Archief voor 14 februari 2008

Legende’s van Valentijn   7 comments

Valentijn

Legende van Valentijn

Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Om zijn rijk in stand te houden had hij veel soldaten nodig, aan wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten soldaten niet trouwen omdat aan het front niets hen mocht afleiden, dus ook geen gedachten aan thuis.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Bisschop Valentijn werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer verscheen probeerde hij die te bekeren. Claudius echter voelde zich dusdanig beledigd dat hij Valentijn liet martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari (het jaar is niet bekend). Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen, er stond op "Van je Valentijn".

Een andere legende gaat over een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde wel voor een geneesmiddel maar dat werkte niet. Op de dag van de onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van Valentijn waaruit een gele bloem viel (als mensen Valentijn om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond "Van Valentinus" en direct daarop kon het meisje weer zien. Volgens de legende bekeerde de vader zich daarna tot het christendom.

Er bestaan verschillende heilige martelaren met de naam Sint Valentijn. Één daarvan was priester in Rome, een ander was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood gebracht. Het is mogelijk dat het hier om dezelfde persoon.

Over Sint Valentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend. In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins en waarschijnlijk nog ouder vruchtbaarheidsfeest te vervangen (Keltisch vruchtbaarheidsfeest?).

Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda Aurea, maar het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat heel lang in gebruik is geweest, dankt zijn ontstaan aan een vermelding door Geoffrey Chaucer in 1382:

For this was on seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make

(Vertaling ongeveer) "Want dit was op Sint Valentijns dag, als elke vogel zijn maatje komt kiezen".

Valentijn  Valentijn

 

 

 

Advertentie

Geplaatst14 februari 2008 doorAnn McDunn inAllerlei wetenswaardigheden