Oud worden is allang geen zegen meer en vergrijzen een misdaad.   42 comments

In de Leeuwarder Courant van j.l. 23 september stond een artikel dat ouderen zullen wegkwijnen door gemis aan zorg, maar eerst al is het deze keer wel heel erg laat en is de zaterdag al een mooi stuk opgeschoten toch nog maar…………..
 
 
Duizenden ouderen dreigen weg te kwijnen als ze niet langer gebruik kunnen maken van speciale begeleiding en activiteiten. Vanaf 1 januari (2010) mogen ze op grond van de aangescherpte regels van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geen gebruik meer maken van dagverzorging. Alternatieve voorzieningen zijn er in veel gevallen nog niet. Gemeenten hebben hier nog onvoldoende op ingespeeld. Dat zeggen welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en ouderenbonden. Vanaf komend jaar worden ouderen met een lichte beperking geacht ondersteuning te zoeken bij mantelzorgers (bijvoorbeeld familie of buren) in plaats van zorgaanbieders. Wie daar niet terecht kan, mag zich tot een gemeente wenden. Gemeenten krijgen hier volgend jaar € 127 miljoen extra voor. Op dit moment hebben ze volgens de organisaties nog nauwelijks voorbereidingen getroffen voor alternatieve voorzieningen. Naast ouderen worden ook gehandicapte kinderen en mensen met psychiatrische problemen de dupe van de bezuinigingen op de AWBZ. Naar verwachting zullen zestigduizend mensen hun huidige begeleiding verliezen. "Als ze niet meteen in een andere voorziening terecht kunnen, dreigen ze uit het zicht van hulpverleners te verdwijnen", waarschuwt een woordvoerder van de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
 
Hier wil ik toch even een kanttekening bij plaatsen:
Hoezo familie of buren? Is het in Nederland dan nog niet bekend dat familie geen tijd heeft (druk, druk, druk!) en dat de buren niet eens merken als er iemand ziek is of zelfs is overleden? Afhankelijk worden van de gemeenten is natuurlijk een dooddoener, want als ze nog heel weinig of niets hebben gedaan wordt die € 127 miljoen wel ergens anders voor gebruikt b.v. naar het onderzoeken van de mogelijkheden. Kennelijk is dit nog niet doorgedrongen tot de zaagselhoofden die dit weer bedacht hebben. Voordat er mensen zijn die denken dat ik een echte zwartkijkster ben en alleen maar met ellende verschijn op deze space, dat is niet het geval. Zelf red ik me best en ik heb ook nog iets in huis die me wel waarschuwt en die zeker alles bij elkaar zal blaffen als ik val en er komt een week niemand, als dit kleine diertje twee dagen geen eten krijgt zal ze zich wel laten horen, en omdat buren het vervelend vinden dat hondjes erg blaffen, bellen ze de politie zodat ik tenminste nog op tijd in een ziekenhuis terecht komt of als dat niet meer nodig is, zullen ze wel contact opnemen met de paar familieleden die ik nog bezit.
 
 
Is alles wel goed moeder of moet ik al gaan blaffen? Ik heb al een zorgelijk hoofdje voor als er wat gebeurt.
 
Overigens is er alweer wat op gevonden, werkloze 55-plussers moeten worden ingezet om huishoudelijke taken te doen voor zieken en hulpbehoevende bejaarden. In ruil voor hun "mantelzorg" zouden ze eerder hun AOW moeten krijgen. Daarvoor pleit de invloedrijke econoom Lans Bovenberg. De CDA-adviseur denkt zo het groeiende tekort aan mantelzorgers en professionele hulpverleners te kunnen ondervangen. "De norm voor de leeftijd waarop je nog dienend bezig bent, zou verhoogd moeten worden", zegt Bovenberg. Volgens hem is dit "goed voor de sociale samenhang". "Het is een kwestie van verbinden en verheffen. Uiteindelijk wordt iedereen er gelukkiger van om deel te nemen aan de samenleving en zich voor anderen in te zetten". Bovenberg pleit overigens wel voor verschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Verder verwacht hij dat mensen die zich een paar jaar hebben ingezet voor ouderen om zo eerder AOW te kunnen krijgen, dit blijven doen omdat het hun leven zin geeft. En dan komt het addertje al snel te voorschijn De hoogleraar denkt dat vooral laagopgeleiden voor de zorgplicht in aanmerking komen. Hoogopgeleide 55-plussers zullen zijns inziens gemakkelijker een betaalde baan kunnen vinden.
 
De brave man is invloedrijk en belangrijk, maar weet volgens mij totaal niet hoe het leven in elkaar zit, werkeloze 55-plussers die zomaar mantelzorgers kunnen worden en zelfs professionele hulpverleners kunnen vervangen, maakt niets uit hoe ze heten, dus Jan, Piet en Klaas zijn werkeloos geworden maar hebben hun hele leven in de bouw gezeten, tsja wat weten die mensen nu van verzorging af? Hoe oud mag een 55-plus zijn als ze wel op hun 65ste jaar AOW kunnen krijgen? Gaat opa dan oma helpen om de was te strijken? Moet een oma nu maar opa’s gaan wassen en aankleden? Misschien zie ik het wel niet goed, maar ik vind het een onzalig plan. Het enige dat er op zit is dat al die ouderen met een handicap, gehandicapte kinderen en mensen met psychiatrische problemen maar gedumpt worden op een eiland, misschien zijn er nog aardige inboorlingen die een handje kunnen helpen. En voor dat ik het vergeet, vraag voortaan niemand meer naar haar/zijn leeftijd het kan tegenwoordig meteen een shock veroorzaken bij mensen die ouder zijn dan 55, en aangezien er geen hulp meer is kunnen we dat in ieder geval vermijden.
 
 
Foto van internet geplukt, ik ben de 55 allang gepasseerd en weet niet meer wat ik doe Knipoogje
 
Lans Bovenbergen was oorspronkelijk lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten maakte hij dankzij ontmoetingen met Amerikaanse christenen een verdieping in zijn christelijke geloofsovertuiging door. Teruggekomen in Nederland sloot hij zich aan bij de pinksterbeweging. Hij is lid van de charismatische Evangelische Kerk Jefta in Breda; deze maakt deel uit van het pinksterkerkgenootschap Rafaël Nederland. Tweemaal per jaar preekt hij in zijn kerkelijk gemeente. Hij loopt met het plan rond om tegen het jaar 2013 zijn werk als econoom te verminderen ten gunste van een loopbaan als parttime predikant. De man is in 1958 geboren, dus heerlijk toch in 2013 gaat hij naast zijn baantje als parttime predikant vast en zeker stofzuigen bij ouderen.
 
