen zo denken, waarom zouden zijn schapen dat dan niet mogen horen, dat is eenvoudig te verklaren vanaf het Rooms Katholieke Geloof is er door de tijden heen geprobeerd de mensen dom te houden, bang te maken en zoals Ilona aangeeft het idee laten rijpen van "je weet maar nooit", religie zonder angst bestaat m.i. niet. Wel zijn er velen die het geloof beleven omdat het een zin aan hun leven geeft, religie kan enerzijds worden gezien als een poging van de mens het universum en zijn bestaan daarin te verklaren en anderszins als een reactie van de mens op openbaringen van een hogere macht of op mystieke ervaringen of inzichten. In principe is daar niets mis mee alleen blijft het jammer dat gelovigen eigenlijk nooit antwoorden hebben of antwoorden zoals "dat doet god niet, dat is duivelswerk". Dit soort antwoorden zijn n.l. niet wat een ongelovige wil horen, waarom niet gewoon uitleggen wat het geloof betekent voor mensen? Wat Tanja schrijft is natuurlijk het werk van een dwaas, die er totaal niets van heeft begrepen en daardoor juist dingen doet die zeker in strijd zijn met de 10 geboden. Dit soort mensen zijn dan ook totaal doorgeschoten in het geloof en worden godsdienstwaanzinnigen genoemd, ook hebben ze de bijbel niet gelezen want dan zouden ze weten dat er juist in de bijbel moord, doodslag, veelwijverij, ontucht enz. voorkomt. De mensen die simpelweg geloven en zich daar goed bij voelen daar heb ik helemaal niets tegen en zeker niet tegen de mensen die dan ook leven naar hun geloof, maar juist het doordrammen en proberen mensen over te halen hun zienswijze als de juiste aan te nemen vind ik knap irritant en dat lokt dan bij mij wel uit dat ik om verklaringen vraag. Voor de rest moet iedereen het ook zelf weten en nogmaals het is niet mijn bedoeling om tegen schenen te schoppen, maar ik wilde gewoon laten lezen wat er zoal staat geschreven door wetenschappers. De bijbel zit nog steeds vol fouten door verkeerd vertaalde woorden, en dat er de laatste tijd veel aandacht aan wordt besteed is dan ook logisch, ik zit er totaal niet over in dat het allemaal niet wordt rechtgebreid door goed gekozen formuleringen, geloof en wetenschap gaan op dit gebied zeker niet hand in hand, wel is het een teken aan de wand dat de kerken leeg lopen en dat er veel kerken worden gesloopt terwijl de mensheid dagelijks toeneemt, misschien zouden theologen zich dat eens moeten realiseren en de mensen meer duidelijkheid moeten gaan geven in plaats van zich stug aan hun dogma’s te houden. Allemaal nog een heel fijne avond en zondag gewenst en nogmaals dank voor de reacties.

 42. weet van heel dicht bij dat als je aan het eind van je leven bent op zoek gaat en daar de angst en troost kan krijgen daar heb ik allen respect voor maar als je voor aan in de kerk zit en als je er uit komt je vrouw of kinderen of je man de wet gaat op leggen met alles dan noem ik dat geen echt gelovige zelf geloof ik niet in een kerk maar geloof wel dat er iets is waar je troost uit kan putten want als je in noot zit ga je toch aan het bidden en hoopt dat dat het toch goed komt maar als je nu noot naar kerk of naar iets toe gaat waarom dan wel je kinder op school met de bijbel dat snap ik dan weer niet maar het is aan ieder om zijn geloof uit te voeren zo als je het ziet maar dan in allen eerlijkheid want zelf vind ik eerlijk in het leven staan en goed voor de naasten proberen te zijn al een heel goed geloof

 43. In het geloof zoeken mensen antwoord op vragen rond bestemming, dood, leven, zin van het lijden, doel van de geschiedenis, etc. en biedt voor heel veel mensen houvast en troost in een chaotische wereld…. daar kan toch niks op tegen zijn, ook al heb ik er zelf niks mee….

