Archief voor januari 2008

Het Keltische Ogham-alfabet   6 comments

Oghamalfabet    Te vuur en te zwaard

Het Ogham-alfabet ook wel Ogam of Ogum  genoemd, is naar alle waarschijnlijkheid vernoemd naar twintig heilige Druïde-bomen. De oorsprong van Ogham is onbekend, volgens een 15de-eeuws geschrift The Book of Ballymote wat nog steeds gebruikt wordt om de ware geschiedenis van de Kelten deels te achterhalen, was Ogham oorspronkelijk een geheime gebarentaal van de Druïden maar dat werd al snel in twijfel getrokken aangezien er nog zoveel Ogham-stenen met voor-christelijke inscripties in het Ogham te vinden zijn op Ierland, in Cornwall, Schotland en Wales, wel is het mogelijk dat de Barden (de Keltische poëten en kunstenaars) het Ogham ook gebruikt zouden hebben als een soort van gebarentaal, waar de neus of de opgestoken hand als verticale lijn dienst deed. Wat het Ogham-alfabet te maken heeft met het vorige item De Keltische astrologie moge duidelijk zijn, het Ogham bestaat uit tekens waarvan ieder teken (letter) naar bomen uit heel Europa verwijzen en er wordt verondersteld dat de boomsoorten en de daaraan gekoppelde tekens uit het Beith-Luis-Nion een mystieke betekenis hadden. De Ogham-tekens waarvan aangenomen wordt dat ze ook in boomstammen gekerfd werden zijn jammer genoeg verloren gegaan. Het Ogham is een eenvoudig alfabet, dat enkel gebruikt werd voor opschriften, er zijn nooit boeken of geschriften mee geschreven. De Druïden vonden dat alles in het geheugen moest blijven en dat het dus niet nodig was iets op schrift te stellen. Hierboven staat geschreven dat er sprake is van twintig heilige bomen zodat er in die tijd ook maar twintig tekens waren, pas later zijn er vijf andere karakters aan toegevoegd, met het oogpunt het Ogham-systeem als orakelsysteem te gebruiken. Hoewel er zo’n 1500 verschillende Ogham-systemen bekend zijn, vinden we toch over het algemeen dezelfde bomen terug. Elke boom is verbonden met een klank, een letter, een feeling, die aangeduid wordt door een verticale streep, met dwarsstreepjes naar links, rechts, horizontaal naar beide kanten of schuin de verticale streep doorkruisend.

Keltisch Kruis   Ogham geschrift    Keltisch Kruis

Hierboven een pagina uit The Book of Ballymote. Elke letter van het alfabet is een beginletter van de twintig belangrijkste bomen van de Kelten; 13 letters verwijzen naar de 12 à 13 manen per jaar. De cyclus van de maan telde 28 (bijna 29) dagen, daarom waren er soms 12, soms 13 manen per jaar. Dat werd uitgerekend als 13 x 28 is 364 + 1 dag is een jaar, die ene dag werd gewijd aan de maretak. De maretak was een boom op een boom. Dat de Kelten de bomen als heilig beschouwden is niet zo verwonderlijk ook heden ten dage weten veel mensen dat er verscheidene bomen zijn met helende krachten. Door alle culturen heen is de boom voor de mens een belangrijk levenssymbool geweest en het is jammer dat in onze huidige geïndustrialiseerde samenleving de betekenis naar de achtergrond wordt geschreven. Ogim (ook wel bekend onder de namen Ogma, Ogmios en Ogham) is de Keltische God van onder andere kennis, wijsheid, welbespraaktheid en taal. Volgens de Ierse mythologie zou Ogim de inspirator zijn geweest voor het Ogham-alfabet (het Beith-Luis-Nion). 

Ogham steen en heilige bron          ogham steen

Links Ogham-stenen met een heilige bron, rechts een Ogham gedenksteen. In Ierland is een heel grote Ogham-steen die men heeft ontcijferd, de steen stond oorspronkelijk in Mountrivers en is in 1851 verplaatst naar Dromatimore in Aghabulloque, de inscriptie is "MADORA MAQI DEGO" of "NO MAQI DEGO", wat niet helemaal duidelijk is maar erop wijst dat het een gedenksteen is voor een belangrijke krijgsheer van de Clana Deaghda stam. Dit was een stam van ridders die leefden in Ierland en hun territorium hadden in West Munster. De woorden die de tekens vormen verwijzen vaak naar namen van mensen. Historici en archeologen nemen hoofdzakelijk aan dat de stenen als markeerpunten dienden voor landeigendom van aanzienlijke mensen of families. De gestorvenen waren belangrijk voor de Kelten met hun vooroudercultuur. Zij dienden dan ook zo dicht mogelijk bij de familie begraven te worden. Dat verklaart waarschijnlijk waarom veel Ogham-stenen tegenwoordig op of nabij kerkhoven te vinden zijn.