 
Aan de kwaliteit van de foto te zien is dit er toch echt eentje van mezelf, allemaal wat chrysantjes voor het weekend die zijn er volop.
 
 

Geplaatst26 september 2009 doorAnn McDunn inNieuws en politiek

42 Reacties op “Oud worden is allang geen zegen meer en vergrijzen een misdaad.

Schrijf je in op reacties met RSS.

 1. Liesje, dat is niet triest maar gewoon realiteit, als Edward valt en niet meer kan bellen heeft hij hetzelfde en zo zijn er nog heel veel mensen die alleen zijn en niet vaak visite krijgen. Als ik nog kan bellen is er geen man overboord, maar is dat niet zo tsja dan wacht ik het wel af, niet dat ik er over in zit hoor, ik ben een ouwe taai(e) dus Sinterklaas haal ik nog wel ;-))) Mooi te lezen dat het bij jullie nog steeds goed geregeld is en natuurlijk zijn er grenzen, ik hoop van harte dat er door de bezuinigingen bij de AWBZ niet nog meer mensen ontslagen zullen worden, maar volgens de laatste berichten beginnen de zorgverzekeraars zich ook al te roeren voor de mantelzorg, de gemeenten betalen te weinig voor de uurlonen. Als ze eenmaal aan het bezuinigen gaan doen ze soms vreemde dingen en we gaan echt slechte jaren tegemoet, we zien het wel en wachten het maar af er aan doen kunnen we toch niets. Liefs xxx Ann.

 2. Lieve Ann, ik vind het toch wel erg om bij je te moeten lezen dat je er maar vanuit gaat dat als er met jou iets gebeurd dat je dan wel denkt dat Mandy gaat blaffen om hulp…..het klinkt heel erg triest hoor. Is niet goed…..hopelijk kan jezelf eerst nog bellen als het niet goed gaat.De bezuinigingen zijn wel erg triest in de gezondheidszorg. Gelukkig gaat het er op mijn werk beter aan toe. Deze mensen met een lichamelijke handicap kunnen nog wel zelf bepalen hoe ze alles willen. Wij werken op hun aanwijzing en ze mogen alles zelf bepalen. Er zijn natuurlijk wel grenzen en die grenzen moeten wij dan wel aangeven, maar er kan heeeel veel. Veel van deze gehandicapten zijn dan ook nog erg jong, maar kunnen op deze manier wel de dagelijkse dingen nog in eigen hand hebben. En ook wij zijn blij als familie ook hulp verleend, want anders wordt het met onze personeelsbezetting ook heel moeilijk. Deze zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar, maar een paar jaar terug was er spraken van dat het over zou gaan in de AWBZ en zouden ze een eigen bijdrage moeten betalen. Wat inhoudt dat veel van deze mensen "het" niet meer zouden kunnen betalen om bij onze instelling te blijven wonen. Gelukkig is het (nog) niet doorgegaan. Want voor ons zou het dan ook weleens kunnen dat er dan banen moeten verdwijnen omdat dan alles via afspraken moet gaan net zoals bij de thuiszorg.Lieve groetjes Annelies xxx

 3. Dear Belia als iemand alles leest (ik heb zelfs de apothekersboeken) dan ben ik het wel, want als je zelf niet op let kan het wel eens helemaal mis gaan.

 4. Ehh.. wel bijsluiters van medicijnen blijven lezen, dit geldt ook voor mantelzorgers! Vertrouw alleen jezelf !!

 5. Daar ga ik echt op rekenen hoor René, met Maxx en jullie erbij komt alles vast in orde! Maar het lijkt mij voor jou ook helemaal niets om zolang door te moeten werken in die grote stad, wie weet wat er nog gaat gebeuren maar ga voordat het niet meer kan zou ik zeggen, jullie hebben de kans nog, het wordt hier alleen maar erger en zolang werken voor iemand die al zoveel heeft gedaan vind ik ook totaal niet nodig. Jullie ook nog een fijne avond en een dikke kus terug, een knuffel voor Maxx.

 6. ja an je weet toch dat je in dit land allen maar mag werken en daar na moet je sterven niet te lang daar mee wachten want dat korst tijd en geld de heren die dit allen maal bedenken weten niet wat werken is en over buuren niet te spreken want daar kun je niet op aan ach an laten we maar denken dat ze niet goed bij hun hooft zijn maar een ding weet ik wel zou echt niet werken tot in 65 ben laaten me ook nog wat genieten van de vrijen tijd die ik met al het werk krijt ben geraakt was gister na 2 weken weer even in de stad en ik kijk even rond en denk dan bij me zelf nee ik zou hier niet tot mijn pensoen willen woonen maar ja we zullen het wel zien in ieder geval wens ik jou een fijnen zondagavond en een diken kus van mij en als er wat is gewoon even mandie hart laten blaffen zo dat max het hoort en we komen even langs kus doeii

 7. @ Rita, dat is een goed idee maar ook hier wordt gelezen en niet alleen door ons groepje, maar kranten zetten inderdaad wat meer zoden aan de dijk. Wat je schrijft over Methotrexaat is inderdaad bijzonder gevaarlijk en de apotheken hebben er in de meeste gevallen de verkeerde dosis op gezet, waarom niet iedere maand één dosis? Dan kan er niet teveel of te vaak worden ingenomen 7 doden vanaf 2007 en dan nog 6 andere ongevallen is wel heel erg veel, maar of dit de juiste aantallen zijn weten we natuurlijk niet.

 8. djeez Ilona duurt het nog steeds zo lang? . Ik zou ze die foto geven van die deur met dat slot dat je laatst had toegevoegd hoe moeilijk kan het zijn om een grendel met hangslot te plaatsen of een plaatje over een oogje hangslot erover klaar niemand die erin kan als je moeder er niet is. Zelfs een extra afsluitbare cylinder zou al werken . ach soms moet je schijnbaar echt gestudeerd te hebben om zo stom te zijn. Normaal verstand is met alle bezuinigenen ook verdwenen. Verschrikkelijk hoor meid.