 44. GEEN respect, dat is pas een domme houding!

 45. Ieder mag doen wat hij zelf wil ,wil je geloven dan is het goed ,ben je het niet is ook goed .Zelf heb ik er niks mee .Maar een ander moet het niet aan je opdringen .Verhaaltje van mij vanuit mijn werk .Tis echt gebeurt .Er kwam iemand bij mij bij de balie en hij had moeite ermee dat wij sexbladen en video.s verkochten .Het was niet door god goedgekeurd.Heb hem te woord gestaan en gezegt dat hij de volgende dag maar contact met de bedrijfslijster moest zoeken zo gezegt zo gedaan en heeft gebeld .Nadat gesprekje dachten we dat hij tevreden was gesteld .Helaas maanden later kwam hij terug en pakte alles wat met sex had te maken in een doos .Doordat ik er weer was had ik eerst niet door wat hij deed en wat hij van plan was .Toen hij zei dat deze dingen niet mochten van god zei ik tegen hem dat hij alle terug moest zetten ,niet dus hij gooide alles zo naar buiten en liep weg .Dit gaat me te ver voor iemand die gelovig is .

 46. Lieve AnnIk ben zelf niet gelovig en heb er dus niets mee,wel heb ik respect voor de mensen die echt gelovig zijn dus ik doe even niet mee en hoop dat je dat begrijpt .Een fijn weekend ,liefs Elisabeth

 47. Niet erg dat ik niet mee discusieer over het geloof?Bij mij schoot een gezegde van Einstein door mijn hoofd tijdens het lezen:""Twee dingen zijn oneindig : Het Universum en de Menselijk domheid ,,, maar van het Universum ben ik nog niet overtuigd.""Krijg vriendin onverwacht op bezoek dus doeiiiiiiiiHeel fijn weekend en liefs Noon

 48. Ann dear, we hebben samen met Rita al kilometers tekst geschreven over dit onderwerp maar niemand wilde reageren. Vreemd eigenlijk, je kunt toch antwoorden wat je wilt. Er is toch zoiets als vrijheid van meningsuiting, daar maken wij toch ook gebruik van? De een zegt God bestaat en de ander zegt God bestaat niet. Echte bewijzen voor beide stellingen zijn er niet zullen we maar zeggen maar dan kun je gaan discussiëren. Helaas is over religie geen discussie mogelijk want men is niet bereid te luisteren naar anderen. Terwijl religie gebaseerd is op axioma’s praat de gelovige erover alsof het een exacte wetenschap is. Als je met argumenten het tegendeel probeert te bewijzen, zegt de gelovige: ‘God’s wegen zijn ondoorgrondelijk’. Ja zeg, of je nog peulen lust!Ik vraag me altijd af hoe mensen kunnen geloven dat god de wereld en de mensen schiep. Want door wie werd god dan geschapen? Of heeft hij zichzelf gecreëerd? Als god in staat was om zichzelf te creëren dan is het toch goed denkbaar dat de evolutie-wetenschap er toen al was en dat het nooit anders is geweest? Maar dan zou god geen mensegedaante hebben gehad alhowel hij zo wel wordt afgebeeld. De mens zoals wij nu zijn is de laatste tot nu toe in de schakel. Die hele gedachte vind ik persoonljk veel redelijker klinken want de mens heeft zich altijd trapsgewijs ontwikkeld, geëvolueerd dus. Indien Adam en Eva de eerste mensen zouden zijn geweest, zagen ze er echt niet net zo uit als wij nu. Wetenschappelijk bewijs zegt dat we lang geleden, giga lang geleden, er ongeveer uitzagen als apen en daarna zijn geevolueerd. Maar de aap zelf was daarvoor ook geëvolueerd. Dus wás de evolutie er al vóór de schepping. Dus is het hele scheppingsverhaal niet waar en wordt daarmee de bijbel ontkracht als woord van god. Dat is mijn visie tenminste. Evolutie was er dus al voordat Darwin zich e.e.a. ging realiseren maar dat was de kerk niet welgevallig en die heeft het tegengehouden en afgedaan als werk van satan. De kerk hield de mensen liever dom. Ze zouden toch eens gaan nadenken over de evolutie-theorie (het was toen nog theorie) dan ging het hele bijbelverhaal niet meer op en zat de clerus zonder werk. Eigenbelang dus. Ze konden de mensen altijd bang maken met angstaanjagende stukken tekst uit de bijbel en niet te vergeten…..god zag alles en later moest je je verantwoorden voor je daden. Hij zou het toch niet voor elkaar krijgen om alle mensen die al hebben geleefd, nog leven en die nog geboren moeten worden tot zich te roepen want dat krijg je in een lichtjaar nog niet gedaan. Tientallen miljarden zouden het inmiddels zijn. Wat een flauwekul toch allemaal.Wat me opvalt is dat als je een item over geloof plaatst, het meest gegeven antwoord is: ‘dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken, ik respecteer het’. Sorry, maar ik respecteer dat niet. Als mensen stug blijven volhouden, soms zelfs tegen beter weten in, dan is dat zo halsstarrig dat ik dat niet meer kan respecteren. Ik doe er verder niets mee, men mag, maar zo’n domme houding respecteer ik niet. Mensen leven een leven dat geheel in het teken staat van god en daarvoor moeten ze veel laten en het is maar de vraag of ze ooit naast god mogen aanzitten. Hij bepaalt of je mee naar boven mag, dat doe je niet zelf. Dan vind ik het eigenlijk zielig voor de gelovige mens dat ze zich nu alles ontzeggen om het later goed te krijgen. Er is geen later in de hemel. Dat wordt hen wijsgenaakt en daarom zou die halsstarrigheid eens weg moeten en men zou eens moeten gaan nadenken. Nadenken!!!!! Ik ben de laatste maanden meer in de kerk geweest dan me lief is maar soms moet je vanwege een sterfgeval. Wat ik daar toch voor onzin hoor uitkramen: onze geliefde overledene is niet dood, hij leeft verder aan de zijde van de enige levende God……. maar natuurlijk! Discussiëren over geloof is bijna niet te doen. De gelovige gaat ervan uit dat de niet-gelovige het licht nog niet heeft gezien (arrogant badinerend overigens) en de niet-gelovige denkt dat de ander teveel licht heeft gezien en daarvan stekeblind is geworden. Dus meteen einde discussie. Soms denk ik, dat ondanks dat velen zeggen niet meer naar de kerk te gaan en niet echt te geloven in het bijbelverhaal, er nog steeds angst heerst, zo van ‘je weet maar nooit’. Alle religies prediken overigens dat zij het enige ware geloof uitdragen, dus bij welke club zit je veilig als je eeuwig aan de zijde van god wil doorbrengen nadat jezus is wedergekomen? Ga er maar aan staan. Ik heb zelfs nog een jaar op een theologisch seminarie doorgebracht dus ik ben niet geheel bijbel-onkundig. Helaas kreeg ik op elke vraag een vraag terug, nooit een antwoord en als ik door bleef vragen, werd steevast de ondoorgrondelijkheid van god er weer bijgehaald. Dat was voor mij de druppel. Ze weten het zelf niet, er wordt gepraat tot je groen ziet en mensen slikken het voor zoete koek maar er klopt helemaal niets van het hele bijbelverhaal. Lekker onderwerp Ann, en beslist geen gevoelig onderwerp voor mij……zullen we verder gaan in de smaragdgroene tuinen’?Liefs, I xP.S. Henk geeft hier een zeer goed en doordacht antwoord. Ik ben het helemaal met hem eens. ♥