een Ogham steen ter nagedachtenis v. Koning 'O Sullivan         Keltische vondsten

Links een Ogham-steen ter nagedachtenis aan koning O’Sullivan, rechts Keltische archeologische vondsten.

Omdat er vroeger en zeker ten tijde van de Kelten een ware cultus aan bomen was gewijd zag het christendom deze heilige bomen als gevaarlijke vertegenwoordigers van heidense natuurreligies. Op last van het christendom zijn heel wat bomen omgehakt, maar meestal koppelde men de oude cultus aan de nieuwe godsdienst waardoor er kapelletjesbomen ontstonden, waarbij men meer de nadruk ging leggen op het kapelletje dan op de boom. Bij de Kelten was het de gewoonte om bij de woning of op het dorpsplein een linde te planten, ter bescherming van familie en gemeenschap. Onder de dorpslinde vergaderden de schepenen, er werd onder de boom recht gesproken en er werd bij gedanst tijdens feestelijkheden. Rechtspreken gebeurde zowel onder de linde als onder de eik.

Ogham tarotkaarten keltische munten

Keltische tarotkaarten van heden en Keltische munten uit de oudheid.

Astrologie, taal, gewoonten en gebruiken, maar vooral bomen, struiken en planten, voor de Kelten hoorden het allemaal bij elkaar.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Advertentie

Geplaatst31 januari 2008 doorAnn McDunn inDe Kelten

Women in art   6 comments

Een bijzonder filmpje dat ik zelf erg mooi vind. Voor de kunstminnaars en minnaressen is dit een knap overzicht over de vrouwen in de kunst.
 
 
 
 
 

Geplaatst28 januari 2008 doorAnn McDunn inKunst

De Flamenco   7 comments

Wat vuur en passie op de zondagmiddag.
 
flamenco_rosario-2_001                Belen_maya
 
 
 
 
 

Geplaatst27 januari 2008 doorAnn McDunn inLanden en Volken

Wijze woorden   14 comments

Godfried Bomans – Nederlands schrijver (1913 – 1971)
 
"Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. Dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Je hebt er in je herinnering iets bij opgeteld en dat blijkt er dan helemaal niet te zijn. En in plaats van dat er weer af te trekken, geef je die plek de schuld."
 
En daarmee had Godfried helemaal gelijk! Als je zoals ik geboren ben in Alkmaar en je hebt daar je jeugd doorgebracht dan wil je daar later naar terug, je wilt zien waar je zo fijn hebt gespeeld, je wilt het huis weer zien waar je als kind gelukkig was, je wilt weer lopen langs die brede straten waar je zoveel ruimte had. En dan ga je na jaren terug en inderdaad de straten lijken ineens zo smal, het huis blijkt een huisje te zijn en iedereen die je kon is weg! Je zult als volwassen mens nooit meer vinden wat je ooit als kind hebt beleefd en wat je in je herinneringen alleen maar mooier hebt gemaakt. Je gaat weer naar huis en bent een illusie minder en een ervaring rijker, niet weer terug! Alleen de "plek" de schuld geven is niet eerlijk gooi het maar op je leeftijd.
 
Godfried Bomans           Godfried Bomans          Godfried Bomans

Geplaatst26 januari 2008 doorAnn McDunn inSpreuken, wijsheden en citaten

Pan’s Labyrinth   3 comments

EL LABERINTO DEL  FAUNO – PAN’S LABYRINTH  (2006)

 

De Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro werd in 1964 geboren in Guadlacatal in Mexico. In 1993 maakte Del Toro zijn speelfilmdebuut met de low-budget horrorfilm "Cronos" del Toro is vooral bekend geraakt door zijn films als o.a. Blade 2 en Hellboy I en II. Wie denkt dat Pan’s Labyrinth alleen al door de naam een sprookjesfilm is, komt al snel tot de ontdekking dat deze film dat niet écht is, als de film toch bekeken wordt als sprookje dan nog is het een gruwelijk sprookje en niet bepaald geschikt voor jonge kinderen. Zelf vind ik het een prachtige film zeker wat opnamen, de magische wezens, de soundtrack en de acteurs en actrices betreft, de kleine Ivana Baquero als Ofelia is geweldig, Maribel Verdú als Mercedes, een soort dienstmeisje van Vidal acteert ook héél goed, Sergi López zet als Vidal een prima extreem wrede en sadistische kapitein van het Spaanse leger neer, de rol van Ariadna Gil als de vrouw van de kapitein Carmen Vidal acteert aardig, maar haar rol is dan ook niet van zo’n grote betekenis wat overigens wel jammer is omdat ze als moeder van Ofelia voor het meisje toch erg belangrijk is. Alex Angulo als dokter Ferreiro is goed en ook diverse bijrollen worden goed vertolkt, de faun en de Pale Man worden vertolkt door Doug Jones, een film waarin fantasie en werkelijkheid prachtig in elkaar overvloeien en waarin regisseur del Toro zijn fascinatie voor sprookjes naar harte heeft kunnen uitleven.

 

Pan's Labyrinth

 

Er is al heel veel over deze film geschreven zowel positief als negatief maar dit is mijn visie, de film zoals ik die heb beleefd en heb gezien en het is in ieder geval een bijzondere ervaring geweest, schokkend wat de werkelijkheid betreft, maar ook wat Ofelia in haar fantasie beleeft is af en toe schokkend en beangstigend, het kind heeft al te veel gezien en meegemaakt om van haar eigen geschapen wereldje een mooie wereld te maken, ook hier is het vaak een inktzwart beleven waarin Ofelia zich moet handhaven. Ze ondergaat haar fantasie beproevingen vrij onverschrokken en soms gelaten, maar haar hoorbare versnelde ademhaling zijn haar angsten toch mee te beleven. Pan’s Labyrinth is indringend, duister én indrukwekkend. Iedereen die niet al te nauw kijkt, zal mits ze zich kunnen inleven in de fantasiewereld gekoppeld aan de werkelijkheid genieten van alles wat deze film heeft te bieden en zal een aantal malen bijna de handen voor de ogen doen om de naarste zaken niet te zien.

Pan's Labyrinth

De film begint met een proloog waarin het sprookje wordt verteld van prinses Moanna, dochter van de koning van de onderwereld, die aan haar bewakers ontsnapt en naar het aardoppervlak gaat waar de zon haar herinneringen laat verdwijnen, zodat ze uiteindelijk als gewoon mens zal sterven. Haar vader de koning gelooft echter dat zijn dochter ooit weer terug zal komen in de gedaante van een ander en wacht in de onderwereld op haar. Terwijl het sprookje wordt verteld zien we het lichaam van Ofelia liggen en horen we prachtige muziek.

 

Pan's Labyrinth

 

Het eigenlijke verhaal begint in het Spanje uit 1944 aan het eind van de burgeroorlog, Carmen Vidal is ontboden door haar tweede echtgenoot, ze is zwaar zwanger en ziek en haar dochtertje van een jaar of elf moet mee naar haar stiefvader die ze niet mag en niet wil erkennen als haar vader, haar eigen vader is tijdens de oorlog omgekomen en ook Vidal heeft niet veel op met zijn stiefdochter. Ofelia heeft haar grote schat een stapel sprookjesboeken gebonden in een leren riem bij zich en laat zich daar niet van scheiden, sprookjes zijn haar manier om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Onderweg naar het kampement wordt Carmen zo naar dat ze de auto even laat stoppen om bij te komen, Ofelia loopt een eindje het bos in en vindt een vreemde steen waarop een afbeelding staat. Als ze even later een heel oud beeld ziet, ontdekt ze dat de gevonden steen precies past in het gat waar het oog van het beeld uit is. Ofelia zet de steen in de holte zodat het beeld weer compleet is en dan komt er een enorm insect, die wel wat heeft van een sprinkhaan en die probeert door om Ofelia heen te zweven en geluiden te maken contact met het meisje te krijgen, als het gezelschap verder reist volgt het insect de auto. Ofelia vertelt haar moeder dat ze een fee heeft gezien, maar Carmen is niet erg gesteld op de fantasie van haar dochtertje en zegt haar dat feeën en sprookjes niet echt zijn. Bij kapitein Vidal aangekomen is het weerzien zowel tussen de echtelieden als tussen Vidal en Ofelia erg koel en Vidal laat zijn gevoelens voor het meisje duidelijk merken. Hij geeft Mercedes opdracht dokter Ferreiro te roepen om zijn vrouw te helpen. Het welzijn van zijn ongeboren zoon gaat hem voor alles. Vidal en zijn legertje zijn bezig voor Francisco Franco de laatste partizanen op te sporen en uit te roeien en terwijl Ofelia een ontmoeting heeft met een faun die haar drie gevaarlijke opdrachten geeft waarin ze moet bewijzen dat ze niet sterfelijk is geworden, gaat de strijd tussen de soldaten en de partizanen door. De kleine Ofelia heeft een oprechte sympathie opgevat voor Mercedes en die gevoelens zijn wederzijds, de broer van Mercedes, Pedro (Roger Casamajor) is bij de partizanen en als Ofelia dat merkt zal ze alles doen om te verhinderen dat Mercedes pijn of verdriet krijgt. De eerste opdracht van Ofelia die ze van de faun heeft gekregen slaagt, maar de tweede mislukt omdat ze iets doet wat haar ten strengste is verboden, de faun stuurt haar weg, maar later krijgt ze een tweede kans