 9. Als ik alles lees dan lijkt het mij het beste om maar naar België te vertrekken, Melda is de enige die positief is maar dat kunnen we van Nederland bepaald niet zeggen. Een bejaardencommune voor gelijkgestemden zou leuk zijn Sjerrie en Benona, maar reken er niet op dat zoiets mag en zou het wel mogen dan moeten alle mensen in de commune wel eerst even een poos in de leer gaan omdat ze anders niet voor hun medewoners kunnen zorgen, een EHBO diploma is lang niet genoeg, Mazza weet daar alles van en heeft ook al vaak gemerkt dat ouderen niet of weinig voor vol worden aangezien, je zou inderdaad nu al angstig worden bij het idee dat je echt oud en afhankelijk wordt. John heeft het over kiezersbedrog en dat is het inderdaad, veel is er beloofd en telkens wordt het minder en minder, niet dat de grootgraaiers daar last van hebben, oh nee die redden zich wel al worden ze honderd! Belia zegt dat er eigenlijk vanuit de basis aan de jongeren geleerd moet worden dat ze de ouderen moeten helpen, maar ik ben bang dat het al te laat is zelfs blijf van mijn lijf tehuizen voor ouders zijn er in Nederland, omdat er jongeren zijn die hun ouders zelfs aftuigen! Natuurlijk zijn er ook heel veel goede dochters en zonen die wel op hun ouders passen zoals Els aangeeft, maar de tijden zijn behoorlijk aan het veranderen en ook de jeugd is over het algemeen een stuk egoïstischer geworden en hebben het heel vaak gewoon te druk, druk, druk! Joke schrijft over het beroemde belletje, ik weet wat dat is maar soms kan iemand bellen tot hij/zij een ons weegt maar dan komt er gewoon niemand, ook ik vraag me tegenwoordig regelmatig af waar toch al dat geld blijft dat er in Nederland wordt betaald door de burgers en in het verleden is betaald, want ook de ouderen van nu hebben hun hele leven betaald en blijkbaar voor weinig of niets. Ieder jaar de premie ziekenfonds plus aanvullende verzekering en dan tegenwoordig de eigen bijdrage van € 155,– en wat je dan nog moet betalen van lonen en uitkeringen is met elkaar toch een enorm kapitaal, want ook mensen die niet oud zijn en weinig of niets mankeren betalen dit. Veel medicijnen moeten al zelf betaald worden en er is sprake dat er nog meer uit het ziekenfondspakket gehaald zal worden, laat die minister van Volksgezondheid nu eindelijk eens naar het management kijken en daar wat aan doen, of krijgen Klink en zijn voorgangers een bonus als ze de heren hun gang laten gaan? Let wel ik zeg niet dat het zo is, maar vreemd is het wel dat vroeger alles kon en nu echt helemaal niets meer, dat je kilometers moet reizen om na 5 uur, in de weekenden en op feestdagen in geval van nood een te dokter raadplegen, om nog maar niet te spreken over het laten komen van een arts. Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat er wat aan deze toestanden gaat veranderen? Er moeten eerst flink wat doden vallen, misschien dat dat helpt want in dit geval gaat het niet eens alleen om de ouderen. Ilona, al deze toestanden ken ik en niet alleen van bejaardenhuizen en verzoringshuizen maar ook van ziekenhuizen, ouderen worden als snel bestempeld als zeurpieten, ze zijn vaak niet mondig meer dus laat ze maar gewoon wachten het is lang niet altijd onwil maar het systeem is inderdaad door en door verrot, daardoor is er een chronisch gebrek aan goed personeel en de stagelopers kunnen of willen niet genoeg doen. Dat er gestolen wordt weet nagenoeg iedereen wel die iemand kent die in een bejaarden- of verzorgingstehuis verblijft (wonen vind ik tegenwoordig wat overdreven, echt wonen is heel wat anders) maar het geval bij jouw moeder is echt te treurig voor woorden en ik had allang een slot op die deur gezet aan de buitenkant, de instellingen krijgen nagenoeg de hele A.O.W. plus wat de zorgverzekeraar er bij moet leggen dus er wordt door mensen ontzettend veel betaald, mag er dan ook een klein beetje meer aandacht zijn voor de wensen van de echt ouderen, of hebben die niet een heel leven achter de rug met alle ups en downs? Er zijn totaal geen woorden voor deze situatie, je moeder is nog mondig alleen ze kan zichzelf niet helemaal meer redden voor dit soort mensen moet het een hel zijn dat ze zelf nergens meer wat over te vertellen hebben. Ik ben toch echt benieuwd of het nu eindelijk eens wat wordt met dat slot, en anders maar iemand opduikelen die het kan en gewoon erin zetten, die deur heeft je moeder inmiddels wel betaald!Mazza, ik ben geen voorstandster van de pil van Drion voor iedereen want er kan van alles mee gebeuren wat niet de bedoeling is, maar voor echt oude mensen die helemaal afhankelijk zijn, die eenzaam moeten wachten tot er eens iemand komt en alle dagen pijn lijden, dit leven echt niet meer hoeven zou ik zeggen in vredesnaam geef die mensen zo’n pil zodat ze uit dit aardse tranendal kunnen stappen wanneer ze dat zelf willen. Waarom moeten mensen die op bed liggen als een plant blijven leven, ik zou het echt niet weten en zelf weten ze van niets meer, leven niet echt meer en kosten véél te veel (dit laatste is galgenhumor). Na wat ik er allemaal van heb gezien en gelezen wil ik absoluut niet naar een bejaarden- of verzorgingstehuis en mijn enige hoop is dan ook dat ik goed bij mijn verstand blijf. Ik hoef niet bepaald stokoud te worden en als het leven echt geen kwaliteit meer heeft mag het van mij over en uit zijn. Er zelf een eind aan maken kan, maar het is nogal wat gedoe, dus ik ben er glad voor om de pil van Drion te verstrekken aan mensen die echt niet meer kunnen en willen. Ik weet dat er genoeg kinderen zijn die het tegen houden dat er euthanasie wordt gepleegd, maar laten ze dan vooral goed bij zichzelf te raden gaan waar ze het over hebben en niet zo egoïstisch zijn om hun ouders niet kwijt te willen die zelf totaal geen belang meer bij het leven hebben, ook deze kinderen worden oud en je kiest er al niet voor om geboren te worden, mag je dan uiteindelijk nog wat zelf beslissen, als de pil van Drion voor dit soort gevallen wordt gegeven hoeft zelfs niemand er van te weten. Overigens ben ik niet triest, ben nu nog niet bang voor een hoge leeftijd en hou de moed er gewoon in, geniet best nog wel van flink wat kleine dingen en ben nog niets van plan zolang ik mezelf nog kan redden, maar als ik echt afhankelijk word stop ik ermee dan is het mooi geweest (en vaak minder mooi natuurlijk) en maak ik met alle liefde plaats voor iemand die nog een leven voor zich heeft. Dit is gewoon een discussie en niemand hoeft triest of bang te worden, dat is totaal mijn bedoeling niet, maar om er eens even bij stil te staan is niet verkeerd.

