Archief voor 19 februari 2008

Bestaat toeval?   15 comments

Er wordt vaak gezegd – toeval bestaat niet – hieronder vreemde toevalligheden, of herhaalt de geschiedenis zich? Een paar feitjes kloppen niet maar een kniesoor die daar op let het meeste klopt n.l. wél!
 
Abraham Lincoln   John F. Kennedy
 
Links Abraham Lincoln, rechts John F. Kennedy.                                                                                                   
 
Abraham Lincoln werd gekozen tot het Congress in 1846.
John F. Kennedy werd gekozen tot het Congress in 1946.
Abraham Lincoln werd gekozen tot President in 1860.
John F. Kennedy werd gekozen tot President in 1960.
Beide waren in het bijzonder begaan met mensenrechten.
Beide Presidentsvrouwen verloren hun kinderen terwijl ze in het witte huis leefden.
Beide Presidenten zijn neergeschoten op een vrijdag.
Beide Presidenten werden in het hoofd geschoten.
 
Lincoln’s secretaresse heette Kennedy.
Kennedy’s secretaresse heette Lincoln.
Beide werden vermoord door zuidelijken.
Beide werden opgevolgd door zuidelijken genaamd Johnson.
Andrew Johnson, Lincoln’s opvolger, werd geboren in 1808.
Lyndon Johnson, Kennedy’s opvolger, werd geboren in 1908.
 
John Wilkes Booth Lee harvey Oswald
 
Links John Wilkes Booth, rechts Lee Harvey Oswald.
 
John Wilkes Booth, Lincoln’s moordenaar, werd geboren in 1839.
Lee Harvey Oswald, Kennedy’s moordenaar, werd geboren in 1939.
 
Beide moordenaars hebben drie namen.
Beide namen bestaan uit vijftien letters.
 
Lincoln werd neergeschoten in een theater geheten Ford.
Kennedy werd neergeschoten in een auto, merk Lincoln gemaakt door Ford.
Lincoln werd neergeschoten in een theater en zijn moordenaar vluchtte en verstopte zich in een pakhuis.
Kennedy werd neergeschoten vanuit een pakhuis en zijn moordenaar vluchtte en verstopte zich in een theater.
Booth en Oswald werden beide vermoord voor hun proces.
 
Een week voordat Lincoln werd neergeschoten, was hij in Monroe, Maryland.
Een week voordat Kennedy werd neergeschoten was hij met Marilyn Monroe.
 
Marilyn Monroe     Marilyn Monroe
 
Je kunt je schouders ophalen en/of je wenkbrouwen erover ophalen en doorgaan waar je mee bezig was, maar het blijven vreemde toevalligheden. Nog even terugkomend op de vraag of toeval bestaat of niet. Een zekere Heron Carvic heeft ooit eens gezegd "Als toeval niet bestaat, waarom bestaat er dan een woord voor?" En om het toch over toevalligheden te hebben, wist iemand dat de allereerste bom die de Engelsen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Berlijn wierpen de enige olifant van de Berlijnse Dierentuin doodde? En dat is toch ook toevallig!

Geplaatst19 februari 2008 doorAnn McDunn inAllerlei wetenswaardigheden