 49. Heey Ann-tje, ik denk dat dit een beetje een gevoelig onderwerp is……Ik respecteer het als mensen steun vinden in hun geloof.Zelf moest ik vroeger elke zondag naar de kerk. Nu doe ik dat niet meer. Gewoon weg omdat ik er niet in geloof wat er allemaal in de kerk verteld en beloofd wordt.Dat er "iets" is geloof ik wel….maar wat….?Fijn weekend maar weer!Knuff Liesje xxx

 50. het is waar dat je geloofen moet ik wat je doet en hoplijk dat je dingen doet die goed zijn naar je eigen ik de bijbel die is al zo vaak herschreefen dat ik daar al lang niet meer achter kan staan en ja an de zondag school daar gingen wij ook heen en ja je was van de straat af alles mee gezegt ik wens je een fijnen dag en laten we er maar gewoon geloven dat het een nat weekeind wordt diken kus van mij voor jou

 51. Tja, de zin en onzin van het geloof, en de Bijbel. Ben met de Bijbel als boek van de gelovigen, en het boek als Geschiedenisboek opgegroeid. Mijn moeder geloofde onomstotelijk in de Bijbel, mijn vader in de geschiedenis die de Bijbel heeft geschreven! Dus heb ook van deze beide lieve mensen iets meegekregen, respect voor gelovigen met hun Bijbel, en respect voor het grote Geschiedenisboek wat nog steeds in ontwikkeling is. Toedeloe… en een heel fijn weekeinde. XXXBelia

 52. Poe poe..da,s ff een zwaar stuk om te lezen meiss..geloven..er zijn er zoooo veel en allemaal denken zij dat zij het beste zijn..ik heb er niks mee..ik geloof in wat ik zie (en ook in wat ik niet kan zien..maar wèl voel)..laat eenieder maar voor zichzelf uitmaken waar hij/zij in wil geloven,maar laat tegelijkertijd de ander met rust..respecteer het anders zijn van anderen..de bijbel..de koran..de talmoed..ze hebben overeenkomsten..maar dat is dan ook allles..laat elkaar met rust..fijn weekend lieve Ann..liefs Caro.

