Archief voor 9 mei 2008

Pinkster en lang weekend.   4 comments

 
Bron Wikipedia.

Oorsprong

De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus,  hoofdstuk 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach nieuwe offers voor God moesten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest werd ook wel het ‘Wekenfeest’ genoemd (Deuteronomium 16:10). Er moesten ‘eerstelingen’ van de graanoogst en het vee worden geofferd. Voorts moest er een samenkomst worden gehouden en niemand mocht zijn gewone werk doen.

In het christendom werd het Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd, naar het Griekse woord ‘pentekostos’ (= vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.

TRIVIA:

  • Voorjaarsfeesten: De voorjaarsfeesten werden al in de middeleeuwen gehouden en
  •  waren met Pinksteren verbonden. De viering van de pinksterbloem (dit was fluitenkruid en niet de pinksterbloem) was één van deze voorjaarsfeesten, waarbij het mooiste meisje van het dorp tot pinksterbloem werd gekozen. Nu wordt het in het oosten en zuiden van Nederland en op de Waddeneilanden nog gevierd als kinderfeest. Op Schiermonnikoog bijvoorbeeld staat dit feest bekend als "Kallemooi", volgens sommigen een verbastering van "Call the May", kortom een voorjaarsfeest.
  • Voor de meeste Nederlanders en Vlamingen betekent Pinksteren weinig meer dan een extra lang weekend, omdat aan de zondagse feestdag een extra vrije dag op de maandag erna is toegevoegd. Men kent aldus een eerste en een tweede pinksterdag..
  • Een andere, vooral in Vlaanderen gebruikte benaming voor Pinksteren, is Sinksen of Sinxen. Dit is een verbastering van het Oud-Franse sinquiesme, wat vijftigste betekent (dus vijftigste dag na Pasen).
  • In Friesland werd het fluitenkruid, dat rond Pinksteren bloeit, pinksterbloem genoemd. De echte pinksterbloem is een plant met tere witroze bloemen die vaak veel eerder in bloei staat.
De Zaanstreek heeft nog een Derde pinksterdag, ‘Pinkster Drie’ genaamd, naar men zegt om de bevrijding van de Spaanse bezetting te vieren. Veel ‘Zaankanters’ nemen dan een extra vrije dag op. Tegenwoordig wordt er op die dag de Pinksterdrie Wielerronde van Krommenie gereden.
 
Pinkster
 

 

 

Geplaatst9 mei 2008 doorAnn McDunn inFeest