Archief voor 12 maart 2009

De Internationale   46 comments

Naar aanleiding van het zoeken naar een nieuw volkslied voor een nieuw kabinet dat zal worden gevormd door de vriendenkring op spaces, lijkt het mij een heel goed idee om een heel oud lied weer tot leven te brengen. Nog een poosje en het zal opnieuw modern zijn en gezongen worden in alle landen van de wereld. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk alhoewel niet noodzakelijk. Rode roosMotie ingediend, wordt het de eerste of de tweede versie? Knipoogje
 
 
 
De oorspronkelijke schrijver: Eugène Pottier (1816 – 1887)                              Henriëtte Roland Holst (1869 – 1952)
 

Vertaling in het Nederlands van Henriette Roland Holst

 

De Internationale
Eugene Pottier (Paris 1871)
Music by Pierre Degeyter (1888)

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D’Internationale
Zal morgen heersen op aard.

De staat verdrukt, de wet is gelogen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.
Makkers, etc..

De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap’nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.
Makkers etc.

 

 De moderne Internationale

(Jaap van de Merwe, 1971)

Hé jôh, ze houden je eronder

Hé jôh, ze houden je tekort

Te gek en ’t is dan ook geen wonder

Dat dat niet meer genomen wordt

Nemen wij die maffe troep te grazen

Wij met z’n allen, doe mee, sta op!

Je kunt de zaak nooit op gaan blazen

Allenig met je dolle kop

 

Nu is ’t uit niet meer dralen Zet je schrap, nog één ruk

En de Internationale Brengt alle mensen geluk (2x)

 

Van hogerhand valt niks te hopen

Van god van vorst of hoge piet

Als wij de zooi niet gingen slopen

Dan gebeurde het gewoonweg niet

Altijd zijn wij gewiekst bestolen

En zijn ons oren aangenaaid

Het wordt tijd dat nou eens onverholen

De rollen worden omgedraaid

 

De staat dient om ons klein te houden

De wet is net een hoge hoed

De rechter tovert uit zijn mouwen

Wat de rijkdom het best voldoet

Trek ze af die zevige gezichten

Elk mens is even goed als slecht

Die rechten eist heeft ook z’n plichten

En wie zijn plicht doet die heeft recht

 

De grootmogollen der bedrijven

ontdaan van macht en kapitaal

staan in hun hemd bij al hun wijven:

Naakte jakhalzen, allemaal!

In de kluizen van die bandieten

wordt de vrucht van ons werk vertopt.

Hoog tijd, dat je die parasieten

hun vuile buit de zak uit klopt.

 

De kroon probeert ons aan te praten:

"Een wrede vijand op de loer!

Alaaarm! Kanonnen en soldaten…"

’t is niet waar! ’t is geouwehoer!

Als die kannibalen ons bezweren:

"Strijdt heldhaftig tot in ’t graf",

knal dan (voor we deserteren)

op onze generale staf

 

Kom werkers, denkers, kunstenaren,

wij zijn de klup die ’t werk verzet.

Wij zullen ’t met mekaar wel klaren?

En de geldmelkers platgeplet!

Ja, de mensen worden nog helaas hier

uitgevreten. Maar ’t gaat voorbij,

want de dag komt, dat de laatste aasgier

wordt uitgeroeid, en wij zijn vrij…
 
   
Jaap van de Merwe (1924 – 1989)                                 Gedeelte uit de film "Reds"(1981)
 
Ook heeft het nieuw te vormen kabinet alvast een voordeeltje met dit volkslied, er hoeft niet vertaald te worden!
 
  
 
 

Geplaatst12 maart 2009 doorAnn McDunn inNieuws en politiek