Archief voor 1 december 2008

AWBZ-bezuiniging, sorry weer geen leuk nieuws!   19 comments

 
Onderstaand bericht las ik bij Netwerk dat vanavond om 20.25 op Nederland 2 hier een uitzending aan zal besteden.
 
00 zwervers 2 00 Zwervers
 

Dakloos door AWBZ-bezuiniging

Van onze verslaggeefsters Sjoukje Budde, Carlijne Vos
gepubliceerd op 03 november 2008 04:28, bijgewerkt op 3 november 2008 13:40

AMSTERDAM – Tienduizenden ouderen en mensen met psychische problemen zoals verslaafden, zwerfjongeren of slachtoffers van huiselijk geweld kunnen volgend jaar niet langer zelfstandig wonen. Ze belanden op straat of moeten worden opgenomen in een instelling, zo vrezen enkele opvanginstellingen.

Vanaf 1 januari 2009 wordt de begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychische handicap uit de AWBZ geschrapt. De bezuiniging, die 800 miljoen euro moet opleveren, treft naar schatting zestigduizend mensen.

De Federatie Opvang vreest dat daklozen, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld op straat gaan zwerven, omdat zij zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen. ‘Bovendien raakt de crisisopvang verstopt als mensen niet meer kunnen doorstromen naar begeleid wonen en kan er dus minder acute hulp worden geboden’, aldus Rina Beers van de Federatie Opvang.

Dat heeft vooral consequenties voor de opvang van zwerfjongeren en vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, omdat voor hen al wachtlijsten bestaan. De Federatie Opvang denkt een kwart minder vrouwen te kunnen opvangen, de Stichting Zwerfjongeren Nederland verwacht dat tweehonderd van de vijfhonderd plaatsen voor de zesduizend zwerfjongeren zullen verdwijnen.

00 zwervers 6 00 zwervers 3

Volgens Kees van Anken van de Stichting Zwerfjongeren Nederland wordt het dweilen met de kraan open. ‘Voor jongeren is begeleiding bij het vinden van de juiste opleiding of het solliciteren naar een baan zo belangrijk om hun leven weer op orde te krijgen.’

De ouderenbond Unie KBO verwacht dat duizenden ouderen nu eerder zullen worden opgenomen in een instelling. ‘Het is een opeenstapeling van factoren, die ertoe leidt dat mensen niet langer zelfstandig kunnen blijven wonen’, zegt Arno Heltzel van de Unie. ‘Eerder werd de sta-opstoel uit de basisverzekering geschrapt, toen de slaap- en kalmeringsmiddelen en nu de begeleiding. Men doet alsof het om een overbodige luxe gaat. Maar zonder deze hulpmiddelen lukt het deze mensen niet om zelfstandig te functioneren.’

Onder druk van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Jet Bussemaker donderdag toegezegd een overgangsregeling te treffen. Nieuwe gevallen staan echter vanaf volgend jaar voor een dichte deur, zo vrezen de belangenorganisaties. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor uitstel van de maatregel. ‘We hebben meer tijd nodig om in kaart te brengen om welke kwetsbare groepen het gaat en welke zorg wij als gemeenten kunnen overnemen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.’

Volgens de opvangorganisaties leiden de bezuinigingen op termijn tot hogere kosten. Van Anken: ‘Een crimineel of een verslaafde kost de maatschappij makkelijk een half miljoen per jaar. Als de overheid nu in de begeleiding van deze jongeren investeert, bespaart ze zichzelf een hoop maatschappelijke kosten.’

De Unie KBO verwijt het kabinet een kruideniersmentaliteit. ‘Nu bewerkstellig je precies het tegenovergestelde van wat de bedoeling was: namelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.’

Heltzel wijst op een onderzoek van TNO waaruit blijkt dat de bezuiniging van 25 miljoen euro die het schrappen van de sta-opstoel uit het basispakket opleverde, 40 miljoen euro extra kost aan thuiszorg. ‘Mensen hebben nu dus elke dag hulp nodig bij het opstaan.’

Mijn reactie: De eigen bijdrage wordt verhoogd naar € 155,–, het ziekenfonds en de aanvullende verzekeringen worden duurder, er komen nog meer medicijnen die zelf betaald moeten worden en de hulp wordt steeds slechter! Een afspraak maken met een huisarts kan 3 dagen duren, de spoedlijnen zijn slecht of helemaal niet te bereiken, de wachtlijsten blijven even lang en nu dit weer! En wat kunnen wij er aan doen, helemaal niets alhoewel als alle mensen in Nederland nu eens uit het ziekenfonds gaan zou er dan niet wat gaan gebeuren? Het management eerst maar eens op de schop dat kost veel te veel en ik denk toch echt niet dat ministers en kamerleden zonder hulp komen te zitten als ze oud, gehandicapt of psychisch gestoord raken wat ze volgens mij trouwens al zijn! Hoe was het ook alweer? Zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven toch, of heb ik het mis?

00 zwervers 4 00 zwervers 5

 

Advertentie

Geplaatst1 december 2008 doorAnn McDunn inGeen categorie