 10. @Loon : ik zou een lokale krant benaderen. Niet dat dit de wantoestanden opheft maar wat publiciteit van dit soort wanbeleid en ernstige verwaarlozing van oudere mensen mag echt wel openbaar gemaakt worden. Met naam van het verzorgingstehuis directie etc etc. Want waar draait het weeral om ? Om geld. Hoe de bewoners zich voelen maakt velen geen biet uit. Ik zeg met name velen, want er zijn gelukkig nog goede. Je mag er toch niet aan denken dat nadat je je hele leven gewerkt heb voor Jan en allemaal die hun zakken vullen en het werkloze tuig dat niet wil werken van schrik dat hun uitkering in het gedrang komt. Daardoor Polen massaal in Nederland zwart komen werken, terwijl wij maar blijven dokken. Je zou bang worden hier oud te worden. We kunnen hier eindeloos onze grieven neerzetten, maar dit zet geen zoden aan de dijk Alleen wij lezen het. Of moeten massaal gaan publiceren met de kop ouderenmishandeling. Misschien vangt iemand het dan op middels google. Verkeerde medicijnen geven, het is totaal niet te accepteren dat er jaarlijks, in Nederland, meer mensen sterven door verkeerde medicijnen, medicijnen die samen een verkeerde reactie geven, geen nacontrole tijdens inname van de medicijnen (orgaanfunctie controle). Verkeerde dosis, etc etc. Zo oud ben ik nog niet maar een week of wat geleden vrat ik bijna een borstelsteel op omdat behoorlijk wat mensen overleden zijn door het mis voorschrijven van Methotrexaat, iets wat 2 specialisten me wilden voorschrijven maar de bijwerkingen zo enorm waren (het is een ‘lichte’ chemo) heb ik het radicaal gewijgerd. Ik ze me binnen een aantal jaren al in een verzorgingstehuis zitten. Liever niet.

 11. Wat Ingeborg hier zegt, is hetzelfde als dat verhaal van die vrouw in de badkuip. Het is niet te tolereren dat mensen vergeten worden maar het peroneel moet wel heel vaak duizend dingen tegelijkertijd doen en dan gáát het fout! Het hele systeem is verrot omdat er niet efficiënt wordt gewerkt in de tehuizen. Er zijn handboeken, richtlijnen etc. maar als er geen toezicht op wordt gehouden – en dat is het geval in de meeste tehuizen – dan klungelt iedere werknemer naar eigen goeddunken aan. Het verstrekken van pillen bijvoorbeeld: dat gaat echt wel eens fout, maar dat kan toch eigenlijk niet als je verantwoordelijk bent voor de afgifte van medicijnen? Je hoeft alleen maar naar de naam en kamernummer te kijken…….hoe moeilijk kan dat zijn? De apotheken leveren alles verpakt op naam aan. Men vergeet dat tehuizen ten dienste staan van de bewoners, en dat het niet andersom is. Ik heb al eens uitgebreid geschreven over bepaalde wantoestanden in het tehuis van mijn moeder maar er is nog steeds niets veranderd. Elke keer hamer ik er weer op maar er schijnt geen tijd te zijn om iets simpels als een slot op een deur te realiseren. Men ziet dat als vervelend, lastig maar dat de bewoner zich ellendig voelt omdat er regelmatig wordt gestolen uit haar kamer, doet er kennelijk niet toe. Maar ze zijn toch ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners?Maar als je steeds maar spullen kwijt bent nadat je bent weggeweest, voelt iemand zich dan veilig? NEE! Doen ze er iets aan? NEE. Er hangen camera’s op de gangen, speciaal aangelegd om een eventuele dief te snappen maar kijkt iemand ooit naar de video’s? NEE. Het systeem aanleggen heeft duizenden euro’s gekost terwijl een extra slot op de deur nog geen 50 euro kost. Het verhaal van het slot is een never-ending-story. Drie sloten zijn er inmiddels gekocht maar geen van alle is geschikt. Vóór 20-9 zou uiteindelijk het slot worden aangebracht omdat mijn moeder op die dag zou worden gehaald door mij omdat ze mijn verjaardag mee wilde vieren. Ik heb haar afgebeld omdat ik de griep had maar ze zou toch niet gekomen zijn want het slot zat er nog niet op. Dat is de 5e keer dat de afsdpraak niet wordt nagekomen. Uitgebreid heb ik met de man van de technische dienst gesproken, met nog een handlanger erbij ook, en ze begrepen het precies. Maar het slot dat ze aanbrachten was het verkeerde slot. Dus weer wachten. Nu, op 27-9 is er nog niets gebeurd. Ik ben al wel een aantal malen gebeld met de vraag wat ik bedoel met ‘een extra slot’ en dan denk ik ‘hoe moeilijk kan het te begrijpen zijn wat een extra slot betekent?" maar na de laatste keer begrepen ze het dan echt. Ze bellen mij omdat m’n moeder heeft gezegd: "ik ben 94 en jullie denken dat hier een seniele ouwe vrouw staat te kletsen maar zo langzamerhand denk ik dat jullie allemaal seniel zijn", wat ik geweldig assertief van haar vond. Ze zei ook nog: ‘bel mijn dochter maar want ik word doodmoe van dat geleuter van jullie’. Hahaha, goed gedaan mam!! Ik word dinsdag weer gebeld door de chef t.d. want ze begrijpen nog steeds niet wat ik bedoel. Ik zal het even uitleggen, kijken of een van jullie het misschien ook niet begrijpt ;-))Iedereen van het tehuis, letterlijk iedere werknemer, heeft een sleutel van elke deur van elke bewoner (een soort loper die overal op past). Dat vind ik te gek voor woorden want niemand heeft wat te zoeken in de kamers behalve de verpleegkundigen als bewoners ziek zijn.Omdat er veel wordt gejat uit het appartement van mijn moeder, heb ik om een extra slot op de deur gevraagd, zodat ze de boel kan afsluiten als ze haar kamer verlaat. Dat slot mag uitsluitend aan de buitenkant werken. Binnen moet het niet op slot kunnen. Als mijn moeder niet in haar kamer is, heeft NIEMAND daar iets te zoeken. Punt. Veilig gevoel voor mijn moeder en een kleine moeite voor het huis. Dit loopt nu al bijna 2 jaar. Is dit nou zo moeilijk te begrijpen? Ik loop zowat met mijn kop tegen de muur!!! Wat een ongelooflijk staaltje stompzinnigheid en inefficiëntie wordt er aan de dag gelegd en dat kost hopen tijd en geld, ook dat nog. Daar is dus wel tijd voor! Ik begrijp best dat mijn moeder niet de enige is van de 90 mensen die verzorgd moeten worden en soms specifieke wensen hebben en dat niet alles stante pede geregeld kan worden, maar een extra slot op de deur kan toch niet echt een onoverkomelijk probleem zijn? Op mijn hoofd groeit al een tijdje iets dat op een punt lijkt en het wordt steeds groter……. binnenkort moet ik opgenomen worden!

 12. Hier ben ik weer even omdat ik iets vergeten was. Wat het verhaal van Ilona beteft, het is verschrikkelijk als ik zowat lees. Ik werk zelf al jaren in de zorg en het schaamrood loopt over mijn wangen en denk o God het mag toch niet waar zijn.Mijn vader, hij is in 1992 op 71 jarige leeftijd overleden, nog niet zo oud maar toch al helemaal opgeleefd lag in het ziekenhuis. Hij vertelde ons dat ze hem even naar de kapel hadden gebracht omdat hij behoefte had om daar even naar toe te gaan. Op een houten stoeltje met wieljes, je kent ze vast wel want ze staan in ieder ziekenhuis hadden ze hem vervoerd omdat hij vanwege zijn ademhalingsmoeilijkhden niet ver kon lopen Hij vertelde ons dat ze hem vergeten waren hem weer komen te halen en hij er een paar uur gezeten had in een kapel waar het steen en steen koud was. Dan draait je maag toch een paar keer rond als men zich dan bedenkt dat hij maar nog vel over bot was en hem alles pijn deed van die houten stoel. Bellen kon hij nergens en moest maar wachten tot ze hem eens zouden missen. Als ik er nu nog aan denk erger ik me nog steeds.

 13. Je bent echt GEEN zwartkijkster Ann, jij schrijft de harde werkelijkheid.Als je over alles nadenkt kan men zich alleen nog maar ergeren en ik word langzamerhand bang om oud te worden. En wie weet wat er straks op je huis afkomt om je verplicht mantelzorg te bieden. Zomaar een vreemde die je liefdevol komt helpen, laat me niet lachen. Je kunt toch niemand meer vertrouwen, maar gelukkig zijn er ook nog die je vertrouwen kunt ( hoop ik )Het hele zorgstelsel draait alleen maar nog om geld en de mensen hebben het nakijken, foei toch. Ze bezuinigen maar en de klappen vallen steeds maar bij Jan met de pet. Kan alleen maar hopen dat we zolang mogelijk gezond blijven en als ons iets mankeert we meteen naar het hiernamaals kunnen vertrekken.Wat het werken tot 67 betreft, straks ben ik zelf bejaard en zal pijn aan mijn botten hebben, Wat ik nu ook al eens heb, als ik me nu bedenk dat ik straks met mijn bejaarde leeftijd zelf nog in de zorg werk nou, ik moet dan maar zien wat het word. Maar een leuk vooruitzicht is het niet.Wens je nog een fijne zondag. Liefs Ingeborg.

 14. die 127 miljoen € word toch weer verkwanseld maar wel weer een hoop banen kwijt. hier zeggen ze altijd een zittend gat bedenkt zich wat, en een staand dut nog wat. tegenwoordig draait alles om vrijwilligers als die e niet zijn word alles nog duurder maar ik vraag me af waar al het geld blijft goed dat je mandy nog hebt die blaffen kan als je wat overkomt anders laten ze je gewoon stikken of je krijgt een belletje om de nek heeft mijn schoon moeder ook als er wat gebeurd kan ze daar gauw op druken daar betaald ze ook voor maar het word er allemaal niet beter op . tegenwoordig word in de verzorgingshuizen mensen gewassen droog wassen noemen ze dat zijn washandjes uit een pakje en daar wassen ze de mensen mee het scheelt weer veeltijd kunnen ze weer andere dingen doen zelf droogschoonmaken is er ook al niet veel water gebruiken ze nog voor het schoonmaken wie dit bedenk allemaal heeft er zelf vaak niets mee te maken en die hoeft het zelf niet te doen het zijn allemaal meedenkers daar hebben wij er al genoeg van ann ik wens je nog een fijne zondag liefs joke

 15. Het meeste is al gezegd Ann. Dat het wantoestanden zijn is duidelijk. Het is in en in triest. Ze behandelen ouderen als afgeschreven vuil. Mensonwaardig. Ik heb er geen woorden voor.

 16. ann kom je even fijne zondag wensen ga zo alles lezen maar ga nu eerst een dagje naar mijn moeder die is 96 jaar gelukig wonen mijn zussen dicht bij en gaan elke dag een bakje koffie drinken zelf bel ik elke dag even om te vragen hoe het gaat maar ik weet niet wat mijn zonen doen als ik zo oud ben denk niet elke dag langs komen maar ja zo ver is het gelukig nog niet maar wat ik nu vlug gelezen heb is het inderdaat intens triest dit alles

 17. Goedemorgen Ann, heb gisteravond jouw log gelezen, en vanmorgen de rest. Ilona heeft het weer zo goed verwoord, ik ben het er roerend mee eens. Gelukkig zijn er ook veel goede en eerlijke mantelzorgers. Helaas ook velen die echt niets, maar dan ook helemaal niets voor hun medemens over hebben. Egoïsme viert hoogtij, druk druk druk en de verzorging voor ouderen is al helemaal niet meer belangrijk. Maar ja, degene die het nu zo druk hebben met zichzelf worden ook ouder, en dan??? Moeten we niet vanuit de basis gaan werken, en kinderen weer bijbrengen dat respect / hulp voor de medemens gewoon is! Van de overheid hoeven we niet veel meer te verwachten, vergeet het maar!! Oorlogje spelen is nog steeds een favoriete bezigheid, en zal helaas ook wel zo blijven. @Sjerrie, goed idee de bejaarden commune, ik doe mee.Fijne zondag allemaal.

 18. Ohhhhh bahbah, net Ilona’s verhaal over de verzorging van ouderen gelezen, ben er down van! Gelukkig zijn er nog kinderen die goed voor hun zieke ouders willen zorgen, vol respect naar hun"de Mantelzorgers"

 19. Ann, ik zit me hier weer eens op te vreten van ergernis. Eigenlijk zeg ik maar liever niets want ik denk dat ik ga vloeken maar niets zeggen is mijn ding niet. Dat totaal verrotte en corrupte Afghanistan, – waar politie-instructeurs niet meer willen werken vanwege de corruptie onder agenten en ze het dweilen met de kraan open noemen – kost ons miljarden maar geld voor zorg is er niet. Die Bakellende zit met zijn arm zo ongeveet tot schouderhoogte in de kont van Amerika en dat doet ie alleen maar om er zelf, nadat ie hier is uitgekotst, beter van te worden. Ik kots zo hartgrondig van deze politieke kliek dat ik Alka Seltzar nodig heb om m’n maag in bedwang te houden. Ze komen wekelijks met nieuwe plannen die niet uit te voeren zijn maar intussen wordt de zorg tot op het bot uitgehold. Alles wordt geweten aan de vergrijzing en oude mensen voelen zich zo langzamerhand compleet overbodig omdat zij schuldig zijn aan oud worden. Hoe voelen die mensen zich? Die kijken toch ook naar het Journaal en lezen de krant. Ík vind het een groot S C H A N D A A L !!!Degenen die er zelf vrijwillig een eind aan willen maken, worden tegengehouden want het mag niet van de christelijke partijen. Dus blijven ze in leven, maar dat wordt hen dan ook verweten en met dit zorgstelsel is dat nauwelijks nog leven te noemen. Ik ben ook mantelzorger en daar heb ik geen enkel probleem mee maar mijn moeder betaalt de volle mep maar de volle mep wordt niet geleverd. Als je alles bij elkaar optelt wat ik doe, zou ze minstens 1/3 moeten terugkrijgen. maar voor mantelzorg komt ik niet in aanraking omdat ik een dochter ben. Denken ze nou echt dat ik mijn 94-jarige moeder door een totaal vreemde laat verzorgen? Dat die haar pinpas krijgt om haar bankzaken te regelen en boodschappen voor haar te doen? Dat ie met haar naar het ziekenhuis gaat, haar helpt met uitkleden terwijl ze preuts is,maar zich niet geneert voor mij? Ik moet heen en terug 250 km rijden terwijl het huis op 10 minuten rijden van het ziekenhuis ligt, maar ze kunnen haar niet halen en brengen als ze voor dagopname er naartoe moet. Dan moet ik komen maar ik krijg geen cent vergoed. Het gaat me niet om dat rotgeld maar om de hele toestand zoals deze is, voor alle ouderen. Er zijn maar een paar tehuizen waar het goed gaat maar bij de meeste is het een drama, daar wil je nog niet opgebaard liggen.Onlangs gehoord van 3 mensen die elkaar niet kennen, dat hun moeder, zus en oma in tehuizen liggen waar tussen 17.00 en 19.00 uur niet geplast of gepoept mag worden. Dan is er wisseling van de wacht en dan heeft de verpleging geen tijd voor zoiets ‘onzinnigs’ als je behoefte doen. Ze mogen er wel op gewezen worden dat zij in dienste staan van de bewoner/patiënt en niet andersom. S C H A N D E.Een verlamde vrouw met wilskracht heeft tot haar 73e zelfstandig gewoond. Ze kreeg een beroerte en daarna kon ze echt niet meer alleen wonen. Dus naar een tehuis. Ze kan praten, horen en lezen maar verder is haar lichaam nagenoeg geheel verlamd. Ze wordt opgetakeld om naar het bad gebracht te worden. Ze kleden haar al in haar kamer uit en doen haar een duster aan. In de badkamer aangekomen, wordt ze in het bad getakeld. Er zijn 2 verpleegkundigen aanwezig. Een ervan krijgt telefoon en gaat weg. De ander doet de vrouw haar duster uit en daar zit mevrouw dan. De verpleegster gaat weg……. en 4 uur later komt ze terug. Als die tijd heeft een verlamde vrouw van 73 jaar naakt in een bad zonder water gelegen, volkomen versteend van de kou en totaal overstuur van het gebeurde. Ze heeft geschreeuwd en gegild maar de badkamer ligt niet in het gehoorbereik dus niemand heeft haar gehoord. S C H A N D E!!!Ik kan nog uren doorgaan maar ik kap ermee, ik krijg het aan mijn hart van deze ongelooflijk onrechtvaardige behandeling van vooral oude en zieke mensen. BAH!!!Eerlijkheidashalve moet ik ook zeggen dat ik een paar mensen ken die de kluit zo verschrikkelijk belazeren en slapend rijk worden van het belachelijke systeem "persoonsgebonden budget". Daar wordt waanzinnig misbruik van gemaakt door sommigen. Maar dat vertel ik een volgende keer.Liefs, I ♥

 20. Als ik dit lees zie ik dat het er bij jullie blijkbaar anders uitziet dan hier.Ik heb veel lof voor de verzorging (twee keer per dag )en huishoudelijke hulp die mijn moeder en twee zieke zussen hebben gekregen en dat tien jaar non stop.Zelfs ’s zondags werden ze door hen gewassen en in bed gestopt.Ze zijn altijd thuis kunnen blijven dank zij hen.Met een paar broers en een zus deden wij aan mantelzorg.Ik wil wel oud worden ,wat is het alternatief ?Liefs Melda

 21. JP en consorten zijn goed in kiezersbedrog. Oppergrefo van Middelkoop zei dat ze hem wel 10 keer mochten bellen vanuit Amerika, maar in 2010 gingen we weg uit Afghanistan ! Nou je hebt het al gehoord, "we" blijven ! Kiezersbedrog ! Tsja, dat moet toch ergens van betaald worden… ! Alle regeringspartijen (CDA, Christenunie en PVDA) hebben hebben in aanloop naar de afgelopen verkiezingen beloofd, dat de AOW leeftijd op 65 jaar zou blijven staan. En nu, het wordt zeer waarschijnlijk 67 jaar ! Kiezersbedrog ! Van de VVD moeten wij het ook niet hebben. Groenlinks is de partij die de parkeertarieven in Amsterdam naa 10 euro per uur wil optrekken, dus ook niet voor de gewone man ! En dan durven de parlementsleden zich ook nog volksvertegenwoordigers te noemen !!

 22. jullie weten wel wat ik met die verplaagster bedoel hè, foutje………………badáánk

 23. En daar zit dan een tuinman in, een kok, een interieurverzorgster, een lolbroek of meerdere, lezers, gelijkgestemden, een verplaagster en een dokter op zun ouwe dag……………….. kunstenaars, spacers, pc expert. hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaenz enz.

 24. Wat Sjer hier oppert een "bejaardencommune" fantaseren mijn vriendin en ik al jaren over ,,, geestig! waar alles mag en niets moet heerlijk genieten van je oude dag met een drankje, blowtje als dat moet om de broodnodige spieren een beetje te activeren en ieder doet wat die kan ,,, moet toch perfect lopen wel ergens in een bosrijke omgeving in de buurt van een gezellige drukke stad waar je dan ook een lekker terrasje kunt pikken. Oh daar moet je eens een loge van maken Ann wedden dat er veel ideeen losbarsten. Wendela en ik hebben dat prettig oud worden al helemaal bedacht tijdens ellelange wandelingen grinnnn vol humor overigens:-)))

 25. Je houdt je hart vast hè…………………………….. mensonwaardig. Ik ga nu alvast onder mijn vrienden etc werven voor een bejaardencommune……………………….Goed weekend!xsjerrie

 26. poeh ja, het is inderdaad taboe al wordt er bij ons wel over gesproken maar een mens moet eigenlijk zo goed als dood zijn voordat er over euthanasie gesproken wordt. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp, gelukkig denk ik dan want dat betekent dat ik nog niet afgestompt ben. Wanneer is het leven niet meer de moeite waard? Wanneer heb je zoveel pijn dat je er neit meer tegen kunt en wie mag dat bepalen. Wanneer mag je aangeven dat je genoeg vernederd bent in je eigenwaarde door al die mensen die maar over je hoofd heen beslissen alsof men een klein kind is. Je zou toch denken dat de mensen met de antwoorden dit zouden moeten kunnen en mogen aangeven,. Maar helaas laat er nu net naar hen niet geluisterd worden want ze zijn oud en dus…… Hoe meer ik meemaak, hoe meer ik merk dat ouderen echt niet voor vol worden aangezien.

 27. Daar ben ik dus ook bang voor Mazza, dat lui die gaan helpen omdat ze eigenlijk moeten ouderen gaan mishandelen, en die pil geven ze maar niet vrij voor mensen die echt niet meer kunnen en willen. Euthanasie is vaak nog een vies woord ik vraag me echt af wat ze nu eigenlijk willen, als ze van de vergrijzing af willen komen dan zou je toch denken dat er op het gebied van euthanasie toch een betere regeling zou moeten komen, maar dat is nog taboe!

 28. het is duidelijk dit kan alleen maar helemaal fout gaan. Ouderenmishandeling zal dan helemaal de spuigaten uitlopen, geen controle geen verantwoordelijkheid , dat geeft veel doden , triest maar ook een manier om van de vergrijzing af te komen. Nog even dan mag je op je zeventigste een spuitje gaan halen

 29. @ Mazza, jij bent heel normaal hoor, die lui zijn echt gek want zoals jij zelf weet is het totaal niet mogelijk dat iedereen zomaar zonder opleiding oude gehandicapte mensen gaat helpen, als de zorg van werkeloze 55-plussers zonder enige opleiding zou moeten komen dan was het hier al een derdewereldland, want dat is totaal onmogelijk en als we het zouden moeten hebben van de gemeente dan zijn we ook nog niet gered. Het is een grote bende en het wordt al erger, de arme stumpers die volgend jaar tussen wal en schip terecht komen zijn er maar beroerd aan toe.

 30. @ Henk, eer dat jij aan het verkopen van je huis toe bent zal de recessie toch wel over zijn? Als ik ooit steunkousen nodig heb vraag ik of de heer H. Jonkvorst me mag helpen met het aantrekken van die ondingen en Mandy zorgt wel voor me, die blaft de hele buurt bij elkaar, krijg ik ook eens visite ;-)))

 31. Ik kan maar een ding zeggen. tn eerste ga er maar aanstaan zonder opleiding met alle geduld van de wereld met die mensjes die zeer gefrustreeerd en met pijn en geheugenverlies door het leven gaan, iedere dag zonder betaling!!!!!!! en verder. Nog meer banenpikkerij en de gemeent krijgt 127 miljoen extra voor zorg die ze niet meer hoeven te leveren ? Ben ik nu gek !

 32. @ Dear brother, familie en buren ja hoor daar moeten we het echt van hebben, ik lach ook maar even. Neerslachtig word ik er ook niet van hoor, dat helpt toch niets maar ook ik ben ineens van plan om bijzonder oud te worden, dan krijg ik tenminste nog wat geld terug voor al die jaren werk, alleen jammer dat ik geen pensioen heb maar betalen zullen ze! Wij hebben wel altijd belasting betaald, maar dat zijn ze zeker vergeten in ieder geval hebben we het werk niet geschuwd en zijn ook niet op ons dertigste eens begonnen. Laten we maar gaan voor zo’n pak weg 90 jaar en dan een hartstilstand, reanimeren mogen ze me toch niet ;-))) Jij ook een heel fijne zondag laiverd en Mandy geeft een likje, pootjes geven doet ze niet wuiven wel! Een heel dikke kus.@ Gerd, volgens de lui die het z.g. weten leven we inderdaad te lang en zijn we te duur, maar het zal mij sowieso een zorg zijn en jij zit goed met zo’n lieve mantelzorger! Dikke kus terug voor jullie beiden en nog een heel fijne zondag!