 53. Ik heb je blog even aandachtig gelezen Ann. We hebben het hier echter over geloof en niet over wetenschap. Al zou je het hele boek wetenschappelijk ontkrachten dan nog zou de gelovige zeggen dat er in de laatste dagen die de aarde meemaakt een geest der dwaling zal zijn die door de duivel wordt ingegeven. Hoe meer het boek ontkracht zal worden door de wetenschap des te stelliger bouwen zij op hun geloof. Je zou ook tegen ze kunnen zeggen dat de aarde vele miljoenen jaren oud is aan de hand van opgravingen die argeologen hebben gedaan, dan heeft in hun ogen god de aarde geschapen kompleet met fossielen van dino’s en aardlagen en noem maar op. Ik zou zo wel door kunnen schrijven tot ik een boek heb dat net zo dik is als de bijbel maar ik heb wel iets leukers te doen. Feit is echter wel dat deze discussie zo ontzettend nutteloos is omdat je nog makkelijker een kameel door het oog van een naald krijgt dan dat je de bijbelse fundamenten onder een gelovige weg kan breken.Liefs Henk

 54. Ik ben Wel gelovig. Dus verder wil ik er niet opingaan Maar wens je een heel fijn weekend met MandyLiefs XXX Janny

 55. Het enig zinnige wat ik ooit in de bijbel heb kunnen vinden zijn de tien geboden,daar is op zich niets mis mee. Hoewel een beetje normaal denkend mens wel weet dat je niet mag stelen en de vrouw van je buurman niet mag begeren. Ook al ben je niet gelovig,maar je zou leven naar de tien geboden,dan ben je een goed mens. Dit onderwerp zal in lengte van dagen wel een punt van discussie blijven. Inderdaad Ann, in deze tijd zijn de mensen heel wat mondiger,en goed in staat om na te denken. Pak weg een halve eeuw geleden kon de Dominee of Pastoor de meute in de kerkbanken nog doen sidderen van angst,en laten geloven dat ze verdorven,slecht en bij voorbaat zondaars waren omdat ze geboren zijn uit zondige ouders, die tijd hebben we gehad! Als iemand troost,vreugde of wat dan ook kan vinden in het geloof,dan gun ik dat die persoon van harte,maar ik heb er absoluut niets mee. Ann,..je hebt hiermee weer een goed blog neergezet,en het zal ongetwijfeld niet bij deze paar reacties blijven. Ik wens je een heel goed weekend.Liefs en een dikke kus voor jou,en veel kriebeltjes voor Mandy van je broertje.

 56. Ann, Dit is het meest fantastisch blog (op je kruidenblogs na) die ik in lange tijd gelezen heb. De reis van Theo is een heel goed boek en openbaart eigenlijk de zinloosheid van de relegieën, net zomeer als de grote van het universum wat geen einde kent want simpel gezegd er is een muur, er zijn zwarte gaten waaar materie ingezogen komt, en en er weer uitgaat. Het is allemaal een levend deel van plussen en minnen. We stikken zelf van allerlei atomen met + & – ladignen en ben blij dat is noch non noch filosfoof ben, beiden zouden funest voor me zijn. Fijn weekend Lief, morgen ga ik het nog eens lezen♥

 57. Wat zijn we toch dol op pluisjes San, ik krijg nog net geen uitslag van preken maar dat komt omdat ik er weinig of helemaal niets van hoor! We zijn het helemaal eens, dear Alexandra Romanov jouwes ook een heel fijn weekend van mijnes, kus ♥ en je krijgt ook nog een likje van Mandy, die gelooft oprecht dat ze liever vlees heeft dan botten…….. grinnn…….

 58. Dag schattig pluisje, ref. aan je laatste foto……. maar ik heb dus ook helemaal niks met de bijbel, het christelijke geloof of elk geloof wat fanta(stische) verhalen verteld en waar oorlogen om gevoerd zijn om de mens in een soort van dwangbuis te duwen. Elk gezond verstand zou verder moeten kunnen denken of voelen. Het echte geloof zit in jezelf en wat je er van maakt. C’est tout…. Kracht haal je uit jezelf en uit hetgeen je belangrijk acht.Moet er gepreekt worden dan krijg je allergieën….. blegh… ik tenminste welLieve Annjohanna, ik wens jouwes eens meer dan fijn weekend, dikke X van mijnes.

  °○°Alexandra

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: