Archief voor september 2009

Hoezo oud en niet meer sterk?   32 comments

Bron RTL Nieuws.nl
 
Na alle toestanden en ellende over de vergrijzing las ik net dit, en ik ben toch even behoorlijk in de lach geschoten, waar maken we ons eigenlijk druk om? Als de oudjes nog zo tekeer kunnen gaan, dan is er nog hoop, Open mond hij zal het toch allemaal niet gelezen hebben?
 
 
Dit is uiteraard niet de man waar onderstaand artikeltje over gaat, het is een voorbeeld ;-)))
 

Bejaarde slaat op drie agenten in

Een 81-jarige man uit Breukelen heeft bij een verkeerscontrole drie agenten verwond.

 

Gordel

Hij werd aangehouden omdat zijn bijrijder geen gordel droeg, maar negeerde het stopteken en reed door.

 

Bijten

Toen de auto even later toch werd aangehouden, probeerde een agente de autosleutels af te pakken. De bejaarde sloeg de agente hierbij in het gezicht. Vervolgens schopte en beet hij twee agenten die hem arresteerden.

 

Hartproblemen

Op het politiebureau kreeg de man last van zijn hart en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de bejaarde man inmiddels geopereerd.
 
 
Heb je hem, mooi dan kan mijn pet weer gewoon op!

Geplaatst27 september 2009 doorAnn McDunn inNieuws en politiek

Oud worden is allang geen zegen meer en vergrijzen een misdaad.   42 comments

In de Leeuwarder Courant van j.l. 23 september stond een artikel dat ouderen zullen wegkwijnen door gemis aan zorg, maar eerst al is het deze keer wel heel erg laat en is de zaterdag al een mooi stuk opgeschoten toch nog maar…………..
 
 
Duizenden ouderen dreigen weg te kwijnen als ze niet langer gebruik kunnen maken van speciale begeleiding en activiteiten. Vanaf 1 januari (2010) mogen ze op grond van de aangescherpte regels van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geen gebruik meer maken van dagverzorging. Alternatieve voorzieningen zijn er in veel gevallen nog niet. Gemeenten hebben hier nog onvoldoende op ingespeeld. Dat zeggen welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en ouderenbonden. Vanaf komend jaar worden ouderen met een lichte beperking geacht ondersteuning te zoeken bij mantelzorgers (bijvoorbeeld familie of buren) in plaats van zorgaanbieders. Wie daar niet terecht kan, mag zich tot een gemeente wenden. Gemeenten krijgen hier volgend jaar € 127 miljoen extra voor. Op dit moment hebben ze volgens de organisaties nog nauwelijks voorbereidingen getroffen voor alternatieve voorzieningen. Naast ouderen worden ook gehandicapte kinderen en mensen met psychiatrische problemen de dupe van de bezuinigingen op de AWBZ. Naar verwachting zullen zestigduizend mensen hun huidige begeleiding verliezen. "Als ze niet meteen in een andere voorziening terecht kunnen, dreigen ze uit het zicht van hulpverleners te verdwijnen", waarschuwt een woordvoerder van de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
 
Hier wil ik toch even een kanttekening bij plaatsen:
Hoezo familie of buren? Is het in Nederland dan nog niet bekend dat familie geen tijd heeft (druk, druk, druk!) en dat de buren niet eens merken als er iemand ziek is of zelfs is overleden? Afhankelijk worden van de gemeenten is natuurlijk een dooddoener, want als ze nog heel weinig of niets hebben gedaan wordt die € 127 miljoen wel ergens anders voor gebruikt b.v. naar het onderzoeken van de mogelijkheden. Kennelijk is dit nog niet doorgedrongen tot de zaagselhoofden die dit weer bedacht hebben. Voordat er mensen zijn die denken dat ik een echte zwartkijkster ben en alleen maar met ellende verschijn op deze space, dat is niet het geval. Zelf red ik me best en ik heb ook nog iets in huis die me wel waarschuwt en die zeker alles bij elkaar zal blaffen als ik val en er komt een week niemand, als dit kleine diertje twee dagen geen eten krijgt zal ze zich wel laten horen, en omdat buren het vervelend vinden dat hondjes erg blaffen, bellen ze de politie zodat ik tenminste nog op tijd in een ziekenhuis terecht komt of als dat niet meer nodig is, zullen ze wel contact opnemen met de paar familieleden die ik nog bezit.
 
 
Is alles wel goed moeder of moet ik al gaan blaffen? Ik heb al een zorgelijk hoofdje voor als er wat gebeurt.
 
Overigens is er alweer wat op gevonden, werkloze 55-plussers moeten worden ingezet om huishoudelijke taken te doen voor zieken en hulpbehoevende bejaarden. In ruil voor hun "mantelzorg" zouden ze eerder hun AOW moeten krijgen. Daarvoor pleit de invloedrijke econoom Lans Bovenberg. De CDA-adviseur denkt zo het groeiende tekort aan mantelzorgers en professionele hulpverleners te kunnen ondervangen. "De norm voor de leeftijd waarop je nog dienend bezig bent, zou verhoogd moeten worden", zegt Bovenberg. Volgens hem is dit "goed voor de sociale samenhang". "Het is een kwestie van verbinden en verheffen. Uiteindelijk wordt iedereen er gelukkiger van om deel te nemen aan de samenleving en zich voor anderen in te zetten". Bovenberg pleit overigens wel voor verschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Verder verwacht hij dat mensen die zich een paar jaar hebben ingezet voor ouderen om zo eerder AOW te kunnen krijgen, dit blijven doen omdat het hun leven zin geeft. En dan komt het addertje al snel te voorschijn De hoogleraar denkt dat vooral laagopgeleiden voor de zorgplicht in aanmerking komen. Hoogopgeleide 55-plussers zullen zijns inziens gemakkelijker een betaalde baan kunnen vinden.
 
De brave man is invloedrijk en belangrijk, maar weet volgens mij totaal niet hoe het leven in elkaar zit, werkeloze 55-plussers die zomaar mantelzorgers kunnen worden en zelfs professionele hulpverleners kunnen vervangen, maakt niets uit hoe ze heten, dus Jan, Piet en Klaas zijn werkeloos geworden maar hebben hun hele leven in de bouw gezeten, tsja wat weten die mensen nu van verzorging af? Hoe oud mag een 55-plus zijn als ze wel op hun 65ste jaar AOW kunnen krijgen? Gaat opa dan oma helpen om de was te strijken? Moet een oma nu maar opa’s gaan wassen en aankleden? Misschien zie ik het wel niet goed, maar ik vind het een onzalig plan. Het enige dat er op zit is dat al die ouderen met een handicap, gehandicapte kinderen en mensen met psychiatrische problemen maar gedumpt worden op een eiland, misschien zijn er nog aardige inboorlingen die een handje kunnen helpen. En voor dat ik het vergeet, vraag voortaan niemand meer naar haar/zijn leeftijd het kan tegenwoordig meteen een shock veroorzaken bij mensen die ouder zijn dan 55, en aangezien er geen hulp meer is kunnen we dat in ieder geval vermijden.
 
 
Foto van internet geplukt, ik ben de 55 allang gepasseerd en weet niet meer wat ik doe Knipoogje
 
Lans Bovenbergen was oorspronkelijk lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten maakte hij dankzij ontmoetingen met Amerikaanse christenen een verdieping in zijn christelijke geloofsovertuiging door. Teruggekomen in Nederland sloot hij zich aan bij de pinksterbeweging. Hij is lid van de charismatische Evangelische Kerk Jefta in Breda; deze maakt deel uit van het pinksterkerkgenootschap Rafaël Nederland. Tweemaal per jaar preekt hij in zijn kerkelijk gemeente. Hij loopt met het plan rond om tegen het jaar 2013 zijn werk als econoom te verminderen ten gunste van een loopbaan als parttime predikant. De man is in 1958 geboren, dus heerlijk toch in 2013 gaat hij naast zijn baantje als parttime predikant vast en zeker stofzuigen bij ouderen.
 
 
Aan de kwaliteit van de foto te zien is dit er toch echt eentje van mezelf, allemaal wat chrysantjes voor het weekend die zijn er volop.
 
 

Geplaatst26 september 2009 doorAnn McDunn inNieuws en politiek

Prinsjesdag 2009, waar we heengaan Jelle zal wel zien…..   37 comments

Zo, de derde dinsdag van september zit er weer op, de politieke partijen buitelen over elkaar heen, moties van wantrouwen worden ingediend, de berichten zijn echt niet goed, meer werkeloosheid, bezuinigingen op de gezondheidszorg en het onderwijs en last but not least stapsgewijze gaan ze sleutelen aan de A.O.W. Doorwerken tot 67 jaar, wie had ooit kunnen denken dat dit nog eens ter sprake zou komen, ik niet in ieder geval. Maar allereerst en dat ook nog met mooi weer in het verschiet……..
 
 
Het kan deze jongedame allemaal geen bal schelen, ze heeft voorlopig ballen genoeg!
 
Diverse bronnen, foto’s van internet.
 
De koningin heeft de troonrede uitgesproken en daarin hebben we kunnen horen (lezen) dat ons land voor een uitzonderlijke, maar geenszins onmogelijke opgave staat enz. enz. het slot was zoals gewoonlijk: Op u, leden van de Staten-Generaal, rust de zware verantwoordelijkheid om, samen met de regering, initiatief te nemen. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Het bidden om kracht is niet gelukt, of er wordt geen gehoor aan deze gebeden gegeven want zoals eerder opgemerkt de partijen zijn al flink aan het bakkeleien. Dat er velen zijn die deze regering wijsheid toewensen lijkt me wat teveel gevraagd. Nu wordt de troonrede niet door de koningin zelf geschreven en ik vraag mezelf dan ook af of Hare Majesteit wel helemaal begrijpt wat ze voorleest, het lijkt meer op een feestje uit sprookjesland want na de tocht in de gouden koets en de balkonscène gaat iedereen zijn/haar eigen gang (met of zonder absurde hoed) jammer genoeg is er geen prins die een glazen muiltje vindt laat staan een ezeltje strekje die de nodige dukaten verstrekt. Aangezien de koningin het heeft tegen de leden van de Staten-Generaal en de regering, neem je toch als Nederlandse burger aan dat die zich er wel mee zullen redden, niets is minder waar zoals altijd moet de burger het gelag betalen.
 
 
En wat zou daar nu dit jaar uitkomen?
 
 
 
Hij wist het, maar zo te zien heeft hij er wel lol in en ook wij wisten het al een beetje maar moesten er minder om lachen, terwijl J.P. de bui voelt hangen en denkt "wat was dat ook al weer met Brussel? Toch nog eens goed over nadenken."
 
Natuurlijk weet ik dat het een vaststaande regeling is, maar als het koninklijk huis nu eens zou helpen door wat in te leveren dan zou dat toch heel wat meer opleveren als alleen bidden.

DEN HAAG –  De begroting van de Oranjes is voor volgend jaar gewijzigd. In het verleden waren de kosten van het Koninklijk Huis versnipperd over verscheidene ministeries. Nu zijn alle uitgaven die samenhangen met het uitoefenen van de functie van staatshoofd, ondergebracht in de begroting ‘De Koning’.

Koningin Beatrix kan volgend jaar rekenen op ongeveer 5,1 miljoen euro. Daarvan is 834.000 euro bedoeld als inkomen en bijna 4,3 miljoen euro bestemd voor kosten, zoals personeel. Prins Willem-Alexander krijgt in 2010 bijna 1,4 miljoen euro, waarvan 248.000 euro salaris en meer dan 1,1 miljoen euro voor kosten. Prinses Máxima ontvangt als echtgenote eveneens 248.000 euro inkomen. Ze heeft verder 376.000 euro te besteden aan personele en materiële uitgaven. De overige leden van het Koninklijk Huis krijgen zoals gebruikelijk geen geld.
 

Op de nieuwe begroting, naar een voorstel van oud-minister Gerrit Zalm, staan dit keer ook de functionele uitgaven vermeld. Die worden begroot op bijna 27 miljoen euro. Daaronder vallen onder meer de kosten voor het departement van de hofmaarschalk en het koninklijk staldepartement, maar ook het gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen, het onderhoud van zeilschip de Groene Draeck en de reis- en verblijfkosten die samenhangen met bezoeken aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Overigens heeft de Groene Draeck, de historische platbodem die de Nederlandse bevolking in 1957 aan de toenmalige prinses Beatrix schonk, ingrijpend onderhoud nodig. De kosten daarvoor, naar schatting 326.000 euro, zijn verdeeld over de begrotingen voor 2010 en 2011.

Tot slot is 5,7 miljoen euro begroot voor de Rijksvoorlichtingsdienst, het Militaire Huis (onderdeel van de Dienst van het Koninklijke Huis) en de uitgaven van het Kabinet der Koningin. De kosten voor beveiliging, staatsbezoeken en het onderhoud van de paleizen staan niet op de begroting vermeld. Deze posten vallen nog onder de ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie. De wijziging van de begroting had plaats na een advies over de herziening van het kostenstelsel Koninklijk Huis, dat Zalm op aandringen van de Tweede Kamer had opgesteld.
 
Ondanks dat er wordt gedacht aan een vleestax lijkt me dat toch een lekker bedrag om van te eten. Knipoogje
 

 
Ook van onderstaand artikel snap ik zelf totaal niets, zelfs ik was te jong om te begrijpen waar dit nu eigenlijk om ging maar zelfs ten paleize kan men toch wel rekenen?
In 2007 barstte er een discussie los over de onderhoudskosten van de Groene Draeck. In augustus van dat jaar bleken die altijd voor rekening van het Defensie te zijn gekomen. In 2005 en 2006 bedroegen die kosten € 416.000,-. Een nieuw vergelijkbaar schip kost € 350.000 tot 500.000 en het onderhoud bedraagt normaal gesproken enkele duizenden euro’s per jaar. Begin september 2007 maakte het ministerie van Defensie bekend dat het door zal gaan met het onderhoud en de exploitatie van dit schip, omdat dit bij het aanbieden van het nationaal geschenk is toegezegd.
Waar is al dat geld eigenlijk gebleven?
 
 
Jan Peter als jij nu ieder jaar gaat krabben schilder ik wel en het groene draeckje kan wel bij de hofvijver aangemeerd worden….
 
 
De Groene Draeck zou hier helemaal niet misstaan.
 
Het is in ieder geval te hopen dat de plannen voor de A.O.W. niet doorgaan, voor mensen die zelf willen doorwerken is dat geen enkel probleem maar voor degene die een zwaar beroep hebben draait het toch echt niet uit op zo’n erg leuke oude dag. Ik weet het wat doe ik hier nog, ik zit toch maar een beetje te vergrijzen en wat er ook in dit land scheef zit maakt niet uit, het komt allemaal door de vergrijzing. Bedankt Hare Majesteit, leden van de Staten-Generaal en regering, juist de ouderen hebben het langst gewerkt en heel wat zwaarder dan dat ze nu moeten doen maar jullie hebben gelijk "de jeugd heeft de toekomst" maar vergeet niet dat ook die oud worden en dan maar doorwerken tot hun 80ste? Milieudefensie met hun ideetjes zijn ook al niet lekker, de vleestax zal heus niet doorgaan maar mocht dat zo zijn dan kost het meer dan dat het opbrengt en dat scheelt natuurlijk een stuk! De Partij voor de Dieren is in ieder geval voor en Marianne Thieme heeft een motie ingediend. Voor wie het nog niet weet, vlees eten is moord, vis en kip ook hoor! Nog een tip voor Prinsjesdag 2010, dames laat de koksmutsen en dure hoeden maar in de winkel en kom te voorschijn als echte Hollandse meiden, je kunt ze n.l. gebruiken als hoofddoekjes en wat zal dat fleurig staan.
 
 

Geplaatst18 september 2009 doorAnn McDunn inNieuws en politiek

Vikingfestival op de Shetlandeilanden – Up Helly Aa   98 comments

Deze week was het prima weer met zelfs een warme dag, het zal nog een paar dagen droog blijven en daar ben ik blij om, ik denk dat iedereen dat wel prettig vindt, want de herfst en winter duren altijd zo lang. Nog graag een beetje nazomer en een mooie herfst!………
 
 
In Nederland niet zo bekend, maar ik zou er heel graag eens een kijkje nemen het fakkel en vuurfestival Up Helly Aa en dan vooral in Lerwick, in andere plaatsen laten ze het Vikingschip op zee verbranden maar in Lerwick op het strand, dit jaarlijkse festival is nog een uitvloeisel van het Yule feest en zoals alle festivals die op heel oude leest geschoeid zijn heeft het toch iets bijzonders en magisch, misschien valt het tegenwoordig wel tegen maar net als met carnaval hier is het toch een jaarlijks hoogtepunt op de Shetlandeilanden. Aangezien de vertalingen slecht zijn heb ik zelf maar een groot gedeelte vertaald, op het filmpje zijn enkele gebruiken inmiddels veranderd maar het festival is er niet minder om.
 
 
“Up Helly Aa” Is het festival dat wordt gevierd ter nagedachtenis van de komst van de Vikingen op de Shetlandeilanden ruim 1000 jaar geleden, en dit feest wordt al vanaf 1889  gevierd en staat bekend als vuurfestival, het grootste festival is in Lerwick (letterlijk Kleibaai in het Norn: Het Norn is een uitgestorven Noordgermaanse taal die gesproken werd op de Shetland-eilanden,) is de hoofdplaats van de Shetlandeilanden in Schotland, het stadje heeft ongeveer 7000 inwoners en is daarmee de grootste plaats van de eilandengroep. Lerwick ligt aan de oostkust van het eiland Mainland. Het stadje werd gesticht in de zeventiende eeuw. Het is ook de belangrijkste haven van de Shetland eilanden en er vertrekken veerboten uit Lerwick naar Bergen, Aberdeen, Seyðisfjörður, Tórshavn (Faeröer), Kirkwall Orkney eilanden) en naar enkele havens op de andere Shetlandeilanden.
 

 
De evenementen beginnen om 7:30 op de laatste dinsdag van januari wanneer de Guizer Jarl ( Jarl is de Scandinavische vorm voor de titel opperhoofd), de primaire Viking-figuur tijdens dit festival, zijn opwachting maakt. Ieder jaar wordt er weer een ander gekozen net als prins carnaval hier in Nederland. Hij brengt de dag door in scholen en ziekenhuizen, zingt liedjes en houdt toespraken als voorbereiding op de avond evenementen. De Guizer Jarl, met zijn typisch lange baard en imposante kostuum, is omgeven door honderden mannen, genaamd guizers (performers in vermomming), ook gekleed in diverse verschillende kostuums, die brandende fakkels dragen. Het is de bedoeling in scène te zetten, alsof er een invasie van het land op handen is en dat de spelers het gevaar lopen te worden gegijzeld.
 
 
Guizer Jarl
 
De ploegen verzamelen zich rond de Guizer Jarl (Jarl is de Scandinavische vorm voor de titel opperhoofd) als hij een laatste toespraak richt tot de opeengepakte menigte. In het midden van hen is een galei, een volledige replica van een Viking oorlogsschip. De stemming wordt verhoogd als de ploegen en de Guizer Jarl beginnen met het zingen van de traditionele Up Hella Aa song. Als er dan een vuurpijl de lucht in wordt geschoten, klinkt er een luid gebrul en de fakkels die gedragen worden door de guizers worden in het Vikingschip gegooid. In een kwestie van seconden is het hele houten schip verdwenen in de vlammen, tot verrukking van de toeschouwers. Een gevoel van tevredenheid vervult de Guizer Jarl terwijl de guizers schreeuwen en springen van vrolijkheid. Maar de festiviteiten zijn nog lang niet voorbij.
 
 
Guizers
 
Na de verbranding van het Vikingschip zingen de guizers een andere traditionele Viking lied, de "Norsemans Home", vóór hun vertrek om zich naar de zalen te begeven. De zalen zijn gewoon grote kamers waar de gasten zich hebben verzameld om de hele nacht te dansen en te  drinken. De feestelijke en unieke sfeer van Up Helly wordt benadrukt door bezoeken van de guizer squads (ploeg/band/groep), die verplicht zijn om in elke zaal te dansen met de gasten. Deze tijdrovende taak neemt het grootste deel van de nacht en verder in de vroege uren van de ochtend van de volgende dag. Niet alleen de guizers zijn verkleed, maar iedereen die meedoet aan de optocht of het feest heeft verkleedkleren aan.  Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een enorm festijn waarvoor mensen uit andere landen de Shetlandeilanden bezoeken, alle hotels en BB’s zijn dan ook propvol en de volgende morgen zullen heel veel helden een beste pijn in hun hoofd hebben, maar plezier hebben ze gehad!
 
 
 

De Vikingen die nog steeds niet vergeten zijn, zouden het geweldig vinden dat ze zo herdacht werden en in het Walhalla zullen ze iedere laatste dinsdag van januari neerkijken op de Shetlandeilanden waar ze nog voortleven in de gedachten van de mensen en waar hun heldendaden nog worden uitgebeeld al moeten ze het dan ook verliezen, want goed verliezen was nog altijd beter dan falen.

(In de Noordse mythologie was het Walhalla een speciale hemel, voorbehouden voor de gesneuvelden in de strijd. Voor de Vikingen was het sneuvelen in de strijd de hoogste eer die een man kon halen; de angst om een natuurlijke dood te sterven was zo groot dat veel mannen zich op het sterfbed lieten doorboren met speren, rare jongens die Vikingen.)

Geplaatst11 september 2009 doorAnn McDunn inLanden en Volken

Britten zijn echt taai!   22 comments

Het weekend zit er alweer bijna op, en het was niet bepaald mooi weer, vandaag nagenoeg droog maar wel aan de vrij frisse kant. Overal schieten de paddenstoelen de grond uit tussen het nog steeds groene gewas, toch wel een leuk gezicht die frisse kleurtjes. Zelf maar weer eens geprobeerd Mandy op de foto te zetten, maar het blijft weigeren niet te paaien zelfs niet met een snoepje. Nieuwsgierig is ze ook net een oude buurvrouw die voor een spionnetje zit, Mandy luistert aan schuttingen! Van mij mag ze alleen is het jammer dat ze niet kan vertellen wat ze zeggen maar misschien is dat maar goed ook, je weet nooit wat zo’n hondje gaat vertellen en stel dat ik me kwaad maak en ze heeft het verkeerd gehoord! Knipoogje Het is me trouwens opgevallen dat er veel mensen en kinderen bang zijn voor zo’n handjevol York, niet te geloven maar zelfs een paar kennissen zijn afgehaakt, ze hebben niets met honden! Jammer dan, maar ik ga Mandy toch echt niet opsluiten voor mensen die een paar keer in het jaar hun neus laten zien, had ik haar nu toch maar TARZAN genoemd.
 
 
Niet roepen vrouwtje, ik moet effe luisteren.
 
 
Het ziet er allemaal lekker fris uit en lijkt mooier dan in de herfst. (Vind ik).
 
 
Onderweg lag een omgezaagde berk die ruimschoots regen had gehad en ik vond het een pracht gezicht, net een bloem van hout.
 
En natuurlijk de titel van dit logje, Britten zijn echt taai sommige mensen stappen van een stoep en breken wat, zelf struikel ik soms nog over een steentje en heus dat is geen ouderdom maar ik kijk altijd ergens anders naar en dan kan zelfs een steen fataal zijn. Maar ik las net een berichtje dat het toch ook anders kan. Er is niet bij gezet of bekend wat de man aan verwondingen heeft, maar echt lekker zal hij zich wel niet voelen, en toch is het een klein wonder!
 
 
Deze foto is van de plaats waar het ongeval ( of wat dan ook ) heeft plaatsgevonden. Foto en bericht van RTLnieuws.nl
 

Brit overleeft val van 61 meter

Een Britse man werd gewond aangetroffen in zijn voertuig aan de voet van de kliffen van Devon. Hij had een val van 61 meter overleefd. 

Ziekenhuis:  Met behulp van een helikopter en abseilers werd hij uit zijn benarde positie gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen zijn nog geen mededelingen gedaan.

Wonder:  Het is nog onduidelijk waarom de man met zijn auto van de steile rotskust is gevallen. De kustwacht noemde het een wonder dat de man de val heeft overleefd.

Het bericht is een beetje vaag, de man is n.l. niet gewoon gevallen maar zat in zijn auto en dat kan dus op allerlei manieren gebeurd zijn, ik vraag me wel af wat je daar in vredesnaam moet doen met een auto, tenzij je er genoeg van hebt en dan heeft de man dus geen geluk gehad, het is nog maar afwachten hoe hij eraan toe is. Als dagafsluiting nog maar een foto van een U.F.O., zelf weet ik niet of het een hommel is of een ander insect dus voor mij is het een unidentified flying object. Vrienden, vriendinnen en bezoekers allemaal een heel goede week toegewenst al of niet met werk, maar tegenwoordig mag je blij zijn als je je werk kunt houden dus sterkte is niet meer op z’n plaats. Gewoon met frisse tegenzin aan de slag……grinnn…….

Geplaatst6 september 2009 doorAnn McDunn inAllerlei wetenswaardigheden

Gezondheidszorg opnieuw in zwaar weer!   35 comments

Gister had spacevriendin Ilona (Weblog 43) een stuk geschreven over de als twee best gekozen ziekenhuizen van Nederland, wat dus totaal niet klopte, als klap op de vuurpijl staan de kranten nu vol over de neuroloog Ernst Jansen Steur, wie meer wil weten kan kijken op RTLnieuws.nl waar filmpjes te zien zijn van o.a. een vrouw wiens leven door deze, laten we het gerust een misdadiger noemen, Jansen Steur totaal in de vernieling is gebracht. Deze neuroloog had bij de vrouw de diagnose dementie vastgesteld, wat ze echter niet bleek te hebben, ook was er op een gegeven moment een psycholoog bij aanwezig die echter ook heeft gezwegen en mijn vraag is nu kunnen we nog wel naar een ziekenhuis gaan zonder gevaar voor kwalen die we nu net niet hebben. Lees en huiver, ik ben niet zwaar op de hand al lijkt het soms zo Knipoogje maar een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee! Ook las ik vandaag een artikel in Trouw, waaruit blijkt dat er bij psychiaters een onevenredig zelfmoord percentage is en dat deze mensen zelf soms psychische problemen hebben waar ze anderen voor moeten helpen, een vrij enge gedachte nietwaar? Zou de Amerikaanse medische thriller schrijver Robin Cook dan toch insite informatie hebben? Zo langzamerhand begin ik er echt in te geloven. Vanmiddag 1 september 2009 overhandigt de commissie Lemstra het rapport over deze zaak en ik ben heel erg benieuwd wat hier nog uit voort zal komen, doofpotzaken zijn er nu wel eens genoeg! Openheid voor alle Nederlanders. 
 
Ernst Jansen Steur, de neuro (die echt) loog!
 

Neuroloog MST kon jarenlang gang gaan

Honderden verkeerde diagnoses, onjuiste medicatie, doodongelukkige patiënten en collega’s en leidinggevenden die niet ingrepen. Vrijwel alles ging fout omtrent neuroloog Ernst J., in het Medisch Spectrum Twente (MST).

 

Verkeerde diagnose

Dat is de conclusie van de commissie-Lemstra, die op verzoek van de Raad van Bestuur (RvB) van het MST onderzoek deed naar het handelen van de omstreden neuroloog in de jaren 1992 tot 2003. Elf jaar lang was de aan medicijnen verslaafde J. werkzaam bij het MST, en in die jaren heeft hij bij tientallen, mogelijk honderden mensen een verkeerde diagnose gesteld en onjuiste medicatie voorgeschreven.

Eigen werkwijze

Tijdens zijn dienstverband in Twente liep de samenwerking met andere neurologen op zijn zachtst gezegd stroef, zo stellen de onderzoekers. J. werd binnen de groep gezien als een solist, die er zijn geheel eigen werkwijze op nahield. De man hield bijvoorbeeld nauwelijks dossiers bij, en weigerde zich aan afspraken te houden die in de vakgroep Neurologie van het MST gemaakt werden.

Niet ingegrepen

Signalen van collega’s werden niet of nauwelijks opgemerkt of overgenomen door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, het Medisch StafBestuur (MSB) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Raad van Bestuur wist al die jaren van de misstanden op de afdeling neurologie, maar greep desondanks niet in. Sterker nog, de RvB stopte al die tijd de conflicten en het laakbare gedrag van J. in de doofpot, totdat zij er in 2003 echt niet meer omheen kon, zo valt te lezen in het rapport.
 
 
Baten deze medicijnen niet, schaden kunnen ze wel!
 

Medicijnen gestolen

In dat jaar stal de neuroloog medicijnen voor eigen gebruik, waarop een waarschuwing volgde. Toen hij vervolgens een recept vervalste, eveneens voor eigen gebruik, kon de RvB niets anders doen dan de neuroloog naar huis te sturen. Hoewel de Raad van Bestuur nog overwoog J. na een tijdje weer aan het werk te laten, werd hij onder druk van de werkgroep voor een keuze gesteld: of blijven, maar dan zou er een onderzoek naar zijn functioneren volgen, of met ziekteverlof naar huis gaan met doorbetaling van salaris tot aan vervroegde pensionering. De neuroloog koos voor het laatste.

Geen gehoor

In 2003 werd de neuroloog op non-actief gesteld op basis van zijn disfunctioneren en was het er de Raad van Bestuur alles aan gelegen de affaire binnenskamers te houden. Er werd geen onderzoek ingesteld naar de reeds aangerichte schade voor patiënten, en mensen die met klachen en vragen kwamen, werden afgehouden of afgeweerd. Ook deze opstelling wordt door de commissie scherp veroordeeld.

De beerput gaat open

Pas begin dit jaar komt een en ander aan het licht, als blijkt dat neuroloog J., tegen alle afspraken in, opnieuw aan het werk is gegaan bij een ziekenhuis in Duitsland. Als hij daar ontslagen wordt vanwege het stellen van foute diagnoses, wil de huidige Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente openheid van zaken geven. Daarbij wordt de hele beerput opengetrokken; inmiddels hebben 139 slachtoffers een klacht ingediend tegen de neuroloog, 75 van hen begonnen een civiele procedure. Zeker 20 mensen hebben al een schadevergoeding gekregen.
 
 
Zucht u maar even heel diep, voor en na de behandeling gewoon door blijven zuchten en anders nog maar wat tabletten extra innemen!
 

Neuroloog doorbetaald na vertrek

De in opspraak geraakte neuroloog Ernst J. heeft na zijn vertrek bij Medisch Spectrum Twente (MST) nog 1,5 jaar salaris doorbetaald gekregen. In totaal gaat het om 250.000 euro.

Verkeerde diagnoses

J. werkte tussen 1992 tot 2003 bij MST. Hij was verslaafd aan medicijnen, en stelde tientallen, mogelijk honderden verkeerde diagnoses, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek.

Regeling

J. kreeg destijds twee opties voor. Hij mocht zijn functie behouden, maar dan kwam er wel een extern onderzoek naar zijn functioneren. Of hij kon vervroegd met pensioen gaan, met doorbetaling van zijn salaris tot zijn 60ste. De man maakte gebruik van de tweede regeling.

Geschokt

Gedupeerde patiënten reageren geschokt op het nieuws dat MST J. ondanks alle fouten zijn salaris heeft doorbetaalde.
 
 
Als je maar genoeg pillen slikt gaat je brein vanzelf in rook op!
 
Minister Klink, werk aan de winkel en geef de mensen maar gewoon alles weer uit het ziekenfondspakket, of laten we de heren doktoren alles maar stelen? Dat is veel duurder en nog slecht voor de gezondheid van die mensen ook! De gezondheidszorg moet eens vóór alles komen dat lijkt me nu toch wel duidelijk. Mocht er bij iemand dementie of Alzheimer geconstateerd worden, vraag dan om een second-opinion!

Geplaatst1 september 2009 doorAnn McDunn inGezondheid en welzijn