Archief voor 16 maart 2008

The Passion of the Christ   6 comments

 
THE PASSION OF THE CHRIST (2004)
 
The Passion of the Christ
 
Deze film is wel zéér omstreden en de voor- en tegenstanders zullen het wel nooit eens worden. Mel Gibson heeft de film geregisseerd en gefinancierd en heeft tijdens de opnamen van de film in close-up met eigen handen de nagels door de handen van Jezus gespijkerd, waarna hij heeft gezegd "Ik was het die hem kruisigde. Het waren mijn zonden die hem daar plaatste". Mel Gibson is op 3 januari 1956 in New York geboren en heet voluit Mel Columcille Gerard Gibson, hij werd in eerste instantie voornamelijk bekend als acteur in actiefilms zoals "Mad Max" en de "Lethal Weapon" series, daarnaast speelde hij in historische drama’s zoals Hamlet, Braveheart en The Patriot. Sinds begin jaren 90 is hij ook actief als regisseur (o.a. van Braveheart en Apocalypto) en producer en is opgeklommen tot één van de rijkste en invloedrijkste personen in Hollywood.
 
The Passion of the Christ
 
 
The Passion of the Christ is een film die je mooi en bijzonder vindt of die je afdoet als humbug en ik behoor tot de eerste categorie al had voor mij de martelscène ook korter gemogen zoals zovelen vinden. De film heeft een sterke cast en is bijzonder mooi gefilmd met een prachtig tijdsbeeld, ook wat betreft de kleding en gebruiken. De dialogen zijn in het Aramees, Latijn en Hebreeuws wat m.i. iets authentieks geeft aan de tijd waarin de laatste dagen van Christus zich hebben afgespeeld. Er is veel afgegeven op de flashbacks waarin Jezus is te zien als gewone timmerman en als klein kind, maar omdat er zo weinig bekend is over het leven van Jezus zelf vind ik dit heel mooi om te zien. Hij was een mensenzoon en dat heeft Mel Gibson goed laten zien. De soundtrack is prachtig en past heel goed bij de film. James Caviezel acteert geweldig als Jezus Christus, Maia Morgenstern als Maria en Monica Belluci als Maria Magdalena acteren ook heel goed en telkens op de achtergrond vertolkt Rosalinda Celentano een mooie rol als Satan, verder zet Mattia Sbragia een prima vertolking van de hogepriester Kajafas neer.
 
The Passion of the Christ
 
De film begint zonder aankondiging meteen in het Hof van Gethsémané, een olijfboomgaard vlak buiten de muren van Jeruzalem, waar Jezus omringd door zijn slapende discipelen bidt tot degene die hij zijn vader noemt en hem smeekt hem dit niet aan te doen. Het is vlak na het Laatste Avondmaal dat Judas Iskariot zijn verraad pleegt aan hem die hij lief heeft en Jezus die dit heeft voorzien ondergaat een sterk geestelijk lijden, wat nog versterkt wordt door Satan die probeert hem van zijn voornemen en belofte af te laten zien. Als Jezus zijn discipelen wekt is het al te laat, enkele proberen nog voor hem te vechten, zoals Petrus (Francesco De Vita). Jezus zegt hen te stoppen en hij wordt in opdracht van Kajafas gevangen genomen en verhoord door de Sanhedrin, de Joodse raad van oudsten, de overpriesters en schriftgeleerden. Daarna wordt Jezus naar de Romeinse procurator Pontius Pilatus (Hristo Shopov) gebracht, die hem ook verhoord maar geen bewijzen kan vinden om Jezus te veroordelen, diens vrouw Claudia Procles (Claudia Gerini) gelooft in Jezus en zijn onschuld, ze waarschuwt Pontius Pilatus en vraagt hem Jezus te sparen. Dan wordt Jezus naar Herodes Antipas (Lucas De Dominicis) gebracht, ook die kan geen reden vinden om tot een veroordeling te komen en laat Jezus terugbrengen naar Pontius Pilatus. Tegen zijn zin, maar gedwongen door Kajafas, de zijnen en het volk moet hij een daad stellen en geeft opdracht Jezus te geselen maar niet te doden. De Romeinse soldaten zijn rauwe en drinkende kerels die er plezier in hebben hun gevangenen te martelen, wat dan ook uitgebreid wordt gedaan. Ze moeten gestopt worden anders waren de soldaten doorgegaan met martelen tot de dood erop zou volgen.
 