om het goed te maken en zo betreedt Ofelia telkens weer de magische wereld waar niets onmogelijk is, maar waar ook telkens de gevaren op de loer liggen net als in de werkelijkheid.

 

Pan's Labyrinth        Pan's Labyrinth  

 

In Pan’s Labyrinth staat Ofelia centraal in de film zowel als hoofdfiguur als voor het goede, ze wil zo graag dat alles goed komt net zoals meestal aan het einde van haar geliefde sprookjes, maar moet daarvoor ontsnappen aan de realiteit, kapitein Vidal staat als symbool voor al het kwade van het fascisme waarbij onder het regime van Franco zoveel martelingen en ellende is geweest en toch haat Vidal zichzelf net zo als hij de partizanen haat, zijn vader was een beroemd legeraanvoerder die de dood heeft gevonden en Vidal spiegelt zich aan hem terwijl hij vol verlangen is om de in zijn ogen heldendaden over te dragen aan zijn nu nog ongeboren zoon. Dokter Ferreiro doet wat hij kan en kijkt niet of het vriend of vijand is hij doet zijn werk als dokter, Carmen is het slachtoffer die staat voor de vele slachtoffers, terwijl Mercedes het goede wil, maar soms laf is en plotseling heel moedig kan zijn zoals zoveel mensen in een moeilijke en gevaarlijke tijd. Een film over mensen en magie en de drie oscars en drie nominaties die Pan’s Labyrinth heeft gekregen zijn m.i. volkomen verdiend.

 

Pan's Labyrinth         Pans'Labyrinth

 

Een quote die mij nogal raakte op het moment in de film dat dokter Ferreiro het zei is: Kapitein Vidal: You could have obeyed me! Dokter Ferreiro: But captain, to obey – just like that – for obedience’s sake… That’s something only people like you do.

 

 

 

 

 

 

Geplaatst24 januari 2008 doorAnn McDunn inFilm

Molly Malone   1 comment

Een ode aan de vissersmeisjes van Ierland, De song – Molly Malone – is het onofficiële volkslied van Dublin en het wordt gezongen door de supporters van o.a. de Dublin GAA, het Leinster Rugby team en het Iers nationaal rugby team, nagenoeg alle Ierse zangers en zangeressen hebben dit nummer gezongen of zingen het nog, o.a. The Dubliners, Paddy Goes to Holyhead en zelfs Sinead O’ Connor. Een standbeeld van Molly Malone is gemaakt door Jeanne Rynheart en het staat in de Grafton Street in Dublin waar het geplaatst werd toen Dublin 1000 jaar bestond in 1987. Sinds dien wordt het door massa’s mensen bezocht en zangers zingen haar song bij het standbeeld.
 
Molly Malone
 
SONGTEKST:
 
In Dublin’s fair city,
where the girls are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly Malone,
As she wheeled her wheel-barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive alive oh!"

"Alive-a-live-oh,
Alive-a-live-oh",
Crying "Cockles and mussels, alive alive oh".  
She was a fishmonger,
And sure ‘twas no wonder,
For so were her mother and father before,
And they each wheeled their barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh!" 

 
She died of a fever,
And no one could save her,
And that was the end of sweet Molly Malone.
Now her ghost wheels her barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh!"

