Archief voor 3 februari 2008

De Zelkova en de Yggdrasil   5 comments

 
Aangezien ik zelf nieuwsgierig was geworden naar de ook voor mij onbekende namen die niet de Latijnse namen waren voor de bomen ben ik maar op zoek gegaan, wie A zegt moet ook B zeggen oftewel van Alpha tot Omega en waar kwam ik uiteindelijk weer bij uit, jawel… bij de Kelten.
 
Zelkova is een geslacht met zes soorten bomen van de Iepenfamilie dus gewoon een verzamelnaam.
 
Oude Iep  Gladde Iep
 
Yggdrasil
 
Deze naam heeft alles te maken met mythen, sagen en legenden. Yggdrasil werd in het verleden vaak gezien als een gigantische Es. Vele wetenschappers zijn het er tegenwoordig over eens dat er ooit een fout is gemaakt bij de interpretatie van de oude geschriften en dat de boom zeer waarschijnlijk een Taxus (Taxus baccata) is. Deze vergissing heeft zijn oorsprong  in een alternatief woord voor de taxusboom in het oud Noors; namelijk naald Es (barraskr). Yggdrasil is de naam van de "Wereldboom" in de Noordse Kosmogonie (leer van het onstaan van het heelal). De naam laat zich letterlijk vertalen als "paard van Yggr", oftewel "paard van Odin", en verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert. Ook wordt er de betekenis aan gegeven dat ygg de vreselijke en drasill is paard (dragend vervoermiddel), paardenkracht. Al met al betekent Yggdrasil in de sagen, mythen en legenden dus "Odins hengst" (Odin wordt gezien als de oppergod in de Germaanse en Noordse mythologie). Yggdrasil is de levensboom en kennisboom, het symbool van de eindeloos vertakte vorm van dat wat is. Tegelijk draagt en verbindt hij de werelden als wereldas (axis mundi). Deze toont tegelijk de weg naar het hogere, de weg die de sjamaan (benaming voor de priesters bij sommige volksstammen in Siberië, die in trance contact hebben met het bovenzinnelijke) volgt om in het gebied van goden en geesten te komen. Hij reikt van de onderwereld dwars door de mensenwereld naar de wereld van goden en helden.
 
Yggdrasill          Taxus of venijnboom
 
Links een afbeelding van Yggdrasil de levensboom met mythische wezens, rechts een 800 jaar oude Taxus (ook wel venijnboom genoemd).
 
Iodhadh (gaelic, uitspraak: ijah) is de 20ste en laatste Ogham uit het Bomenorakel die voor Taxus staat. Een Taxus kan tot 3000 jaar oud worden; hij blijft zolang in leven doordat uitlopende takken (mits niet gesnoeid) naar de grond zakken en daar opnieuw wortelen. Zo is hij het symbool van het Eeuwige Leven: de nieuw gewortelde takken brengen weer een nieuwe struik voort, terwijl de oude kan afsterven. De Taxus werd door de Druïden gezien als de essentie van het Zelf, van alles wat we meedragen uit het verleden: van onze voorouders en uit onze eigen ervaringen. Dit kan zowel in de vorm van vaardigheden als de meer genetische eigenschappen die soms generaties overslaan. Er is een Taxus bekend bij Fortingale in Schotland die naar schatting meer dan 2000 jaar oud is. In de visie van de mensen toen waren zulke oude bomen onsterfelijk en werden daarom als heilig beschouwd.
 
taxus 1200 jaar oud
 
Een 1200 jaar oud.
 
"Here Druïd priests their altars placed,
and Sun and Moon adored.
A tree – the sacred Yew,
symbol of Immortalitiy –
beside their altar grew".
 
 
 
                
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie

Geplaatst3 februari 2008 doorAnn McDunn inAllerlei wetenswaardigheden