 33. Je mag blij zijn met je waakhondje Ann. Wie weet red ze jou leven nog eens. Verder denk ik dat ik best een goeie mantelzorger zou zijn. Ik ben een ster in het aantrekken van steunkousen voor de oudjes. Draag ze namelijk zelf ook op m’n werk. Ik ben blij dat ik nog een huis heb dat ik kan verpatsen voor geval m’n pensioentje niet toereikend zal zijn.

 34. tja Ann,wat zijn ze toch met onze generatie van Plan? Leven wij te lang…zijn we te duur…dan maar korten op van alles en nog wat…dan leggen we wel het loodje…denken ze!!! En als je dan in coma raakt…dan is er niets meer aan de hand, want dan zorgen ze weer wel voor je!Zelf ben ik een gelukkig mens…want ik heb, zoals jij weet, mijn eigen mantelzorg…Lieverd, een goed weekend voor jou, samen met Mandy!DIKKE KUS

 35. Lieve Zuster,Ik wil in de eerste plaats even ingaan op jou opmerking aangaande de betrokkenheid van familie en buren, ha!…het was vandaag nationale burendag, (hoe verzinnen ze het) hier weet je amper wie de buren zijn! Ik heb al eerder aangehaald dat als mij in huis iets overkomt,het gewoon over en uit is,voor iemand mij mist zijn we twee weken verder. Ik hoop dan ook dat het gebeurd door een acute hartsstilstand,en niet dat ik met een gebroken heup in de douche lig te wachten tot ik aan mijn einde kom door pijn,honger en dorst. Dit klinkt misschien niet echt vrolijk en optimistisch,maar het is niet denkbeeldig hoor. Neerslachtig word ik er niet van,dat ligt niet in mijn aard.Verder ben ik van plan om vreselijk oud te worden,al was het alleen al om het pensioefonds op flinke kosten te jagen,en de door mij betaalde premie er dubbel en dwars weer uit te halen…hihi. Lieve Zuster,ik wens je morgen een fijne dag toe.Liefs en een dikke kus voor jou,en een pootje voor Mandy van Edward.

 36. Lieve meid, dat is totaal de bedoeling niet dan mensen er neerslachtig van worden maar een klein beetje bij de les blijven kan totaal geen kwaad, jullie zijn nog niet oud en hebben de tijd nog om toch iets voor later te doen en dat is ook vooruit denken aan de toekomst en dat kan ook heel best zonder er treurig van te worden hoor. Jullie ook een fijne zondag, liefs van mij en likjes van Mandy.

 37. Ik wil er nog niet aan denken Ann wat de toekomst in petto heeft voor ons .Het maakt me neerslachtig .Voor jou en kleine Mandy een fijne zondag .liefs Tanja

 38. @ John, wat christelijk zijn in houdt daar begrijp ik allang niets meer van, juist die lui die leven met de geboden en voorschriften van god zouden toch heel anders moeten zijn in hun opvattingen. Als ze echt wat willen doen tegen wat god heeft verboden dan zouden ze nu per ingang van vandaag alle troepen uit Afghanistan en Irak weg moeten halen, ("gij zult niet doden"), maar alleen een vredesmissie is het totaal niet en het kost heel veel onschuldige levens en geld dat beter besteed kan worden, dat gezever van "met gods zegen" uit Amerika is al veel te ver doorgedrongen in de hoofden van JP en consorten, mocht er een god bestaan en voor deze lieden bestaat die dan zouden ze beter moeten weten en er zeker voor moeten zorgen dat de Nederlandse ouderen en gehandicapten geholpen kunnen worden en niet telkens minder en minder zorg geven en alles door laten gaan wat hun god heeft verboden. Ook ik word er misselijk van, maar ik laat mijn laatste jaren er toch echt niet door vergallen, eraan doen kunnen we jammer genoeg niets maar we kunnen in ieder geval onze stem laten horen, misschien dat het eens doordringt.@ Noontje, ik ga denk ik ook maar erg oud worden al is het om te pesten ;-))) Het vreemde in dit land is gewoon dat iedereen die al geen echt leven meer hebben in leven worden gehouden en dat de mensen die wat mankeren als ze ouder zijn, mede omdat ze hun hele leven vaak lang en hard hebben gewerkt, in de steek worden gelaten. De film Cocoon heb ik gezien en dat was erg leuk, laten wij maar een last voor de jeugd zijn meisz, de jeugd was ooit een last voor ons en we hebben er niet over geklaagd (ik niet tenminste). Geef Maxx maar veel likjes terug van Mandy, die doet het graag en stopt nooit met één likje! Liefs ♥ en nog een fijn weekend.

 39. Mantelzorg is de moeilijkste baan die je kunt bedenken ,,, oeffffffff sorry maak me kwaad!!!! een naprutteltje!

 40. Hahaha jaja "die vergrijzing" wordt telkenmalen negatief aangehaald, ik hoor dat maar al te vaak in praatprogramma’s.Nou ik ga lekker goed oud worden grinnnn zin an Ann ,,, Wie niet we willen toch allemaal zo lang mogelijk leven, alhoewel er zijn uitzonderingen op die regel, maar het merendeel toch wel!Jouw foto’s zijn kwalitatief toch telkens weer pracht platen Ann wat zeur je nu grinnnn ,,, ik geniet er van!Heb je die film Cocoon gezien, nou het liefst spring ik in dat zwembad en leef eeuwig voort, maar helaas pindakaas zover is het nog niet ,,, ik ben van de babyboomtijd dus zal het moeten aanhoren dat wij een grote last voor de jeugd zijn, nou en denk ik dan maar en leef met een grote glimlach voort ,,, Keep on smiling en Geniet van alles wat er zo mooi om je heen te zien is.Dikke knuf aan Mandy van Maxx hij kijkt me op dit moment zo aan, alsof hij zeggen wil vergeet dat nu niet weer Vosje dus bij deze ook een likje bij zijn oortje van de Maxx ,,, Liefssssssssss

 41. Ze willen hiermee dus 127 miljoen euro bezuinigen. Hiermee worden dus weer duizenden mensen gedupeerd. Aan de andere kant worden er bakken met geld over de balk gegooid, aan nutteloze projecten in Afghanistan. En dan niet te vergeten, al die miljarden die aan banken gegeven zijn. Je wordt hier kotsmisselijk van. En wie komen met die onzalige plannen ? De zichzelf christelijke noemende partijen CDA en Christenunie gesteund door de salonsocialisten van de PVDA.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: