Archief voor 30 juli 2008

WATERMUNT   18 comments

Watermunt in de Mieden. Zondag 27 juli 2008

Voor mij een reden tot blijdschap, de watermunt was uit de Mieden in Buitenpost verdwenen en dat tot mijn grote spijt. Afgelopen zondag was ik met kennissen in de Mieden en ik gaf een enorme juichkreet en lag meteen op m’n knieën, Gabe, Boukje, hun dochtertje Gabriëlle en pleegzoontje Jacob keken eerst nogal vreemd, maar toen ze het kruid hadden geroken en ik ze had laten zien dat je de blaadjes gewoon kunt opeten waren ze al even enthousiast als ik en nu het eenmaal terug is zal het zich snel voortplanten en blijven! Later op de dag onderweg naar Lauwersoog gestopt en jawel hoor daar bloeide het al, wat een heerlijkheid mijn dag kon toen al niet meer stuk.

Bloeiende Watermunt. Zondag 27 juli 2008

De Watermunt (Mentha aquatica) is een vaste plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Groeiplaatsen zijn oevers, laagveenmoerassen, rietland, blauwgrasland, duinvalleien, greppels, ruigten, verlandingsvegetaties, grienden en bossen. De stengels zijn 30-90 cm lang en hebben gesteelde , eivormige tot langwerpige, gezaagde tot gekartelde bladeren. Het blad ruikt sterk naar pepermunt (Mentha x piperata). De plant heeft zowel bovengrondse als ondergrondse uitlopers. De roodachtig tot lila bloemen worden door insecten zoals honingbijen en hommels bestoven. De kelkbuis is 4-5 mm lang en heeft lancetvormige tanden. De bolvormige bloeiwijze bestaat uit één of twee schijnkransen. Andere namen voor deze plant zijn:

Fries: Wylde balsem – Engels: Watermint – Frans: Menthe aquatique – Duits: Wasserminze. Mocht iemand het tegenkomen dan kan er rustig wat blaadjes van meegenomen worden want Watermunt groeit als een woekerplant, er kan thee van gezet worden of wat blaadjes bij gewone thee toegevoegd worden, een heerlijk frisse thee en dat is niet weg met de warmte van nu!

Watermunt en wilde vegetatie. Zondag 27 juli 2008

Geplaatst30 juli 2008 doorAnn McDunn inGeen categorie