     

Hierbij geef ik de eer aan de oude Dubliners die deze song al zo lang zingen en dan hoort Ierland écht nog thuis in het rijtje.

 

 

 

Geplaatst23 januari 2008 doorAnn McDunn inLanden en Volken

Schotland   4 comments

Na in Engeland rondgekeken te hebben wil ik nu naar Schotland, dat is makkelijk zo achter de computer! Schotland waar de steden nog afgewisseld worden door de ongerepte natuur, Beautiful Scotland.
 

Geplaatst21 januari 2008 doorAnn McDunn inLanden en Volken

Gewoon een grapje van Ann.   5 comments

 http://i220.photobucket.com/player.swf?file=http://vid220.photobucket.com/albums/dd306/AnnMcDunn1941/Groningen12-8-2007.flv
 Tja, ga je een dag naar Groningen naar een boekenbeurs e.d. en dan heb je je fototoestel bij je daar moet natuurlijk wat mee gebeuren dit is het resultaat. 

Hier word ik nu ontzettend verdrietig van, dat filmpje deed het gewoon en nu was het inderdaad zomaar weg! Een verbolgen Ann groet u allen en bedankt u allen voor de hartelijke lach. Kan er gelukkig zelf ook om lachen hoor!

SABOTAGE ???

 

Geplaatst20 januari 2008 doorAnn McDunn inAmusement

Keltische Boom Astrologie Tabel   8 comments

Het is eigenlijk mijn bedoeling om flink wat over het mysterieuze volk de Kelten te schrijven o.a. ook over hun helden, goden, gebruiken enz. Nu vind ik het wel leuk om te beginnen met de Boom Astrologie van de Kelten waar de druïden mee werkten, de algemene astrologie is wel bekend en iedereen kijkt voor zijn/haar plezier wel eens wat er geschreven staat over onze sterrenbeelden, ook de Chinese astrologie is bij velen bekend maar dat de Kelten hun eigen Boom astrologie hadden veelal niet. Het is best grappig om naast je eigen sterrenbeeld en het dierenteken van Chinezen ook te weten welke boom er bij je geboortedatum hoort.

 
bomen
 
De Keltische Boom astrologie is gebaseerd op de maancyclus, een jaar met 13 maanmaanden. In de Keltische astrologie heerst over elke maand een boom die een zeker menstype representeert en is gebaseerd op 17 boomsoorten.
 
Boomsoort                         Geb.datum                                                              Typering
 

Spar                      02 jan – 11 jan   /   05 juli – 14 juli                                      De Mysterieuze

Iep                        12 jan – 24 jan   /   15 juli – 25 juli                                      De Grootmoedige 

Cipres                   25 jan – 03 feb   /   26 juli – 04 aug                                     De Trouw

Populier                04 feb – 08 feb   /   01 mei – 14 mei   /   05 aug – 13 aug      De Onzekerheid

Ceder                    09 feb – 18 feb   /   14 aug – 23 aug                                    De Zelfverzekerde

Den                       19 feb – 29 feb   /   24 aug – 02 sep                                    De Speciale

Wilg                      01 mrt – 10 mrt   /   03 sep – 12 sep                                    De Melancholie

Lindeboom           11 mrt – 20 mrt   /   13 sep – 22 sep                                    De Twijfel                  

Hazelaar              22 mrt – 31 mrt   /   24 sep – 03 okt                                     De Buitengewone

Lijsterbes            01 apr – 10 apr    /   04 okt – 13 okt                                     De Gevoeligheid

Esdoorn               11 apr – 20 apr    /   14 okt – 23 okt                                     De Onafhankelijke

Notenboom          21 apr – 30 apr    /   24 okt – 11 nov                                    De Passie

Kastanjeboom     15 mei – 24 mei   /  12 nov – 21 nov                                    De Eerlijkheid

Es                         25 mei – 03 jun   /   22 nov – 01 dec                                   De Ambitieuze

Haagbeuk            04 jun – 13 jun   /    02 dec – 11 dec                                    De Goede Smaak

Vijgenboom        14 jun – 23 jun    /   12 dec – 21 dec                                     De Gevoeligheid

Appelboom         25 jun – 04 jul    /    23 dec – 01 jan                                      De Liefde

Keltisch symbool   Druide   Keltisch symbool

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
               

Geplaatst20 januari 2008 doorAnn McDunn inDe Kelten

Geen zin in albums kijken, dan maar een slideshow!   2 comments

Geplaatst18 januari 2008 doorAnn McDunn inFoto's