The Passion of the Christ
 
Claudia Procles gaat naar de van verdriet en ontzetting verstilde Maria en geeft haar doeken om het bloed van Maria’s zoon te kunnen wegwassen. Kajafas is allerminst tevreden en eist dat Jezus de ultieme straf krijgt, de dood aan het kruis. Weer krijgen Kajafas en de zijnen het volk zo ver dat ze hem steunen in zijn voornemen. Pontius Pilatus probeert nog om het volk te laten kiezen tussen de moordenaar Barabbas en Jezus, maar het volk kiest voor de vrijlating van de moordenaar. Pontius Pilatus legt de schuld bij Kajafas en zijn aanhang en gaat zijn handen in onschuld wassen. De kruisiging zal plaatsvinden op een heuvel die Golgotha heet (ook wel de Schedelplaats genoemd). Jezus, totaal verzwakt door de martelingen en het bloedverlies kan het kruis niet alleen dragen en de Romeinse soldaten dwingen Simon van Cyrene (Jarreth J. Merz) te helpen met het dragen van het zware kruis, deze Simon alhoewel gedwongen, raakt tijdens de martelgang overtuigd van de onschuld van de man die hij moet helpen en als ze eindelijk op de plaats van bestemming zijn is Simon totaal verbijsterd over het gebeuren. Maria, Maria Magdalena en de broer/halfbroer van Jezus, Jacobus (Christo Jivkov) hebben de lijdensweg gevolgd van begin tot het bittere eind en als Jezus letterlijk de geest heeft gegeven kan zijn moeder hem voor de laatste maal in haar armen nemen.
 
The Passion of the Christ
 
The Passion of the Christ wijkt hier en daar af van het bijbelverhaal, maar aangezien Mel Gibson een traditionalistische Rooms-Katholiek is en naar verluidt een overtuigd aanhanger van de theologische stroming met de naam sedevacantisme – men gelooft niet in bepaalde zaken die in de bijbel staan – komt het daar waarschijnlijk door dat er in de film bepaalde gebeurtenissen voorkomen die niet in de vier evangeliën staan. Ook komen er een aantal scènes in de film voor die uit een boek komen van de Rooms-Katholieke mystica en non Anne-Catherine Emmerich (geboren in 1774). De martelingen die veel mensen teveel zijn moeten gezien worden in het tijdsbeeld waarin dit de gewone gang van zaken was en ik vind de film tot nu toe de meest realistische verfilming van de laatste dagen van Jezus.
 
The Passion of the Christ
 
Deze film heb ik twee keer gezien en ik heb er over na zitten denken, in mijn ogen wordt iedere dag vóór, tijdens en na het lijdensverhaal Christus iedere dag opnieuw gekruisigd. Niet alleen Maria heeft geleden onder wat haar zoon overkwam, maar alle moeders die hun zoons in oorlogen of op andere beestachtige wijze zijn kwijtgeraakt hebben dit verdriet gedragen en moeten dit nog steeds ondergaan. Kajafas hitste het volk op, maar is dit in de geschiedenis niet herhaaldelijk voorgekomen en komt het niet nog steeds voor dat het volk zich liet en laat ophitsen, dan noem ik alleen nog maar de Romeinse keizers, Napoleon en Hitler, hebben velen van ons niet gehoord, gelezen, of op films en documentaires gezien hoe het martelen van mensen extreme vormen heeft aangenomen en de slachtoffers even veel pijn hebben geleden als Jezus? Door alle eeuwen heen hebben de meest afschuwelijke toestanden zich voorgedaan en dan nog niet eens alleen met mannen, maar ook met vrouwen en kinderen.
 
The Passion of the Christ   Passion of the Christ   The Passion of the Christ  
 
Gelovig of niet maakt eigenlijk niet uit, The Passion of the Christ is een verhaal wat zich altijd heeft voorgedaan en zal blijven voordoen zolang er mensen zijn. Er is liefde en haat, vertrouwen, vergeving, verraad, boetedoening, maar ook hoop en als die is verdwenen is het echte einde nabij.
 
 
 
 
 
Advertentie

Geplaatst16 maart 2008 doorAnn McDunn inFilm